[West-Sahara] douaneverdrag Nederland en Marokko

Frank fwillems op antenna.nl
Zo Jul 31 10:56:34 CEST 2016


Op 14 juli 2016 is in Brussel een Verdrag over wederzijdse bijstand in
douanezaken getekend namens Nederland door directeur generaal Fiscale
zaken, Pieter Hasekamp, en voor Marokko door Directeur Général
Admistration des Douanes et impôts indirects, Zouhair Chorfi.
De tekst van het verdrag is niet bekend gemaakt. Bij navraag geeft
persvoorlichting te kennen dat de tekst wordt gepubliceerd als het ter
goedkeuring aan de Staten-Generaal wordt voorgelegd.
Eerst moet het nog aan de Raad van State worden voorgelegd.
Men wil het verdrag eind 2016 in werking laten treden.
Waarom het in Brussel is ondertekend blijft onduidelijk.

Een douaneverdrag is belangrijk want de grenzen van Marokko zijn volgens
Marokko anders dan volgens Nederland. Marokko beschouwt West-Sahara als
Marokkaans gebied en Nederland niet. Dat heeft gevolgen voor producten
die vanuit West-Sahara worden ingevoerd in Nederland, zoals tomaten.
Minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal heeft daarover verklaard:
"Er mag door Marokko voor producten uit de Westelijke Sahara daarom geen
aanspraak worden gemaakt op tariefpreferenties op grond van genoemd
akkoord. De Nederlandse douane ziet hierop toe."
Dat is een vergissing gebleken want de douane ziet er helemaal niet op
toe en kan dat toezicht ook niet uitvoeren. Het toezicht op de grens
tussen West-Sahara en Marokko is geheel in Marokkaanse handen. De
Nederlandse douane is afhankelijk van de informatie van de Marokkaanse
douane.

Omdat Marokko tevreden is met het nieuwe verdrag, men heeft het immers
al getekend, kan er van uit worden gegaan dat het nieuwe verdrag een
regeling betreft waarmee de invoer van producten uit bezet gebied wordt
gelegaliseerd.


https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/07/18/nederland-en-marokko-ondertekenen-douaneverdrag

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/08/20/beantwoording-kamervragen-over-misleidende-berichtgeving-inzake-het-label-marokko/beantwoording-kamervragen-over-misleidende-berichtgeving-inzake-het-label-marokko.pdf


-------- Doorgestuurd bericht --------

From: 	Publieksvoorlichting (COMM) <puvo op minfin.nl>
Subject: 	RE: douaneverdrag Nederland en Marokko
Date: 	Fri, 29 Jul 2016 09:29:13 +0000


Geachte heer Willems,


Er is nog geen publicatie van de tekst, omdat het verdrag nog niet is
voorgelegd aan de Staten-Generaal. De stand van zaken van dit verdrag en
de nieuwsberichten hierover kunt u raadplegen op de website van de
Rijksoverheid. Onderstaande link leidt direct naar de betreffende pagina.


https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/07/18/nederland-en-marokko-ondertekenen-douaneverdrag


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Publieksvoorlichting,
Ministerie van Financiën


--


Meer informatie over de West-Sahara maillijst