[West-Sahara] Antwoorden kamervragen Sjoerdsma opgepakte studenten

Kerime kerime op home.nl
Vr Feb 19 15:51:16 CET 2016


Ik, als de studente om wie het hier gaat, vind de antwoorden betreurenswaardig kort en nietszeggend. Het lijkt alsof de minister het helemaal geen probleem vindt hoe de Marokkaanse overheid heeft gehandeld, en hij lijkt het gezag dat ze over de Westelijke Sahara hebben zelfs goed te keuren. Betekend dit dat de minister het ermee eens is dat de oorspronkelijke inwoners van het gebied al 40 jaar in vluchtelingkampen doorbrengen, of dat de politie zich tegenwoordig niet meer aan strikte regelgeving omtrent proces verbalen hoeft te houden wanneer er obscure “veiligheidsredenen” door de regering worden gegeven? 

Kerime van Opijnen
kerime op home.nl 
Department of International Environment and Development Studies 
NMBU (Norwegian Life Science University), Ås
keop op nmbu.no

Sent from Mail for Windows 10

From: Frank
Sent: 19 February 2016 15:22
To: west-sahara op ddh.nl
Subject: [West-Sahara] Antwoorden kamervragen Sjoerdsma opgepakte studenten

Hierbij de antwoorden van minister Koenders die te vinden zijn op
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/18/beantwoording-kamervragen-over-studenten-die-zijn-opgepakt-in-west-sahara

           ---------------------------------

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het
lid Sjoerdsma (D66) over studenten die zijn opgepakt in Westelijke
Sahara.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Ten Norwegians, Dutch deported from
Western Sahara today’? 1)

Antwoord
Ja

Vraag 2
Klopt het dat een Nederlandse studente en negen Noorse studenten door de
Marokkaanse politie in de Westelijke Sahara zijn aangehouden,
ondervraagd en vervolgens de Westelijke Sahara uit zijn geėscorteerd?

Antwoord
Dit is inderdaad wat is vernomen van de Marokkaanse autoriteiten.

Vraag 3
Kunt u bij de Marokkaanse autoriteiten achterhalen wat de reden hiervan
is? Kunt u daarbij verifiėren of het klopt dat de Marokkaanse politie
als reden heeft aangevoerd dat het hier om een ‘politiek bezoek’ ging
van de studenten aan de Westelijke Sahara en dat dit niet is toegestaan?
Kunt u daarbij tevens aangeven wat de Marokkaanse politie verstaat onder
‘politieke bezoeken’, en of deze inderdaad wel of niet zijn toegestaan?

Antwoord
Desgevraagd deelde de Marokkaanse autoriteiten mede dat de studente deel
uit maakte van een door de directeur van de NGO ‘Norwegian Support
Committee for Western Sahara’ georganiseerd bezoek aan de Westelijke
Sahara van 60 voornamelijk Noorse studenten. Volgens genoemde
autoriteiten zou getwijfeld zijn aan de ‘goede bedoelingen’ van de
groep. Het bezoek werd door de autoriteit als bedreigend gezien voor de
door Marokko geclaimde soevereiniteit over de Westelijke Sahara.
Door de Marokkaanse autoriteiten is aangegeven dat deze graag bereid
zijn dergelijke bezoeken te faciliteren, mits deze van te voren zijn
aangemeld.

Vraag 4
Is de Marokkaanse politie gemachtigd om toeristen in de Westelijke
Sahara aan te houden, op te pakken en vervolgens te escorteren?

Antwoord
Marokko oefent feitelijk gezag uit in de Westelijke Sahara en is als
gevolg daarvan verantwoordelijk voor de openbare orde in het gebied.

Vraag 5
Welke jurisdictie en rechtsmacht hebben de Marokkaanse autoriteiten in
de Westelijke Sahara, gezien de status van de Westelijke Sahara als
niet-zichzelf besturend gebied («non-self-governing territory») in de
zin van het Handvest van de VN?

Antwoord
Nederland en de EU delen het VN standpunt waarin de Westelijke Sahara
wordt beschouwd als een niet-zichzelf besturend gebied. Marokko oefent
feitelijk gezag uit in een groot deel van de Westelijke Sahara.

Vraag 6
Is er een officieel proces-verbaal opgemaakt door de Marokkaanse
autoriteiten? Zo ja, kunt u toelichten wat precies in dat proces-verbaal
staat?

Antwoord
Er is geen proces-verbaal opgemaakt. Er wordt geen rechtsvervolging
ingesteld.

Vraag 7
Is de Nederlandse ambassade in Marokko door de Marokkaanse autoriteiten
op de hoogte gesteld over het oppakken van de Nederlandse studente?

Antwoord
Neen, de Marokkaanse autoriteiten hebben de Nederlandse ambassade
hiervan niet op de hoogte gesteld.

Vraag 8
Heeft de Nederlandse ambassade in Marokko contact gezocht met de
Nederlandse studente die is opgepakt door de Marokkaanse autoriteiten?
Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Is er op enige wijze consulaire bijstand verleend door Nederland aan de
Nederlandse studente die is opgepakt door de Marokkaanse autoriteiten?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Na kennisneming van de gebeurtenis heeft de ambassade contact gezocht
met de Noorse Ambassade te Rabat. Hieruit bleek dat de Nederlandse
studente het goed maakte en dat verdere consulaire bijstand niet
noodzakelijk was. Aan een contactpersoon van de studente in Nederland is
mede gedeeld dat zij desgewenst vanzelfsprekend alsnog beroep kon doen
op de ambassade.

Vraag 10
Wat is met de studenten gebeurd nadat deze zijn opgepakt en de
Westelijke Sahara uit zijn geėscorteerd?

Antwoord
De studenten zijn met door de Marokkaanse politie gehuurde taxi’s
teruggebracht naar Agadir.

Vraag 11
Bent u bereid deze zaak te bespreken met uw Marokkaanse ambtsgenoot, uw
ongenoegen kenbaar te maken en hem te wijzen op de vrijheid van
beweging, zoals ook vastgelegd in artikel 13 van de Universele
Verklaring van de Rechten van Mens? 2) Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Deze zaak zal worden meegenomen bij de Nederlandse inzet bij de
bevordering van de mensenrechten in Marokko en de Westelijke Sahara.
Tevens zal, zoals in andere gevallen van individuele schendingen, deze
zaak bij het EU mensenrechtenoverleg in Rabat besproken worden.


1) 17 januari 2016, http://www.vest-sahara.no/a49x2329
2) A/RES/217, 10 december 1948, http://www.un-documents.net/a3r217a.htm


_______________________________________________
West-Sahara mailing list
West-Sahara op ddh.nl
http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijsten.ddh.nl/pipermail/west-sahara/attachments/20160219/37cbab5b/attachment.html>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst