[West-Sahara] Vragen Sjoerdsma (D66) over studenten die zijn opgepakt in West-Sahara

Frank fwillems op antenna.nl
Do Feb 4 10:49:50 CET 2016


bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z02211.html


Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse
Zaken over studenten die zijn opgepakt in West-Sahara (ingezonden 3
februari 2016).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Ten Norwegians, Dutch deported from
Western Sahara today»?1

Vraag 2
Klopt het dat een Nederlandse studente en negen Noorse studenten door de
Marokkaanse politie in de Westelijke Sahara zijn aangehouden,
ondervraagd en vervolgens de Westelijke Sahara uit zijn geėscorteerd?

Vraag 3
Kunt u bij de Marokkaanse autoriteiten achterhalen wat de reden hiervan
is? Kunt u daarbij verifiėren of het klopt dat de Marokkaanse politie
als reden heeft aangevoerd dat het hier om een «politiek bezoek» ging
van de studenten aan de Westelijke Sahara en dat dit niet is toegestaan?
Kunt u daarbij tevens aangeven wat de Marokkaanse politie verstaat onder
«politieke bezoeken», en of deze inderdaad wel of niet zijn toegestaan?

Vraag 4
Is de Marokkaanse politie gemachtigd om toeristen in de Westelijke
Sahara aan te houden, op te pakken en vervolgens te escorteren?

Vraag 5
Welke jurisdictie en rechtsmacht hebben de Marokkaanse autoriteiten in
de Westelijke Sahara, gezien de status van de Westelijke Sahara als
niet-zichzelf besturend gebied («non-self-governing territory») in de
zin van het Handvest van de VN?

Vraag 6
Is er een officieel proces-verbaal opgemaakt door de Marokkaanse
autoriteiten? Zo ja, kunt u toelichten wat precies in dat proces-verbaal
staat?

Vraag 7
Is de Nederlandse ambassade in Marokko door de Marokkaanse autoriteiten
op de hoogte gesteld over het oppakken van de Nederlandse studente?

Vraag 8
Heeft de Nederlandse ambassade in Marokko contact gezocht met de
Nederlandse studente die is opgepakt door de Marokkaanse autoriteiten?
Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Is er op enige wijze consulaire bijstand verleend door Nederland aan de
Nederlandse studente die is opgepakt door de Marokkaanse autoriteiten?
Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Wat is met de studenten gebeurd nadat deze zijn opgepakt en de
Westelijke Sahara uit zijn geėscorteerd?

Vraag 11
Bent u bereid deze zaak te bespreken met uw Marokkaanse ambtsgenoot, uw
ongenoegen kenbaar te maken en hem te wijzen op de vrijheid van
beweging, zoals ook vastgelegd in artikel 13 van de Universele
Verklaring van de Rechten van Mens?2 Zo nee, waarom niet?

Meer informatie over de West-Sahara maillijst