[West-Sahara] tekst uitspraak EU handelsverdrag met Marokko + reacties

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Wo Dec 21 22:17:11 CET 2016


De volledige tekst van de uitspraak in het Nederlands is inmiddels te
vinden op het web:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6d1d3b1e9d499484dbd559bb1ce42c7ed.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaOe0?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=546928

De uitspraak heeft het Nederlandstalige nieuws gehaald:
http://nos.nl/artikel/2149496-westelijke-sahara-niet-in-eu-verdrag-marokko.htmlhttps://t.co/UOKsk3PKye
http://www.nu.nl/economie/4368880/westelijke-sahara-niet-in-vrijhandelsverdrag-eu-en-marokko.html
http://www.vilt.be/eu-hof-houdt-eu-marokkaans-landbouwakkoord-in-stand


Er zijn inmiddels een aantal reacties:

- José Bové, Europees vertegenwoordiger van de Groenen (Verts-ALE) heeft
een communiqué uitgebracht:
http://europeecologie.eu/Accords-UE-Maroc-la-Cour-de-Justice-rappelle-a-l-ordre-les-gouvernements?lang=fr

- De Spaanse boerenorganisatie COAG verzoekt om instelling van controle
op herkomst:
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/12/21/20161221120204.html

- De Socialistische fractie in het Europees parlement stelt:
http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/commission-and-member-states-must-respect-ecj-ruling-western-sahara-not-part-morocco

- Morocco World News verklaart:
https://www.moroccoworldnews.com/2016/12/204135/eu-court-justice-rejects-polisario-appeal-morocco-eu-agriculture-agreement/
Meer informatie over de West-Sahara maillijst