[West-Sahara] uitspraak EU handelsverdrag met Marokko

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Wo Dec 21 16:11:37 CET 2016


In 2012 hebben de Europese Unie en Marokko een handelsovereenkomst
gesloten waarin stilzwijgend West-Sahara bij Marokko werd gerekend. Het
Polisario Front, de legitieme vertegenwoordiger van het Saharaanse volk,
heeft daartegen een klacht ingediend bij het Hof van Justitie van de
Europese Unie. Op 10 december 2015 werd de klacht gegrond verklaard en
de overeenkomst voor wat betreft West-Sahara geannuleerd. Dat leidde tot
grote diplomatieke spanning tussen de EU en Marokko. De Europese
Commissie ging daarop in februari 2016 in beroep tegen de uitspraak. Er
werd verzocht om uitspraak in een versnelde procedure.
Vandaag is de uitspraak gedaan.

Het Europees Hof heeft vandaag beslist dat West-Sahara geen deel is van
het Koninkrijk Marokko en dat daarom een handelsovereenkomst met Marokko
geen betrekking kan hebben op West-Sahara.
Er wordt daarbij verwezen naar het Weens Verdragen-verdrag van 1969
waaruit volgt dat twee partijen geen verdrag kunnen sluiten over een
derde partij. Dat West-Sahara een derde partij is volgt uit het Charter
van de Verenigde Naties en de uitspraak van het Internationaal
Gerechtshof ter zake in 1975.
Omdat de handelsovereenkomst geen betrekking op West-Sahara kan hebben
is het bezwaar van het Front Polisario tegen de overeenkomst afgewezen.

Ook de raamovereenkomst met Marokko (waaronder allerlei verdragen
vallen, onder andere over de visserij) kan geen betrekking hebben op
West-Sahara. Een uitspraak over de klacht van het Front Polisario tegen
de EU visserij-overeenkomst met Marokko wordt binnenkort verwacht.

In een gezamenlijke verklaring hebben Marokko en de EU de uitspraak voor
kennisgeving aangenomen. Beide partijen zullen rekening houden met alle
mogelijke gevolgen van het arrest van het Hof en zullen samenwerken over
alle aangelegenheden in verband met de toepassing ervan.


WSRW
http://wsrw.org/a105x3695
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CC0104&lang1=nl&type=TXT&ancre=
Persbericht CJEU
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160146en.pdf
Marokkaanse reactie
https://www.diplomatie.ma/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/MarocetlUnioneurop%C3%A9enne/tabid/138/vw/1/ItemID/14282/language/en-US/Default.aspxMeer informatie over de West-Sahara maillijst