[West-Sahara] douaneverdrag Nederland en Marokko

Frank fwillems op antenna.nl
Di Aug 16 21:27:55 CEST 2016


Inmiddels is het concept douaneverdrag gepubliceerd. In het Frans en het
Nederlands. Van belang is hoofdstuk 11. Daarin wordt beschreven op welk
grondgebied het verdrag van toepassing is...

"Wat het Koninkrijk Marokko betreft, is dit Verdrag van toepassing op
het Marokkaanse grondgebied."
("En ce qui concerne le Royaume du Maroc, le présent Accord s’applique
au territoire marocain.")
Helaas is wat het Koninkrijk Marokko betreft, ook West-Sahara
Marokkaans grondgebied; en de VN missie MINURSO aldaar een ongewenst
werkverschaffingsproject voor mislukte diplomaten die naar believen het
grondgebied uitgezet kan worden.
In dit verdrag is de mogelijkheid voor internationale zwendel met
producten uit West-Sahara dus listig ingebouwd om door de parlementaire
controle te smokkelen. We moeten afwachten of het de schurken gaat lukken.


 - - -

    HOOFDSTUK XI TERRITORIALE TOEPASSING

Artikel 24

  1. Wat het Koninkrijk Marokko betreft, is dit Verdrag van toepassing
op het Marokkaanse grondgebied.

  2. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag van
toepassing op het grondgebied in Europa. Het kan evenwel worden
uitgebreid tot andere delen van zijn grondgebied onder voorbehoud van
overeenstemming tussen de verdragsluitende partijen.

  3. Bedoelde uitbreiding is met inachtneming van wijzigingen en
voorwaarden die nader worden vastgesteld en overeengekomen bij
diplomatieke notawisseling en wordt van kracht op de in de notawisseling
aangegeven datum.

 - - --------- Doorgestuurd bericht --------
From: Publieksvoorlichting (COMM) <puvo op minfin.nl>
Subject: RE: douaneverdrag Nederland en Marokko
Date: Tue, 16 Aug 2016 13:10:06 +0000


Geachte heer Willems,

Inmiddels is de tekst van het verdrag gepubliceerd. U kunt de tekst
raadplegen door gebruik te maken van onderstaande internetlink.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2016-103.HTML


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Publieksvoorlichting,
Ministerie van FinanciënOp 31-07-16 om 10:56 schreef Frank:
> 
> Op 14 juli 2016 is in Brussel een Verdrag over wederzijdse bijstand in
> douanezaken getekend namens Nederland door directeur generaal Fiscale
> zaken, Pieter Hasekamp, en voor Marokko door Directeur Général
> Admistration des Douanes et impôts indirects, Zouhair Chorfi.
> De tekst van het verdrag is niet bekend gemaakt. Bij navraag geeft
> persvoorlichting te kennen dat de tekst wordt gepubliceerd als het ter
> goedkeuring aan de Staten-Generaal wordt voorgelegd.
> Eerst moet het nog aan de Raad van State worden voorgelegd.
> Men wil het verdrag eind 2016 in werking laten treden.
> Waarom het in Brussel is ondertekend blijft onduidelijk.
> 
> Een douaneverdrag is belangrijk want de grenzen van Marokko zijn volgens
> Marokko anders dan volgens Nederland. Marokko beschouwt West-Sahara als
> Marokkaans gebied en Nederland niet. Dat heeft gevolgen voor producten
> die vanuit West-Sahara worden ingevoerd in Nederland, zoals tomaten.
> Minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal heeft daarover verklaard:
> "Er mag door Marokko voor producten uit de Westelijke Sahara daarom geen
> aanspraak worden gemaakt op tariefpreferenties op grond van genoemd
> akkoord. De Nederlandse douane ziet hierop toe."
> Dat is een vergissing gebleken want de douane ziet er helemaal niet op
> toe en kan dat toezicht ook niet uitvoeren. Het toezicht op de grens
> tussen West-Sahara en Marokko is geheel in Marokkaanse handen. De
> Nederlandse douane is afhankelijk van de informatie van de Marokkaanse
> douane.
> 
> Omdat Marokko tevreden is met het nieuwe verdrag, men heeft het immers
> al getekend, kan er van uit worden gegaan dat het nieuwe verdrag een
> regeling betreft waarmee de invoer van producten uit bezet gebied wordt
> gelegaliseerd.
> 
> 
> https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/07/18/nederland-en-marokko-ondertekenen-douaneverdrag
> 
> http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/08/20/beantwoording-kamervragen-over-misleidende-berichtgeving-inzake-het-label-marokko/beantwoording-kamervragen-over-misleidende-berichtgeving-inzake-het-label-marokko.pdf
> 
> 
> -------- Doorgestuurd bericht --------
> 
> From: 	Publieksvoorlichting (COMM) <puvo op minfin.nl>
> Subject: 	RE: douaneverdrag Nederland en Marokko
> Date: 	Fri, 29 Jul 2016 09:29:13 +0000
> 
> 
> Geachte heer Willems,
> 
> 
> Er is nog geen publicatie van de tekst, omdat het verdrag nog niet is
> voorgelegd aan de Staten-Generaal. De stand van zaken van dit verdrag en
> de nieuwsberichten hierover kunt u raadplegen op de website van de
> Rijksoverheid. Onderstaande link leidt direct naar de betreffende pagina.
> 
> 
> https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/07/18/nederland-en-marokko-ondertekenen-douaneverdrag
> 
> 
> Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
> 
> Met vriendelijke groet,
> Publieksvoorlichting,
> Ministerie van Financiën
> 
> 
> --
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst