[West-Sahara] douaneverdrag Nederland en Marokko

Frank fwillems op antenna.nl
Ma Aug 1 19:57:10 CEST 2016


De zaak van de Western Sahara Campaign UK tegen de Britse douane heeft
inmiddels een vermelding in het Official Journal of the European Union.

Hierbij de tekst.

 -----------------------------------------

18.7.2016 EN Official Journal of the European Union C 260/31

Reference for a preliminary ruling from High Court of Justice (England &
Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) made on 13 May
2016 – Western Sahara Campaign UK v Commissioners for Her Majesty's
Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural
Affairs
(Case C-266/16)
(2016/C 260/39)
Language of the case: English

Referring court
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division
(Administrative Court)

Parties to the main proceedings
Applicant: Western Sahara Campaign UK
Defendants: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs,
Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Questions referred

1. In the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association
between the European Communities and their Member States, on the one
part, and the Kingdom of Morocco, on the other part (OJ 1170/2 18 March
2000) (‘the Association Agreement’), approved, by Commission and Council
Decision 2000/204/EC (1), ECSC, do the references to ‘Morocco’ in
Articles 9, 17 and 94 and Protocol 4 refer only to the sovereign
territory of Morocco as recognised by the United Nations and the
European Union (‘EU’) and therefore preclude products originating in
Western Sahara from being imported into the EU free of customs duties
pursuant to the Association Agreement?

2. If products originating in Western Sahara may be imported into the EU
free of customs duties pursuant to the Association Agreement, is the
Association Agreement valid, having regard to the requirement under
Article 3(5) of the Treaty on European Union to contribute to the
observance of any relevant principle of international law and respect
for the principles of the United Nations Charter and the extent to which
the Association Agreement was concluded for the benefit of the Saharawi
people, on their behalf, in accordance with their wishes and/or in
consultation with their recognised representatives.

3. Is the Fisheries Partnership Agreement between the EU and the Kingdom
of Morocco (as approved and implemented by Council Regulation 764/2006
(2), Council Decision 2013/785/EU (3), and Council Regulation 1270/2013
(4)) valid, having regard to the requirement under Article 3(5) of the
Treaty on European Union to contribute to the observance of
any relevant principle of international law and respect for the
principles of the United Nations Charter and the extent to which the
Fisheries Partnership Agreement was concluded for the benefit of the
Saharawi people, on their behalf, in accordance with their wishes,
and/or in consultation with their recognised representatives.

4. Is the Claimant entitled to challenge the validity of EU acts based
on alleged breach of international law by the EU, having regard, in
particular, to:

a) the fact that, although the Claimant has standing under national law
to impugn the validity of the EU acts, it does not assert any rights
under EU law; and/or

b) the principle in Case of the Monetary Gold Removed from Rome in 1943
(lCJ Reports 1954) that the International Court of Justice may not make
findings that impugn the conduct of, or affect the rights of, a State
that is not before the Court and has not consented to be bound by the
decisions of the Court.

 ----------

(1)	2000/204/EC, ECSC: Council and Commission Decision of 24 January
2000 on the conclusion of the Euro-Mediterranean Agreement establishing
an association between the European Communities and their Member States,
of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
OJ L 70, p. 1

(2)	Council Regulation (EC) No 764/2006 of 22 May 2006 on the conclusion
of the Fisheries Partnership Agreement between the
European Community and the Kingdom of Morocco
OJ L 141, p. 1

(3)	2013/785/EU: Council Decision of 16 December 2013 on the conclusion,
on behalf of the European Union, of the Protocol between
the European Union and the Kingdom of Morocco setting out the fishing
opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries
Partnership Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco
OJ L 349, p. 1

(4)	Council Regulation (EU) No 1270/2013 of 15 November 2013 on the
allocation of fishing opportunities under the Protocol between the
European Union and the Kingdom of Morocco setting out the fishing
opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries
Partnership Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco
OJ L 328, p. 40


 --------------------------Op 31-07-16 om 10:56 schreef Frank:
> 
> Op 14 juli 2016 is in Brussel een Verdrag over wederzijdse bijstand in
> douanezaken getekend namens Nederland door directeur generaal Fiscale
> zaken, Pieter Hasekamp, en voor Marokko door Directeur Général
> Admistration des Douanes et impôts indirects, Zouhair Chorfi.
> De tekst van het verdrag is niet bekend gemaakt. Bij navraag geeft
> persvoorlichting te kennen dat de tekst wordt gepubliceerd als het ter
> goedkeuring aan de Staten-Generaal wordt voorgelegd.
> Eerst moet het nog aan de Raad van State worden voorgelegd.
> Men wil het verdrag eind 2016 in werking laten treden.
> Waarom het in Brussel is ondertekend blijft onduidelijk.
> 
> Een douaneverdrag is belangrijk want de grenzen van Marokko zijn volgens
> Marokko anders dan volgens Nederland. Marokko beschouwt West-Sahara als
> Marokkaans gebied en Nederland niet. Dat heeft gevolgen voor producten
> die vanuit West-Sahara worden ingevoerd in Nederland, zoals tomaten.
> Minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal heeft daarover verklaard:
> "Er mag door Marokko voor producten uit de Westelijke Sahara daarom geen
> aanspraak worden gemaakt op tariefpreferenties op grond van genoemd
> akkoord. De Nederlandse douane ziet hierop toe."
> Dat is een vergissing gebleken want de douane ziet er helemaal niet op
> toe en kan dat toezicht ook niet uitvoeren. Het toezicht op de grens
> tussen West-Sahara en Marokko is geheel in Marokkaanse handen. De
> Nederlandse douane is afhankelijk van de informatie van de Marokkaanse
> douane.
> 
> Omdat Marokko tevreden is met het nieuwe verdrag, men heeft het immers
> al getekend, kan er van uit worden gegaan dat het nieuwe verdrag een
> regeling betreft waarmee de invoer van producten uit bezet gebied wordt
> gelegaliseerd.
> 
> 
> https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/07/18/nederland-en-marokko-ondertekenen-douaneverdrag
> 
> http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/08/20/beantwoording-kamervragen-over-misleidende-berichtgeving-inzake-het-label-marokko/beantwoording-kamervragen-over-misleidende-berichtgeving-inzake-het-label-marokko.pdf
> 
> 
> -------- Doorgestuurd bericht --------
> 
> From: 	Publieksvoorlichting (COMM) <puvo op minfin.nl>
> Subject: 	RE: douaneverdrag Nederland en Marokko
> Date: 	Fri, 29 Jul 2016 09:29:13 +0000
> 
> 
> Geachte heer Willems,
> 
> 
> Er is nog geen publicatie van de tekst, omdat het verdrag nog niet is
> voorgelegd aan de Staten-Generaal. De stand van zaken van dit verdrag en
> de nieuwsberichten hierover kunt u raadplegen op de website van de
> Rijksoverheid. Onderstaande link leidt direct naar de betreffende pagina.
> 
> 
> https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/07/18/nederland-en-marokko-ondertekenen-douaneverdrag
> 
> 
> Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
> 
> Met vriendelijke groet,
> Publieksvoorlichting,
> Ministerie van Financiën
> 
> 
> --
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
> 


Meer informatie over de West-Sahara maillijst