[West-Sahara] opschortende werking uitspraak EU Marokko verdrag

Frank fwillems op antenna.nl
Ma Apr 18 13:31:40 CEST 2016


Geachte Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten,


Zoals u weet heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest van 10
december vorig jaar bepaald dat de associatie overeenkomst tussen de EU
en Marokko nietig wordt verklaard voor zover daarbij de toepassing van
die overeenkomst op de Westelijke Sahara wordt goedgekeurd.
Tegen de uitspraak is beroep ingesteld, onder andere door Nederland.

Zou u kunnen aangeven waarom tegen de uitspraak beroep is ingesteld en
of het beroep opschortende werking heeft?

Zijn er na 10 december tomaten ingevoerd uit West-Sahara en zijn die als
zodanig bij de douane aangegeven?

Albert Heijn verkoopt tomaten van Azura. Dat Frans-Marokkaanse bedrijf
maakt geen onderscheid tussen haar vestigingen in Marokko en West-Sahara.
Op mijn vragen aan Albert Heijn hoe voor de Nederlandse markt
onderscheid wordt gemaakt tussen tomaten uit Marokko en West-Sahara
geeft Albert Heijn geen antwoord.

Heeft u overleg met Albert Heijn gevoerd over de ontstane situatie?


 met vriendelijke groet,


Frank Willems
Stichting Zelfbeschikking West-SaharaMeer informatie over de West-Sahara maillijst