[West-Sahara] Nieuwsbrief West-Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Vr Mrt 27 14:14:33 CET 2015


Hierbij een Nieuwsbrief uit de kampen. Deze is oorsronkelijk verzonden 
in html-opmaak voor het web. Ik heb de opmaak verwijderd zodat de 
platte tekst ook verspreid kan worden via deze mailinglijst. De 
oorspronkelijke Nieuwsbrief is hier te zien:
http://us8.campaign-archive1.com/?u=a94134aba820777c464e5d982&id=b20fafe701&e=8441ca5417

 ---

Maart 2015 / Nļ 2

VOEDSELHULP RAAKT OP

Een dringende oproep, gelanceerd door WPF, UNHCR en UNICEF, zegt dat 
er het tweede semester van 2015 onderbrekingen in de voedselvoorraden, 
bestemd voor de Sahrawi vluchtelingenkampen, zullen zijn. Op 25 
februari deden de organisaties een oproep aan donors en potentiŽle 
donors om een tekort van 10 miljoen $ te helpen overbruggen. Dit 
gebeurde terwijl oude beschuldigingen, dat voorraden die bestemd waren 
voor de Sahrawi elders beland zouden zijn, opnieuw opdoken. Francesca 
Caponera van WFP en Hervť Caiveau van ECHO, het Bureau voor 
Humanitaire Hulp van de Europese Gemeenschap, ontkenden de beweringen, 
zeggend dat het hele proces correct en grondig uitgevoerd wordt en 
volledig transparant is.

 --

RAPPORTEN BETREFFENDE SCHENDINGEN VAN DE MENSENRECHTEN IN DE WESTELIJKE SAHARA

Verscheidene internationaal gerenommeerde Mensenrechtenorganisaties 
publiceerden rapporten over hun bevindingen met betrekking tot 
schendingen van de Mensenrechten in de Westelijke Sahara:

Human Rights Watch http://www.hrw.org/publications/reports

FIDH 
https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/morocco/16542-moroccan-judicial-reforms-time-for-conclusions-and-effective

Amnesty International https://www.amnesty.org/en/documents/MDE29/004/2014/en/

The Robert F Kennedy Center for Human Rights 
http://rfkcenter.org/new-robert-f-kennedy-human-rights-report-highlights-abuses-against-sahrawi-people-in-western-sahara

ASDHOM http://asdhom.org/?p=84232

 --

VISSERIJOVEREENKOMST ONDER DE LOEP

Hans Corell, voormalig adjunct-secretaris-generaal juridische zaken en 
de juridische adviseur van de Verenigde Naties plaatste een artikel in 
de ?International Judicial Monitor?, waarin hij opnieuw de 
legitimiteit van internationale handelsovereenkomsten die de 
natuurlijke hulpbronnen van de Westelijke Sahara exploiteren, in vraag 
stelt. In een reactie op de EU-Marokko visserijovereenkomst merkt 
Corell op dat er niet gesproken wordt,? afgezien van de cryptische 
"soevereiniteit of jurisdictie" in artikel 2 (a), over het feit dat de 
Marokkaanse ?bevoegdheid? in de wateren van de Westelijke Sahara wordt 
beperkt door de internationale regels op zelfbeschikking.? Het is zijn 
stelling dat de inkomsten uit de visvergunningen moeten worden 
geplaatst op rekeningen die kunnen worden geverifieerd door Sahrawi 
autoriteiten.

 --

$ 300.000.000 VOOR ILLEGALE OLIE-EXPLORATIE

In februari kondigde het Amerikaanse ?Kosmos Energy? een 
investeringsprogramma aan van 300 miljoen $ voornamelijk rond 
boorputten voor de kust van de Westelijke Sahara, nl. Al Khayr, 
Tortue en Marsouin, maar ook voor nieuwe exploratie. Ondanks een 
juridisch advies van de VN uit 2002 van Hans Corell, is Marokko 
illegale licenties voor olie-exploratie op het grondgebied van de 
Westelijke Sahara blijven verlenen zonder overleg met de Sahrawi 
autoriteiten.

www.wsrw.org
http://www.westernsaharaoil.com/

 --

NIEUWE GEWONDEN DOOR ONTPLOFFINGEN

In februari heeft de ?Sahrawi Mine Action Coordination? gerapporteerd 
over 2 gewonden na de ontploffing van een clusterbom in Mijek, in 
bevrijd gebied van de Westelijke Sahara. Ahmed Dailul (27) en Badi 
Sidahmed (22) zijn beiden verwond geraakt aan hun borstkas en handen, 
vermoedelijk door een Blu-62 brandbom. Ondanks ontmijningen geven 
internationale organisaties aan dat er nog steeds ongeveer 7 miljoen 
mijnen en clusterammunitie aanwezig zijn in deze regio. Dit maakt dat 
dit het grootste ononderbroken mijnenveld is in de wereld. De meesten 
werden in de jaren 80 gelegd door Marokko dat het Ottawa Verdrag 
betreffende landmijnen en de Conventie betreffende clusterammunitie 
nog altijd niet heeft ondertekend.

 --

LOPEN VOOR BEWUSTWORDING

Vertegenwoordigers uit 30 landen van over heel de wereld namen deel 
aan de 15e jaarlijkse Sahara Marathon op 23 februari. Het parcours 
loopt door de woestijn waar hij uiteindelijk eindigt in het 
vluchtelingenkamp Smara. De marathon is uitgegroeid tot een vast 
onderdeel in de kalender van de internationale marathons. 580 
Sahrawi?s hebben deelgenomen aan de gebeurtenis die een marathon van 
42km maar ook een run van 21km, 10km, 5km en kinderraces omvat.

 --

TRAGE VOORUITGANG VOOR DE VN

Kim Bolduc, het nieuwe hoofd van MINURSO, deed nu pas haar eerste 
bezoek aan de vluchtelingenkampen in februari, ondanks het feit dat ze 
al in mei 2014 benoemd werd. De vertragingen worden toegeschreven aan 
de Marokkaanse weigering Bolduc toe te laten haar rol als hoofd van de 
vredesmissie uit te voeren.

In zijn eerste bezoek aan de regio sinds ťťn jaar, is VN-gezant 
Christopher Ross aangekomen in de regio op 11 februari om 
langverwachte gesprekken te beginnen met het Polisario Front, de 
Marokkaanse overheid en de naburige staten. De resultaten zullen 
worden gerapporteerd aan de Veiligheidsraad ter voorbereiding van de 
sessie in april om de jaarlijkse verlenging van het mandaat van de 
MINURSO te overwegen.

 --

INTERNATIONALE GEMEENSCHAP BOYCOT CRANS MONTANA

Sinds de aankondiging van haar voornemen om een conferentie in de 
Westelijke Sahara, geŽtiketteerd ?Marokko?, te houden, hebben 
overheden en organisaties over de hele wereld geweigerd deel te nemen 
aan het Crans Montana Forum. Jean Claude Junker van de EU en Federica 
Mogherini weigerden beide het Forum bij te wonen, zoals het 
Pan-Afrikaanse Parlement en de directeur-generaal van de UNESCO dat 
eveneens deden. Volgens rapporten is het VN-personeel bevolen niet 
deel te nemen en de Zwitserse en Britse regeringsfunctionarissen 
hebben bevestigd dat zij geen vertegenwoordigers zullen sturen. De 
Parlementaire Intergroep van de EU heeft opgeroepen tot de annulatie 
van het evenement.

 --

RECENT GEVONDEN MASSAGRAF NABIJ AMGALA

In recent gevonden massagraven nabij Amgala in het door Marokko bezet 
deel van de Westelijke Sahara werden nog eens 60 lijken blootgelegd. 
Er wordt vermoed dat zij slachtoffer zijn van gedwongen verdwijningen, 
uitgevoerd in opdracht van de Marokkaanse autoriteiten. Volgens 
AFAPREDESA, de Mensenrechtenorganisatie van de Sahrawi?s, zijn deze 
lichamen toe te voegen aan de lijst van de 9 reeds eerder 
geÔdentificeerde lichamen. Ze zijn geÔdentificeerd volgens forensisch 
onderzocht en dit geeft aan dat het om illegale moorden gaat op 
Sahrawi burgers tijdens de Marokkaanse invasie in 1976. Men schat dat 
er vanaf deze periode tot in 1991 ongeveer 400 Sahrawi?s het 
slachtoffer geworden zijn van gedwongen verdwijningen.

 --

UITGEZET

Sinds april 2014, zijn er volgens ASVDH, een organisatie voor Sahrawi 
slachtoffers van schendingen van Mensenrechten, 56 niet-Marokkanen uit 
El Aaiun gezet, onder hen 6 journalisten. El Aaiun is een stad in het 
door Marokko bezet gebied van de Westelijke Sahara.

 --

DODEN IN DE GEVANGENIS DOOR HET GEBREK AAN MEDISCHE ZORGEN

De organisatie voor Mensenrechtenactivisten, CODESA, meldt dat sinds 
september 2014, vier Sahrawi burgers zijn omgekomen in de gevangenis 
ten gevolge van het niet ontvangen van adequate medische verzorgingen 
en vertragingen in het overbrengen naar een ziekenhuis. Hassana 
Elouali Aaleya, Abdul Baqi Aliyen Antahah, Abdelhai Chaihab en Mohamed 
Lamine Haidallah werden vastgehouden in verschillende gevangenissen en 
zijn alle vier, naar wordt aangenomen, binnen drie dagen na het 
aanvangen van de symptomen, gevolg van martelingen, gestorven.

 --

EU INTERGROEP VOOR VREDE

Op 24 februari zag de EU parlementaire "Intergroup on Peace in Western 
Sahara," bestaande uit 121 leden uit het hele politieke spectrum, het 
licht. De groep heeft nu een officiŽle erkenning van het Europees 
Parlement en Norbert Neuser werd herkozen als voorzitter.

 --

De tweede editie van deze nieuwsbrief wordt verzonden aan 3.500 mensen 
en organisaties en is gerealiseerd door Zain Atfaak en jonge Sahrawi's 
in de kampen nabij Tindouf. Deze nieuwsbrief is financieel ondersteund 
door de provincie Antwerpen (BelgiŽ).

Materiaal om in volgende edities te laten opnemen kan per email 
gestuurd worden aan newsletter op westernsahara.org
Meer informatie over de West-Sahara maillijst