[West-Sahara] Vragen visserij Westelijke Sahara

Frank fwillems op antenna.nl
Ma Dec 8 17:04:55 CET 2014


Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse
Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over visserij voor de
kust van de Westelijke Sahara


1.   Herinnert u zich de antwoorden op vragen over een onder
Nederlandse vlag varend schip dat voor de kust van de Westelijke Sahara
vist? 1)

2.   Waarop is het uitgangspunt van onder andere de Europese
Commissie gebaseerd dat ten aanzien van niet-zichzelf besturende
gebieden economische activiteiten rechtmatig zijn, zolang deze de
behoeften, belangen en voordelen ervan voor de bevolking niet
veronachtzamen? Is dit ook uw standpunt? Is er een juridische opinie die
dit standpunt onderbouwt? Zo ja, kunt u die met de Kamer delen?

3.   Is het juist dat dit uitgangspunt van de Europese Commissie
afwijkt van eerder ingenomen standpunten van het kabinet hierover? 2)
Indien ja, waarom is dit het geval?

4.   Is het juist dat de in vraag 1 genoemde visserijactiviteiten
alleen in lijn met het internationaal recht kunnen zijn als
(vertegenwoordigers van) de oorspronkelijke bevolking toestemming ervoor
verleent? Indien neen, waarom niet?

5.   Kunt u aangeven hoe de opbrengsten van de visserijactiviteiten
van het Nederlandse schip (en mogelijk andere EU-schepen) concreet ten
goede komen aan de oorspronkelijke bevolking van het gebied? Hoe worden
de hiermee samenhangende internationaalrechtelijke verplichtingen door
Marokko precies ge´mplementeerd?


Bronnen:

1.   Antwoorden op vragen over de Buitenlandse Zaken begroting voor
2015, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-V-10.html, 4
november 2014.

2.   Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van
Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking over handel in zand uit West-Sahara
(ingezonden 19 juni 2013),
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-32.html & Vragen
van het lid Van Bommel (SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en
van Economische Zaken over een nieuw protocol voor de
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Marokko
(ingezonden 7 augustus 2013),
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-21-n1.html.Meer informatie over de West-Sahara maillijst