[West-Sahara] 20140414 Vragen over verlenging VN-missie MINURSO

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Di Apr 15 14:36:41 CEST 2014Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken
over verlenging van het mandaat van VN-missie MINURSO


1.   Kent u het bericht 'UN peacekeeping force in Western Sahara must
monitor human rights'? 1)

2.   Is het juist dat later deze maand in de VN-Veiligheidsraad wordt
besloten over verlenging van de VN-missie MINURSO in de Westelijke Sahara?
Indien neen, wat zijn dan de feiten?

3.   Kunt u aangeven of u er voorstander van bent dat, anders dan nu de
praktijk is, mensenrechtenmonitoring onderdeel gaat uitmaken van het
mandaat van de VN-missie? Indien neen, waarom niet?

4.   Bent u bereid om in uw contacten met collega's van landen die
momenteel in de VN-Veiligheidsraad zitten, te bepleiten dat
mensenrechtenmonitoring onderdeel van het VN-mandaat gaat uitmaken? Indien
neen, waarom niet?

5.   Indien mensenrechtenmonitoring wederom geen onderdeel gaat
uitmaken van de VN-missie, ziet u dan mogelijkheden om bilateraal of in
EU-verband bij te dragen aan monitoring van mensenrechtenschendingen in de
Westelijke Sahara? Kunt u uw antwoord toelichten?

6.   Kunt u aangeven hoe u zich er het afgelopen jaar voor heeft
ingezet zodat de mensenrechtensituatie in het gebied de aandacht van de
internationale gemeenschap blijft houden? 2)

Bronnen:


1.   UN peacekeeping force in Western Sahara must monitor human rights,
http://www.amnesty.org/en/news/western-sahara-un-security-council-2014-04-10,
11 april 2014.

2.   Brief minister Timmermans,
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29237-149.html, 2 mei 2013.


------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lijsten.ddh.nl/pipermail/west-sahara/attachments/20140415/bcd639d2/attachment.html>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst