[West-Sahara] een open dialoog met Marokko

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Do mei 2 23:21:48 CEST 2013


Op 15 april 2013 heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen van de Minister
van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans over de "Kabinetsappreciatie
Europees Nabuurschapsbeleid". De Europese Unie steunt positieve
ontwikkelingen bij de buren en wil de negatieve afremmen.
Hoe de EU de buurlanden waardeert wordt in de brief geopenbaart. Het
gedeelte waarin Marokko wordt behandeld is kort en slecht. De militaire
bezetting van West-Sahara door Marokko en alle problemen die daarmee
samenhangen worden door de EU *niet* ter sprake gebracht.
Merkwaardig is dat de Nederlandse minister Timmermans daar in zijn
commentaar zelf ook niets over zegt. Daarmee wordt zijn brief
ongeloofwaardig. Er kan geen sprake zijn van een open dialoog met Marokko
als de vele complicaties die de bezetting van West-Sahara met zich
meebrengen niet worden besproken. Tomaat en vis komen niet ter sprake. De
schending van de mensenrechten en de  plunder van de grondstoffen van de
Saharawi worden kennelijk nog steeds het liefst onder het tapijt geveegd.
Dat is een domme en slechte politiek.

Hieronder het gedeelte uit de brief over Marokko.
De hele brief is te downloaden op:

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/04/15/kamerbrief-met-kabinetsappreciatie-europees-nabuurschapsbeleid/kamerbrief-met-kabinetsappreciatie-europees-nabuurschapsbeleid.pdf


-----------------------------------------
Marokko

In de voortgangsrapportage ten aanzien van Marokko signaleert de EU
voorspoedige bilaterale samenwerking, met name op gebied van handel. Op 1
maart jl. is de start van de onderhandelingen over een DCFTA met Marokko
aangekondigd. Ten aanzien van democratische hervormingen was er in 2012
slechts sprake van beperkte voortgang. Het overgrote deel van de wetten
onder de nieuwe grondwet is bijvoorbeeld nog niet aangenomen. Ook vindt de
EU dat meer voortgang nodig is op het gebied van corruptiebestrijding, de
vrijheid van meningsuiting en media, vrouwenrechten en omstandigheden in
gevangenissen. Op economisch gebied is de EU van oordeel dat Marokko een
adequaat macro economisch beleid voert, maar dat meer gedaan moet worden
aan de aanpak van werkloosheid onder jongeren en aan het verminderen van
ongelijkheid in de samenleving. De EU beveelt Marokko aan om in 2013
voortvarend aan de slag te gaan met het implementeren van de nieuwe
grondwet en het hervormen van de justitiŽle sector. Ook wordt Marokko
uitgenodigd om
corruptie steviger aan te pakken, hervormingen op het gebied van goed
bestuur door te voeren, vrijheid van de media te respecteren en
structurele economische hervormingen door te voeren, met name gericht op
het verbeteren van de armste delen van de bevolking.

Het kabinet oordeelt dat sprake is van een gedegen rapport en steunt de
genoemde aanbevelingen. Marokko is al zoín 10 jaar geleden een proces van
geleidelijke democratische hervormingen gestart. Dit traject verdient
positieve ondersteuning vanuit de EU. Tegelijkertijd zijn er nog vele
terreinen waarop hervormingen moeten worden doorgevoerd, en lijkt het
tempo van deze hervormingen in de afgelopen periode af te nemen. Nederland
vindt dat de EU door zijn intensieve samenwerking met Marokko goed
gepositioneerd is voor een open dialoog met Marokko op dit terrein en om
Marokko te ondersteunen bij het doorvoeren van verdere hervormingen.
Nederland zal er daarom in EU verband voor pleiten dat bij het toekennen
van fondsen de EU zich, naast economische ontwikkeling en de verdieping
van de economische samenwerking, tevens blijft richten op voortgang op
belangrijke
democratiserings- en mensenrechtencriteria.

-----------------------------------------


Frank

Meer informatie over de West-Sahara maillijst