[West-Sahara] Kamervragen over reder uit Delfzijl

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Wo Jun 19 11:58:53 CEST 2013


Kamervragen over reder uit Delfzijl

DVHN | Gepubliceerd op 19 juni 2013, 08:00 Laatst bijgewerkt op 18 juni
2013, 17:06
http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article10198763.ece/Kamervragen-over-reder-uit-Delfzijl-


GRONINGEN - Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) eist van de ministers
van buitenlandse zaken en buitenlandse handel helderheid over het vervoer
van zand door rederij Wagenborg uit Delfzijl van de Westelijke Sahara naar
Marokko.

De Westelijke Sahara werd in de jaren zeventig ingelijfd door Marokko.
Volgens de Stichting Zelfbeschikking Westelijke Sahara is handel alleen
toegestaan als de opbrengst ten goede komt aan de oorspronkelijke
bevolking.

Van Bommel wil weten of de reder handelde in strijd met internationaal
recht. Wagenborg zag na overleg met het ministerie van buitenlandse zaken
geen belemmering.


-------------

En dit zijn de vragen:Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken
en Buitenlandse Handel over handel in zand uit West-Sahara

1. Kent u het bericht ‘Wagenborg schendt internationaal recht’? 1)
2. Kunt u bevestigen dat een schip dat onder een Groningse reder valt
onlangs een lading zand uit de Westelijke Sahara heeft ingeladen en
vervoert? Indien neen, wat zijn dan de feiten?
3. Kunt u aangeven of en zo ja hoe de opbrengst van deze activiteit ten
goede komt aan de oorspronkelijke bevolking van het gebied? Kunt u uw
antwoord toelichten?
4. Kunt u aangeven of en zo ja hoe er door (vertegenwoordigers van) de
oorspronkelijke bevolking instemming is verleend aan deze activiteit? Kunt
u uw antwoord toelichten?
5. Is het juist dat het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de directeur
van de Groningse rederij heeft laten weten dat er geen belemmering is voor
het vervoer van zand uit de Westelijke Sahara? Indien neen, wat zijn dan
de feiten?
6. Deelt u mijn opvatting dat handel in zand uit de Westelijke Sahara
ingaat tegen het internationaal recht en tegen het uitgangspunt van het
ministerie van Economische Zaken dat Nederland het doen van investeringen
en het zakendoen in het gebied van de Westelijke Sahara onder de 27e
breedtegraad ontraadt? 2) Kunt u uw antwoord toelichten?
7. Bent u bereid Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij de handel in
zand uit de Westelijke Sahara hierop aan te spreken? Indien ja, hoe gaat u
dit doen? Indien neen, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

Bronnen:

1. Wagenborg schendt internationaal recht, Dagblad van het Noorden, 17
juni 2013.
2. Marokko: Introductie overheidsstructuur,
https://www.agentschapnl.nl/onderwerp/marokko-introductie-overheidsstructuur,
23 april 2013.


Meer informatie over de West-Sahara maillijst