[West-Sahara] Nederlands leger naar Mali?

IPJET-International Platform of Jurists for East Timor ipjet2 op gmail.com
Wo Jul 3 13:56:32 CEST 2013


Een erg goede tekst, Frank!

2013/7/3 Frank Willems <fwillems op antenna.nl>

> Er is sprake van mogelijke deelname van Nederlandse militairen aan een
> VN-missie in Mali. Wat weten wij van Mali en de gevaren daar? Daarover is
> al in 2010 een brochure verschenen die is geschreven in opdracht van de
> Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding.
> De brochure is gratis verkrijgbaar op de website van het Wetenschappelijk
> Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onder de titel "Jihadisme in
> Noordelijk Afrika - drijfveren, daden en deelgenoten van AQIM en Boko
> Haram".
>
> De brochure is geschreven door het CDA kopstuk de heer Brinkel en mevrouw
> Ait-Hida. Het is helaas een onbetrouwbare brochure waarin het Nederlandse
> publiek wordt misleid. De bevrijdingsbeweging voor de voormalige Spaanse
> Sahara, het Frente Polisario, wordt op suggestieve en lasterlijke wijze in
> verband gebracht met Al Qaida in de Maghreb. Dat doet men door middel van
> kaarten en teksten. Het doel is kennelijk om het Nederlandse publiek te
> beinvloeden ten gunste van de Marokkaanse positie ten aanzien van de
> situatie in Noordelijk Afrika.
> Hieronder volgt een bespreking van de aanwijzingen van opzettelijke
> misleiding in de brochure.
> De brochure is te downloaden op:
>
> http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jihadistisch-extremisme-in-noord-afrika.aspx
>
> Om te beginnen moet worden gewezen de kaarten in de brochure.
>
> Op pagina 4 staat fig. 1.1 waarin een kaartje is afgebeeld met de
> invloedgebieden van Al Qaida in de Maghreb (AQIM) en Boko Haram. Op dat
> kaartje is een grens aangegeven tussen Marokko en de Westelijke Sahara
> maar beide gebieden worden aangeduid met het enkele woord "Morocco" dat
> over de aangegeven grens is geschreven.
> Dat is een onjuiste aanduiding. West-Sahara staat bij de UN op de lijst
> van niet-zelf besturende gebieden en als een nog niet gedekoloniseerd
> gebied. De Marokkaanse claim mist elke grond. Zie voor een bespreking
> hiervan o.a. het rapport van juristen in New York:
>
> http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072089-ReportonLegalIssuesInvolvedintheWesternSaharaDispute.pdf
>
>
> Onder het kaartje staat: "Bron: National Geographic. Bewerkt door de
> auteurs." Op de kaarten van National Geographic die op het internet te
> vinden zijn wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen West-Sahara
> en Marokko. (Zie:
> ngm.nationalgeographic.com/map/atlas/africa-geopolitical.html) De auteurs
> hebben kennelijk zelf de aanduiding "Morocco" geplaatst over Marokko en
> West-Sahara. Deze fundamentele wijziging van de politieke landkaart van
> Afrika wordt niet gemotiveerd. De aanduiding van West-Sahara als
> Marokkaans gebied is in lijn met de Marokkaanse zienswijze en propaganda.
> Op het kaartje is door de auteurs de invloedsfeer van Al Qaida in de
> Maghreb (AQIM) aangegeven. Daarbij wordt het centrum geplaatst in de zuid
> Algerijnse regio Tindouf, ongeveer op de plek waar de Saharaanse
> vluchtelingenkampen te vinden zijn. Waarom het centrum van de AQIM zich
> daar zou bevinden wordt niet duidelijk gemaakt. De AQIM is vooral actief
> in het bergachtige noorden van Algerije en in de woestijngebieden van
> MauretaniŽ, Mali en Niger. De brochure is verschenen voordat drie westerse
> hulpverleners uit het vluchtelingenkamp Rabouni werden ontvoerd, waar ik
> overigens op dat moment niet ver vandaan verbleef in het 27 februari kamp.
> voor zover ik weet, tot nu toe de enige AQIM gerelateerde gebeurtenis in
> de regio Tindouf is.
> Het plaatsen van het centrum van AQIM activiteiten op de plek van
> Saharaanse vluchtelingenkampen is lasterlijk en volstrekt in lijn met de
> Marokkaanse propaganda. Dat de Nationaal Coordinator terreurbestrijding
> zich zo laat gebruiken voor Marokkaanse propaganda pleit niet voor zijn
> vakbekwaamheid.
>
> Op pagina 21 en pagina 58 van de brochure staat een andere kaart met een
> andere onjuiste aanduiding van West-Sahara. Er wordt hier wel een
> onderscheid gemaakt tussen Marokko en de West-Sahara maar de vermelding
> is: "Western Sahara (Morocco)". De suggestie die kennelijk wordt gewekt is
> dat het administratieve bestuur van de Westelijke Sahara door Marokko
> wordt uitgevoerd. Dat is onjuist. Marokko bezet niet de hele gebied dat
> West-Sahara omvat, een vijfde deel is onder controle van het Front
> Polisario en daarom kan Marokko het administratieve bestuur daar
> onmogelijk uitvoeren.
> Ook bij deze kaart is vermeld "Bron: National Geographic. Bewerkt door de
> auteurs."
>
> Dat de auteurs niet precies (willen) weten wat de status is van
> West-Sahara blijkt ook uit de gebiedsbeschrijvingen.
> Op pagina 38 wordt "de Westelijke Sahara" gebruikt als regionale
> aanduiding:
> "De zwakke staten in de regio van de Westelijke Sahara zijn onvoldoende in
> staat hun grenzen te bewaken of terroristische groepen te bestrijden."
> Dit wekt verwarring. "De Westelijke Sahara" wordt in het Nederlands vaak
> gebruikt als vertaling van "Western Sahara" als omschrijving van de
> voormalige Spaanse Sahara of West-Sahara.
>
> Dat waren de kaartjes. De tekst geeft nog ernstiger misleiding te zien.
>
> Op pagina 35 merken de auteurs terecht het volgende op:
> "Immers, om politieke redenen kan het de Marokkanse regering zeer goed
> uitkomen om Polisario te verbinden aan een terroristische organisatie."
> En vervolgens doet men daar zelf aan mee. Men komt met een persbericht van
> het AFP, het Franse persburo dat afhankelijk is van het Franse ministerie
> van buitenlandse zaken, het land dat Marokko bijstaat in zijn strijd tegen
> het Saharaanse onafhankelijkheidstreven.
> Van enige betrokkenheid van de Marokkaanse overheid bij drugshandel maakt
> de brochure overigens geen melding. Ook de mogelijke Marokkaanse
> betrokkenheid bij terreuraanslagen van AQIM blijft onbenoemd maar daarvoor
> moeten Algerijnse en Saharawi bronnen worden gebruikt. Die gebruikt deze
> brochure niet.
>
> Als bronnen gebruiken de auteurs het European Strategic Intelligence and
> Security Centre (ESISC) van de heer Moniquet, een voormalig Frans geheim
> agent. Dat bedrijf heeft Marokko als klant en werkt overigens zonder
> benodigde vergunning. Zie:
> http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=M5298BT0
>
> In de noten staan een paar websites als bron genoemd en die zijn
> onthullend.
> In noot 156, pagina 36 wordt verwezen naar de website
> http://www.Polisario-drogue maar die bestaat niet. Het moet waarschijnlijk
> zijn:
>
> http://www.polisario-confidentiel.com/news/1/144-polisario-drogue-le-drs-fulmine-apres-larrestation-de-trafiquants-issus-de-tindouf-.html
> en dat is een pagina op de Marokkaanse website
> www.polisario-confidentiel.com en dat is een propaganda website die op
> volle oorlogsterkte desinformatie over de vijand verspreid.
> De Marokkaanse website diasporasaharaoui.blogspot.com, genoemd in noot 114
> op bladzij 28 is een valse-vlag website waarvan het adres sprekend lijkt
> op Saharaanse website diasporasaharaui.blogspot.com. In het adres zit
> alleen een verschil van een o, maar de inhoud verschilt als de dag van de
> nacht.
>
> Het is betreurenswaardig dat de informatievoorziening van de Nederlandse
> overheid aan het Nederlandse publiek over de gevaren in Mali door de
> Marokkaanse visie wordt overheerst. De brochure is zeer eenzijdig. Er is
> geen informatie ingewonnen bij het Polisario en Algerije. De overheid laat
> zich misbruiken voor Marokkaanse propaganda.
> Daartegen moet gewaarschuwd worden.
>
>
> Frank Willems
>
>
>
>
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
>-- 
____________________________________________
IPJET- International Platform of Jurists for East Timor
Secretariat: Gruttohoek 13
         2317 WK Leiden
         Netherlands
Tel: +31-71-5221065
Email: ipjet2 op gmail.com
____________________________________________
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/private/west-sahara/attachments/20130703/8ff6da8d/attachment.html>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst