[West-Sahara] Nederlands leger naar Mali?

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Wo Jul 3 13:04:59 CEST 2013


Er is sprake van mogelijke deelname van Nederlandse militairen aan een
VN-missie in Mali. Wat weten wij van Mali en de gevaren daar? Daarover is
al in 2010 een brochure verschenen die is geschreven in opdracht van de
Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding.
De brochure is gratis verkrijgbaar op de website van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onder de titel "Jihadisme in
Noordelijk Afrika - drijfveren, daden en deelgenoten van AQIM en Boko
Haram".

De brochure is geschreven door het CDA kopstuk de heer Brinkel en mevrouw
Ait-Hida. Het is helaas een onbetrouwbare brochure waarin het Nederlandse
publiek wordt misleid. De bevrijdingsbeweging voor de voormalige Spaanse
Sahara, het Frente Polisario, wordt op suggestieve en lasterlijke wijze in
verband gebracht met Al Qaida in de Maghreb. Dat doet men door middel van
kaarten en teksten. Het doel is kennelijk om het Nederlandse publiek te
beinvloeden ten gunste van de Marokkaanse positie ten aanzien van de
situatie in Noordelijk Afrika.
Hieronder volgt een bespreking van de aanwijzingen van opzettelijke
misleiding in de brochure.
De brochure is te downloaden op:
http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jihadistisch-extremisme-in-noord-afrika.aspx

Om te beginnen moet worden gewezen de kaarten in de brochure.

Op pagina 4 staat fig. 1.1 waarin een kaartje is afgebeeld met de
invloedgebieden van Al Qaida in de Maghreb (AQIM) en Boko Haram. Op dat
kaartje is een grens aangegeven tussen Marokko en de Westelijke Sahara
maar  beide gebieden worden aangeduid met het enkele woord "Morocco" dat
over de aangegeven grens is geschreven.
Dat is een onjuiste aanduiding. West-Sahara staat bij de UN op de lijst
van niet-zelf besturende gebieden en als een nog niet gedekoloniseerd
gebied. De Marokkaanse claim mist elke grond. Zie voor een bespreking
hiervan o.a. het rapport van juristen in New York:
http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072089-ReportonLegalIssuesInvolvedintheWesternSaharaDispute.pdf


Onder het kaartje staat: "Bron: National Geographic. Bewerkt door de
auteurs." Op de kaarten van National Geographic die op het internet te
vinden zijn wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen West-Sahara
en Marokko. (Zie:
ngm.nationalgeographic.com/map/atlas/africa-geopolitical.html) De auteurs
hebben kennelijk zelf de aanduiding "Morocco" geplaatst over Marokko en
West-Sahara. Deze fundamentele wijziging van de politieke landkaart van
Afrika wordt niet gemotiveerd. De aanduiding van  West-Sahara als
Marokkaans gebied is in lijn met de Marokkaanse zienswijze en propaganda.
Op het kaartje is door de auteurs de invloedsfeer van Al Qaida in de
Maghreb (AQIM) aangegeven. Daarbij wordt het centrum geplaatst in de zuid
Algerijnse regio Tindouf, ongeveer op de plek waar de Saharaanse
vluchtelingenkampen te vinden zijn. Waarom het centrum van de AQIM zich
daar zou bevinden wordt niet duidelijk gemaakt. De AQIM is vooral actief
in het bergachtige noorden van Algerije en in de woestijngebieden van
MauretaniŽ, Mali en Niger. De brochure is verschenen voordat drie westerse
hulpverleners uit het vluchtelingenkamp Rabouni werden ontvoerd, waar ik
overigens op dat moment niet ver vandaan verbleef in het 27 februari kamp.
voor zover ik weet, tot nu toe de enige AQIM gerelateerde gebeurtenis in
de regio Tindouf is.
Het plaatsen van het centrum van AQIM activiteiten op de plek van
Saharaanse vluchtelingenkampen is lasterlijk en volstrekt in lijn met de
Marokkaanse propaganda. Dat de Nationaal Coordinator terreurbestrijding
zich zo laat gebruiken voor Marokkaanse propaganda pleit niet voor zijn
vakbekwaamheid.

Op pagina 21 en pagina 58 van de brochure staat een andere kaart met een
andere onjuiste aanduiding van West-Sahara. Er wordt hier wel een
onderscheid gemaakt tussen Marokko en de West-Sahara maar de vermelding
is: "Western Sahara (Morocco)". De suggestie die kennelijk wordt gewekt is
dat het administratieve bestuur van de Westelijke Sahara door Marokko
wordt uitgevoerd. Dat is onjuist. Marokko bezet niet de hele gebied dat
West-Sahara omvat, een vijfde deel is onder controle van het Front
Polisario en daarom kan Marokko het administratieve bestuur daar
onmogelijk uitvoeren.
Ook bij deze kaart is vermeld "Bron: National Geographic. Bewerkt door de
auteurs."

Dat de auteurs niet precies (willen) weten wat de status is van
West-Sahara blijkt ook uit de gebiedsbeschrijvingen.
Op pagina 38 wordt "de Westelijke Sahara" gebruikt als regionale aanduiding:
"De zwakke staten in de regio van de Westelijke Sahara zijn onvoldoende in
staat hun grenzen te bewaken of terroristische groepen te bestrijden."
Dit wekt verwarring. "De Westelijke Sahara" wordt in het Nederlands vaak
gebruikt als vertaling van "Western Sahara" als omschrijving van de
voormalige Spaanse Sahara of West-Sahara.

Dat waren de kaartjes. De tekst geeft nog ernstiger misleiding te zien.

Op pagina 35 merken de auteurs terecht het volgende op:
"Immers, om politieke redenen kan het de Marokkanse regering zeer goed
uitkomen om Polisario te verbinden aan een terroristische organisatie."
En vervolgens doet men daar zelf aan mee. Men komt met een persbericht van
het AFP, het Franse persburo dat afhankelijk is van het Franse ministerie
van buitenlandse zaken, het land dat Marokko bijstaat in zijn strijd tegen
het Saharaanse onafhankelijkheidstreven.
Van enige betrokkenheid van de Marokkaanse overheid bij drugshandel maakt
de brochure overigens geen melding. Ook de mogelijke Marokkaanse
betrokkenheid bij terreuraanslagen van AQIM blijft onbenoemd maar daarvoor
moeten Algerijnse en Saharawi bronnen worden gebruikt. Die gebruikt deze
brochure niet.

Als bronnen gebruiken de auteurs het European Strategic Intelligence and
Security Centre (ESISC) van de heer Moniquet, een voormalig Frans geheim
agent. Dat bedrijf heeft Marokko als klant en werkt overigens zonder
benodigde vergunning. Zie:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=M5298BT0

In de noten staan een paar websites als bron genoemd en die zijn onthullend.
In noot 156, pagina 36 wordt verwezen naar de website
http://www.Polisario-drogue maar die bestaat niet. Het moet waarschijnlijk
zijn:
http://www.polisario-confidentiel.com/news/1/144-polisario-drogue-le-drs-fulmine-apres-larrestation-de-trafiquants-issus-de-tindouf-.html
en dat is een pagina op de Marokkaanse website
www.polisario-confidentiel.com en dat is een propaganda website die op
volle oorlogsterkte desinformatie over de vijand verspreid.
De Marokkaanse website diasporasaharaoui.blogspot.com, genoemd in noot 114
op bladzij 28 is een valse-vlag website waarvan het adres sprekend lijkt
op Saharaanse website diasporasaharaui.blogspot.com. In het adres zit
alleen een verschil van een o, maar de inhoud verschilt als de dag van de
nacht.

Het is betreurenswaardig dat de informatievoorziening van de Nederlandse
overheid aan het Nederlandse publiek over de gevaren in Mali door de
Marokkaanse visie wordt overheerst. De brochure is zeer eenzijdig. Er is
geen informatie ingewonnen bij het Polisario en Algerije. De overheid laat
zich misbruiken voor Marokkaanse propaganda.
Daartegen moet gewaarschuwd worden.


Frank Willems


Meer informatie over de West-Sahara maillijst