[West-Sahara] VVD & D66 kamervragen over EU visserij Marokko - West-Sahara

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Vr Dec 20 12:56:40 CET 2013


Schriftelijke vragen leden Ten Broeke (VVD) en Sjoerdsma (D66) aan de
minister van de Buitenlandse Zaken over het EU-visserijakkoord met Marokko
(ingezonden 16 december 2013).

Vraag 1
Klopt het dat de Europese Unie deze week een visserijakkoord heeft
gesloten met Marokko? Klopt het dat de gemaakte afspraken zowel betrekking
hebben op Marokkaans territorium als op door Marokko bezet gebied in de
Westelijke Sahara?

Vraag 2
Erkent de EU de soevereiniteit van de Westelijke Sahara? Is de Marokkaanse
bezetting van de Westelijke Sahara en haar territoriale wateren volgens de
EU illegaal, of erkent de EU de Marokkaanse jurisdictie over de gebieden
in kwestie?

Vraag 3
Klopt het EU-richtlijnen verbieden Europees belastinggeld uit te geven in
bezette gebieden? Gelden die EU-richtlijnen ook voor Europese
betrokkenheid bij de exploitatie van grondstoffen in bezet gebied? Hoe
verhoudt het deze week gesloten akkoord zich tot EU-regelgeving en
internationaal recht?

Vraag 4
Klopt het dat de door Marokko bezette Westelijke Sahara uitgesloten is van
het EU-vrijhandelsverdrag met Marokko?

Vraag 5
Indien de EU-richtlijnen consequent worden toegepast, zou dat er dan toe
moeten leiden dat de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara niet
dient te worden ontzien?

Vraag 6
Hoe beoordeelt u het EU-beleid inzake de Westelijke Sahara in het licht
van het beleid aangaande bezette gebieden elders en in het algemeen?


Van:
http://www.hantenbroeke.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2511:vragen-over-het-eu-visserijakkoord-met-marokko&catid=9:vragen&Itemid=20


Meer informatie over de West-Sahara maillijst