[West-Sahara] Kamervragen SP over het visserijverdrag

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Di Aug 6 00:30:11 CEST 2013


Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken
en van Economische Zaken over een nieuw protocol voor de
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Marokko

1) Kent u het bericht ‘Morocco, EU ink four-year fishing accord after
18-month hiatus’? 1) Kunt u bevestigen dat het nieuwe protocol voor de
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Marokko ook
betrekking heeft op de wateren voor de kust van West-Sahara? Indien neen,
wat zijn dan de feiten?

2) Bent u ermee bekend dat Polisario het nieuwe protocol voor de
Partnerschapsovereenkomst heeft veroordeeld, onder andere omdat
mensenrechtenbepalingen in het protocol niet effectief zouden zijn? 2)
Zijn u vertegenwoordigers van de oorspronkelijke bevolking van West-Sahara
bekend die zich positief over het nieuwe protocol hebben geuit? Indien ja,
kunt u hier voorbeelden van noemen?

3) Is het juist dat Maria Damanaki, de Europese commissaris voor Maritieme
Zaken en Visserij, met betrekking tot het nieuwe protocol heeft gezegd dat
er respect voor het internationaal recht moet zijn en dat daarom de lokale
bevolking profijt van de overeenkomst moet hebben? Indien neen, wat is er
dan gezegd? Indien ja, is het niet zo dat het internationaal recht stelt
dat juist de oorspronkelijke bevolking profijt ervan moet hebben? Kunt u
uw antwoord toelichten?

4) Kunt u aangeven of Marokko bij het nieuwe protocol voor de
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Marokko, net als
bij het voorgaande protocol, 3) de volledige beschikking (‘full
discretion’) heeft over de door ondertekening van het protocol te
ontvangen financiële middelen? Indien neen, wat is er op dit punt dan
overeengekomen? Hoe wordt gegarandeerd dat een deel van de financiële
middelen ten goede komt aan de oorspronkelijke bevolking van West-Sahara?

5) Bent u bekend met het juridische advies van de New York City Bar
Association uit 2011, waarin stevige kritiek wordt geuit op het vorige
protocol voor de Partnerschapsovereenkomst en waarin voorwaarden worden
genoemd waaraan een nieuw protocol moet voldoen zodat het in lijn is met
het internationaal recht? Kunt u aangeven of u de opvattingen in dit
juridische advies deelt? Kunt u daarbij ingaan op de verschillende punten
die worden genoemd (zie het citaat bij de bronnen)? 4).

6) Bent u van mening dat het nieuwe protocol in lijn is met het
internationaal recht? Indien ja, hoe wordt dit naar uw mening
gegarandeerd? Kunt u uw antwoord toelichten?

7) Hoe en op welke termijn zal de besluitvorming over dit nieuwe protocol
verlopen en bent u van plan ermee in te stemmen?

Bronnen:
1) Morocco, EU ink four-year fishing accord after 18-month hiatus,
http://www.middle-east-online.com/english/?id=60324, 24 juli 2013.
2) New EU-Morocco Fisheries Protocol signed today,
http://www.wsrw.org/a105x2631, 24 juli 2013.
3) Report on legal issues involved in the Western Sahara dispute: use of
natural resources,
http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072089-ReportonLegalIssuesInvolvedintheWesternSaharaDispute.pdf,
april 2011, blz. 18.
4) Report on legal issues involved in the Western Sahara dispute: use of
natural resources,
http://www.nycbar.org/pdf/report/uploads/20072089-ReportonLegalIssuesInvolvedintheWesternSaharaDispute.pdf,
april 2011, blz. 29 en 30. Citaat: “The EU fisheries agreement, by
contrast, appears to include products from Western Sahara. If that is the
case, it is incumbent upon the EU to ensure that the agreement does not
condone or permit its member states to benefit from violations of
international law. This would require, at a minimum, that any future
agreement between the EU and Morocco include a clause providing that the
agreement shall be in conformity with international law and that Morocco
shall have the duty to provide evidence that the agreement, to the extent
it involves fisheries resources from Western Saharan waters, inures
primarily to the benefit of the Sahrawis and meets with their approval. If
such evidence is not forthcoming, we suggest that the EU, at a minimum,
follow the advice of its Legal Service and refrain from allowing vessels
to fish in the waters off Western Sahara by requesting fisheries licenses
only for fishing zones that are situated in the waters off Morocco. We
would also suggest that the EU prohibit the importation of fisheries
resources coming from Moroccan vessels operating in the waters of Western
Sahara.”
Meer informatie over de West-Sahara maillijst