[West-Sahara] Rapport EZ beschrijft West-Sahara als Marokkaans gebied

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Do Aug 1 14:59:08 CEST 2013


Geachte Prof. dr. Desiree van Gorp,


Het rapport "De ontwikkeling van retail en voedselverwerkende industrie in
Marokko, Algerije en TunesiŽ" geschreven door Norbert van der Straaten en
Stephan Meijers is onder uw verantwoordelijkheid verschenen. In dat
rapport wordt ten onrechte West-Sahara beschreven als een gebied binnen
Marokko. Ik citeer:

"De visserij is van oudsher een zeer belangrijke sector in Marokko met
400.000 werknemers die zorgen voor 3% van het BNP en 16% van de totale
export. Volgens de World Food and Agriculture Organisation (FAO) wordt
langs de 3.500 kilometer kustlijn jaarlijks meer dan 1,5 miljoen ton aan
vis gevangen. Vooral de visgronden voor de kust van Westelijke Sahara
staan bekend als een zeer visrijk gebied. Tot vorig jaar waren er
visserijverdragen tussen Marokko en de EU, waarbij Europese vissers het
recht kregen om in deze gebieden te vissen in ruil voor
compensatiebetalingen. Deze inkomsten werden aangewend om de
visverwerkende industrie te moderniseren. Echter ,hier is vorig jaar door
het Europese parlement een einde aan gemaakt omdat men de betalingen te
hoog vond en de visgronden uitgeput dreigden te raken."

In deze alinea wordt de plank op diverse wijzen mis geslagen. Ik wil u
wijzen op de volgende punten:

West-Sahara is geen Marokkaans gebied.
- West-Sahara staat op de VN-lijst van nog niet ge-dekoloniseerde
gebieden. (1)
- West-Sahara is een verdeeld gebied, een deel staat onder Marokkaanse
controle, een klein deel staat onder Mauritaanse controle en in een deel
is de onafhankelijkheid uitgeroepen van de RASD, de Saharaanse republiek.
- In West-Sahara is een staakt het vuren van kracht dat wordt bewaakt door
de VN missie MINURSO.
- Nederland erkent de soevereiniteit van Marokko over West-Sahara niet.
- Nederland ontraadt het doen van investeringen en het zakendoen in het
gebied van de Westelijke Sahara onder de 27e breedtegraad. Dit is een
advies van het Ministerie van Economische Zaken.

Helaas is de geciteerde alinea de enige in het rapport waarin de kwestie
West-Sahara wordt besproken. Dat maakt het rapport onvolledig. Wat in een
advies voor ondernemers in de Maghreb moet worden benoemd, en niet
verzwegen, is dat rond West-Sahara een conflict speelt met grote politieke
gevolgen.

- Het conflict rond West-Sahara is een obstakel voor de integratie van de
Maghreblanden.
- Het conflict bederft de relatie van Marokko met Algerije.
- Het conflict rond West-Sahara is reden dat Marokko geen lid is van de
Afrikaanse Unie.
- Het conflict rond West-Sahara staat op de agenda van de VN Veiligheidsraad.
- Een juridisch advies aan de Veiligheidsraad noemt het exploiteren van de
natuurlijke rijkdommen van West-Sahara zonder toestemming van de
oorspronkelijke bevolking van het gebied onrechtmatig.
- Dat een EU - Marokko visserijovereenkomst met betrekking tot
West-Saharaanse wateren in strijd is met het internationaal recht was de
voornaamste aanleiding voor het Europees parlement om het visserijverdrag
op te zeggen.


Tot slot wil ik u wijzen op het bestaan van grote vluchtelingenkampen in
het zuiden van Algerije waarin veel bewoners van West-Sahara hun toevlucht
hebben gezocht nadat zij door Marokkaanse militairen zijn verjaagd. De
vluchtelingen moeten rondkomen van humanitaire hulp terwijl Europese
ondernemers in samenwerking met Marokkaanse partners de grote natuurlijke
rijkdommen in West-Sahara exploiteren, en daarmee in feite deze
vluchtelingen bestelen. Het is naar mijn mening maatschappelijk niet
verantwoord om deze explosieve economische verhoudingen onbenoemd te laten
in een advies aan ondernemers.


Ik verzoek u daarom om de betreffende alinea te laten corrigeren.


Hoogachtend,

Frank Willems
Western Sahara Resource Watch
 www.wsrw.org


1 www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml
Meer informatie over de West-Sahara maillijst