[West-Sahara] antwoorden op vragen over bezoek EuroparlementariŽrs

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Vr Apr 19 10:20:09 CEST 2013


Antwoorden van Frans Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken, op
vragen van het lid Ten Broeke over het door Marokko weigeren van een
bezoek van vier EuroparlementariŽrs aan de Westelijke Sahara.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht waaruit blijkt dat vier leden van het Europees
Parlement op het vliegveld van Casablanca zijn teruggestuurd toen zij
onderweg waren naar de Westelijke Sahara voor een fact-finding?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat dit onacceptabel is, mede gezien het feit dat de
delegatie de Marokkaanse autoriteiten vooraf had geÔnformeerd over het
bezoek?

Antwoord 2
Het betrof hier geen reis van de officiŽle Parlementaire Delegatie voor de
Maghreb van het Europees Parlement, maar een groep EuroparlementariŽrs die
op persoonlijke titel is afgereisd. De Marokkaanse autoriteiten hadden in
reactie op de notificatie laten weten dat deze personen niet welkom waren
omdat zij naar het oordeel van Marokko bevooroordeeld zouden zijn.

Vraag 3
Bent u bereid uw ongenoegen over te brengen aan de Marokkaanse regering
over het voorval?

Antwoord 3
Gezien het persoonlijke karakter van de reis is het aan deze
EuroparlementariŽrs om te bepalen of zij Marokko op de onderhavige
beslissing willen aanspreken.

Vraag 4
Bent u voorts bereid om, mede in het licht van de op 1 maart gestarte
onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag tussen Marokko en de EU, u
binnen de EU hard te maken voor de verbetering van toegang tot de
Westelijke Sahara en tot meer openheid aan Marokkaanse kant over de
mensenrechtensituatie in het gebied, zoals bleek in een uitzending van CNN
op 5 maart?

Vraag 5
Zou u de Kamer op de hoogte willen houden van de door de EU en Nederland
binnen het vrijhandelsverdrag mogelijk gestelde voorwaarden over
mensenrechten, de uitwerking van zelfbestuur en toegang tot het gebied door
buitenlandse waarnemers?


Antwoord 4 en 5
De op 1 maart gestarte vrijhandelsbesprekingen tussen Marokko en de EU zijn
onderdeel van het reeds bestaande Associatieakkoord tussen de EU en Marokko.
Deze besprekingen zullen niet uitmonden in een nieuw verdrag. Op het
Associatieakkoord zijn alle standaard politieke- en mensenrechtenclausules
van toepassing. Voorwaarden over de uitwerking van zelfbestuur of toegang
tot het gebied maken geen onderdeel uit van het Associatieakkoord tussen
de EU en Marokko.

De situatie in de Westelijke Sahara heeft de aandacht van de EU en is
onderdeel van de politieke dialoog tussen Marokko en de EU. Nederland en
de EU steunen daarnaast de persoonlijk gezant van de Secretaris-Generaal
van de Verenigde Naties, Christopher Ross, in zijn pogingen een politieke
en duurzame oplossing te vinden die voorziet in zelfbeschikking voor de
oorspronkelijke bevolking van de Westelijke Sahara. Zoals ik uw Kamer heb
toegezegd op 27 maart tijdens het Algemeen Overleg over de Arabische regio
zal ik binnenkort met hem contact leggen en uw Kamer informeren over dat
gesprek.


Bron:
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/04/18/beantwoording-kamervragen-over-weigeren-bezoek-westelijke-sahara/beantwoording-kamervragen-over-weigeren-bezoek-westelijke-sahara.pdfMeer informatie over de West-Sahara maillijst