<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=windows-1252"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Beste Frank,<br>
    <br>
    Jij vindt dat het verstandig is om oorlog te voeren voor een
    rechtvaardige zaak. Daarin sta je niet alleen. Veel mensen gaan
    zelfs verder en menen dat je moreel verplicht bent om mensen
    gewapenderhand te hulp te komen die onderdrukt en onrechtvaardig
    behandeld worden.<br>
    <br>
    Dat is ook het standpunt van PAX. Het ongelukkige is dat mensen,
    groepen, volken, landen die dit standpunt aanhangen nogal van mening
    verschillen over welk doel zo goed is dat het een oorlog
    rechtvaardigt. Jij lijkt hier b.v. nogal een andere mening over te
    hebben dan PAX. Resultaat: eindeloze oorlogen, eindeloos leed en
    eindeloze haat.<br>
    <br>
    Zelf behoor ik tot de radicale Vredesbeweging Pais, de Nederlandse
    tak van War Resisters' International. Al sedert de Eerste
    Wereldoorlog verwerpen wij oorlog als geschikt middel om het goede
    te bereiken.<br>
    <br>
    Enkele jaren geleden heeft Vredesbeweging Pais de vraag 'Oorlog
    tegen onrecht? Heiligt het doel de middelen?' als volgt beantwoord:<br>
    <br>
    Er heerst in de wereld veel onrecht: armoede, uitbuiting,
    discriminatie, dictatuur, onderdrukking, schending van mensenrechten
    en de kansen voor mensen zijn vaak zeer ongelijk. Veel mensen menen
    dat in de strijd tegen dit onrecht oorlogvoeren geoorloofd of zelfs
    morele noodzaak is.<br>
    <br>
    Wij pacifisten denken daar anders over en hebben daar goede redenen
    voor:<br>
    1.  Oorlog voeren brengt onvermijdelijk nieuw en extra onrecht met
    zich. Mensen verliezen leven, naasten, bezittingen, toekomst. Zie
    voor een uitvoeriger betoog op dit punt ons antwoord op de vraag <a
      href="http://www.vredesbeweging.nl/discus/oorlog.php">'Waarom
      moeten wij oorlog bestrijden?'</a>.<br>
    2.  Oorlog brengt niet automatisch een rechtsstaat voort.
    Integendeel, oorlog gaat altijd gepaard met een periode van chaos en
    ontreddering. In zo'n situatie lijdt de bevolking onder ontberingen
    en vrij spel hebbende misdaad. Ook dat is onrecht. In Irak b.v.
    vallen nu dagelijks meer slachtoffers dan onder Saddam.<br>
    3.  Oorlog zaait haat die nog lang een rol kan blijven spelen. De
    kruistochten zijn niet vergeten in de Arabische wereld en een
    middeleeuwse veldslag speelt een rol bij het conflict in Kosovo.<br>
    4.  Door de voorstanders van oorlogen tegen onrecht wordt het
    bovenstaande niet altijd ontkend. Ze menen dat er geen ander middel
    is, 'je kunt toch niet stil blijven zitten, dus moet je wel oorlog
    voeren'. Zij zien niet dat er ook andere mogelijkheden zijn. De
    geschiedenis toont echter aan dat die er wel zijn. Daarbij hoeven we
    niet alleen te kijken naar de klassieke voorbeelden van Gandhi en
    Martin Luther King. Het hele machtige Sowjet-imperium is in elkaar
    gestort met opmerkelijk weinig geweld!<br>
    Er zijn dus andere methoden. Methoden waar ontstellend weinig
    aandacht voor is, zodat voor de ontwikkeling ervan nauwelijks geld
    beschikbaar is.<br>
    <br>
    Hopelijk geeft dit je enig inzicht in hoe, in de kring van
    vredesactivisten waar ik toe behoor, gedacht wordt.<br>
    <br>
    Met vriendelijke groeten,<br>
    <br>
    Chris Geerse<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Op 05-10-2016 om 12:36 schreef <a
        class="moz-txt-link-abbreviated"
        href="mailto:fwillems@antenna.nl">fwillems@antenna.nl</a>:<br>
    </div>
    <blockquote
      cite="mid:c6e9e202-a128-00a5-0e2a-a104b64abf3d@antenna.nl"
      type="cite">
      <pre wrap="">Beste Chris,

Je stelling dat oorlog een misdaad in zichzelf is klinkt mooi maar is
wel wat kort door de bocht. Het kan zijn dat in alle oorlogen alle
strijdende partijen oorlogsmisdaden begaan. Maar de ene oorlogsmisdaad
is de andere niet. En bovendien gaan oorlogen ergens om, en dat is de
hoofdzaak, de reden voor oorlog kan zijn het afdwingen van een
rechtvaardige vrede.

Daarom is een rechtvaardiging van oorlog wel degelijk mogelijk door
vredesactivisten en dat hebben we de laatste tijd te vaak zien gebeuren.
Stond een organisatie als PAX niet zo ongeveer vooraan in het koor dat
onze strijders toezong die samen met onze bondgenoten Khadaffi en Assad
zouden verjagen? De reden en rechtvaardiging voor de Nederlandse
oorlogsverklaring aan deze twee heersers was het herstellen van
mensenrechten van de onderdanen van de twee despoten, en daarmee de
binnenlandse vrede in die landen. De vredesactivisten in de Nederlandse,
Amerikaanse, Saoedische en Marokkaanse bommenwerpers zijn niet zo
succesvol geweest. De Russische oorlogsmachine blijkt veel effectiever.
Misschien dat de consensus in de vredesbeweging waar PAX bij hoort
hierdoor is verminderd. Ik hoor er niet veel over.

Zelf ben ik geen lid van PAX of hun beweging en ik ben van mening dat
zij liegen over hun motieven om Khaddafi en Assad te bestrijden. Hun
bedoeling is om de gebieden te veroveren die nog niet onder Westerse
invloed zijn. het gaat niet om mensenrechten maar om geld, economische
belangen, en grondstoffen zoals olie en fosfaat.

Hoewel PAX met hun militaire companen de vredesbeweging heeft
geperverteerd is het mijn inziens wel degelijk mogelijk voor
vredesactivisten om een rechtvaardige oorlog te steunen. Als voorbeeld
noem ik de de strijd van de Saharanen tegen Marokko. Die strijd is
rechtmatig volgens het internationaal recht en de strijd van Marokko om
West-Sahara te veroveren is onrechtmatig, ook volgens islamitisch recht.
Althans de Saharanen beroepen zich op het internationaal recht en
Marokko beroept zich op historische rechten.
Afgezien daarvan is het een strijd van nog geen miljoen oorspronkelijke
bewoners tegen dat zich verzet tegen mishandeling en plundering door het
misdadige leger van een volk van 30 miljoen dat altijd wordt gesteund
door Europese machten, de USA en de Arabische Golfstaten.
Sinds 1991 is er een bestand van kracht in West-Sahara. Er is
afgesproken dat er een referendum over de toekomst van het gebied wordt
gehouden. Marokko weigert medewerking, eerst verhuld en tegenwoordig
openlijk. De koning van Marokko heeft aangekondigd dat hij een
treinverbinding wil aan leggen naar het uiterste puntje van West-Sahara
dat nog niet onder Marokkaanse controle is. De bestandsschendingen door
Marokko nemen steeds ernstiger vormen aan. Marokko voelt zich sterk door
westerse steun in ruil voor hun steun aan de strijd tegen het
terrorisme. Te verwachten is dat Marokko de provocaties zo ver opvoert
dat er weer militaire schermutselingen ontstaan waardoor het bestand
wordt opgeheven. De Saharanen zullen het bevrijde gebied dat ze
beheersen verdedigen en de Marokkanen in het bezette gebied aanvallen.

In deze situatie is het niet juist om te zeggen dat elke oorlog
een misdaad in zichzelf is van alle strijdende partijen. Uiteindelijk
gaat het om de strijd van Saharanen tegen genocide door Marokko. Dat is
geen misdaad maar dat is verstandig en dapper en verdient steun. Zeker
van vredesactivisten. Maar wapens hoeft de vredesbeweging niet te
leveren, hulp met bombarderen hoeft ook niet. (Voedsel en medische hulp:
graag. Culturele uitwisseling, technische hulp, agrarische, economische
en technologische adviezen zijn allemaal heel welkom.)

Maar het is wel een misdaad om producten in te voeren uit West-Sahara in
Nederland die zijn samengesteld uit grondstoffen die zijn geplunderd in
het illegaal bezette gebied. Plundering is een oorlogsmisdaad.

Koop daarom geen producten uit Marokko die uit West-Sahara komen.


met vredelijke groet,

Frank

Op 04-10-16 om 15:33 schreef Chr. Geerse:
</pre>
      <blockquote type="cite">
        <pre wrap="">Beste mensen,

In oorlogen begaan alle strijdende partijen oorlogsmisdaden. Dat is een
kenmerk van oorlog. Oorlog is een al een misdaad in zichzelf en daarom
zijn we er tegen.

We moeten ons niet laten verleiden om partij te kiezen op basis van wie
de grootste of meeste oorlogsmisdaden pleegt. Ook niet als daar veel
propaganda voor gemaakt wordt of juist omdat je die propaganda
leugenachtig vindt.

Als je naar het aantal Syrische burgerslachtoffers kijkt die de m.i.
onverdachte organisatie Airwars telt, dan zie je dat de Russen meer
slachtoffers maken dan de coalitie bij hun bombardementen. Dat wil
echter helemaal niet zeggen dat de coalitie en de groepen die zij
steunen nu goed zijn en de tegenpartij slecht. In mijn ogen zoeken ze
allemaal hun gelijk door oorlog te voeren. Daarmee zijn ze allemaal
misdadig bezig. We moeten dus tegen hen allemaal actie voeren en we
moeten hen allemaal ervan trachten te overtuigen dat er betere wegen zijn.

Het zoeken naar oorzaken van oorlogen heeft zin als het een zoeken is
dat in dienst staat van het verzoenen van de strijdende partijen. Vaak
echter vindt elke partij zijn eigen oorzaak en daarmee rechtvaardiging.
Dat komt omdat oorzaken veelal ook weer het gevolg zijn van eerdere
oorzaken. Dat geeft helaas veel mogelijkheden om eigen oorzaken te
kiezen. Daar liggen dus valkuilen waar we als vredesactivisten niet in
moeten stappen.

Met vriendelijke groeten,

Chris Geerse

Op 03-10-2016 om 17:58 schreef Rik Min:
</pre>
        <blockquote type="cite">
          <pre wrap="">Oorlog is het ergste wat er is. Vooral voor burgers. Het gaat er dus
om dat wij, vredes-aktivisten, oorzaak en gevolg goed onderscheiden.


In eerdere artikelen naar deze mailing-list, hebben mensen zoals wij
al aangetoond, dat er geen “gematigde”rebellen in Syrie zijn. En zeker
niet in oost-Aleppo. Daar zijn AL-Queda, Al-Nusra, Ahrar al Sham en IS
allen aanwezig. Sonja v.d. Ende heeft aangetoond, dat de Nederlandse
bevolking niet goed wordt voorgelicht en dat bijvoorbeeld de NOS met
een Al-Queda terrorist spreekt vanuit het Handarat kamp (het
Palestijnse vluchtelingenkamp in oost-Aleppo), een kamp bezet door
hen, de al-Queda terroristen, en vol zit met Syrische Palestijnen.
Deze journalist, Zuhair al Shimali, is een ordinaire terrorist, die
nota bene gezocht wordt door de “UK”. Bij hen staat hij vermeld op een
lijst met “gezochte”terroristen. Misschien is hij nu ook dood, door de
bommen van Assad, deze geradicaliseerde Marokkaan of Saudiër, die
talloze onschuldige mensen, waaronder ook kinderen en vrouwen,
vermoord heeft!


**

De NOS en de westerse media gaat prat op fact checking. Bij Syrië doen
ze dat echter niet. Redenen: Het westen gelooft blijkbaar alles wat
hun vriendjes, de Verenigde Staten van Amerika, zeggen. Dat het een
ordinaire - door hen bedachte - regime change is, moet blijkbaar
geheim blijven. Kosten wat het kost, moet de vuile oorlog, die door
derden gevoerd wordt, tot een einde volbracht geworden. Niet alleen
deze regime change in Syrië, maar nu moet dit ook tot een regime
change in Rusland leiden.

De rol en 'functie' van de zogenaamde 'White Helmets' is ook allang
bewezen. Het is een organisatie gesponsord door de VS. Deze mensen,
zijn allemaal stuk voor stuk lid van AL-Queda en/of Al-Nusra. Ze
zetten als het hen uitkomt een 'witte helm' op en gaan - zogenaamd -
mensen redden. M.n. kinderen, die opgetuigd, en zelfs geschminkt
worden voor de 'speciale foto', die dan weer verzonden kan worden naar
westerse media, zodat iedereen 'ah en wee' kan roepen. En "die barbaar
van een Assad doodt zijn eigen bevolking".

Voor de oorlog, telde oost Aleppo 3 reguliere ziekenhuizen. Als we de
media mogen geloven, zijn er afgelopen weken wel 20 ziekenhuizen
gebombardeerd. Het is valse propaganda. Demonisering. (Lees het
handboek van de NATO hierover.)

Het demoniseren van ongebonden landen is al een tijdje aan de gang; en
het grootste obstakel is Rusland. Dus ga je hen van alles de schuld
geven, de 'MH17-kwestie', 'de bommen op burgers', de 'dictatuur in
Syrie', en je verklaar hen gewoon tot vijand van het “vrije”westen,
die samen, gebroederlijk met de VS het aansturen op een wereldoorlog.

<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="https://www.facebook.com/sonja.vandenende"><https://www.facebook.com/sonja.vandenende></a>
Rik Min en Sonja van der Ende, aktiekomitee Stop Medialeugens over SyrieOp 3-10-2016 om 17:00 schreef <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:vredesnieuws@vredesmedia.nl">vredesnieuws@vredesmedia.nl</a>:
</pre>
          <blockquote type="cite">
            <pre wrap="">*..... over de verschrikkelijke bombardementen in Syrië, waarbij veel
burgerdoden vallen. Is het terecht dat hierbij alleen naar Rusland en
de Syrische regering gewezen wordt?
*.......


</pre>
          </blockquote>
        </blockquote>
        <pre wrap="">_______________________________________________
Vredeslijst mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Vredeslijst@ddh.nl">Vredeslijst@ddh.nl</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst">http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst</a>
</pre>
      </blockquote>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Vredeslijst mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Vredeslijst@ddh.nl">Vredeslijst@ddh.nl</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst">http://lijsten.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst</a>

</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>