[Vredeslijst] Wapens ondermijnen het ontwikkelingsbeleid

Stop Wapenhandel - Mark Akkerman m.akkerman op stopwapenhandel.org
Ma Mrt 4 14:33:26 CET 2019


Wapens ondermijnen het ontwikkelingsbeleid
– nieuw rapport Stop Wapenhandel kaart gevolgen militarisering 
buitenlands beleid aan

Amsterdam, 4 maart 2019 – De vermenging van ontwikkelingsdoelen met 
veiligheid, en de voortgaande wapenhandel, gaan in toenemende mate ten 
koste van ontwikkelingssamenwerking, concludeert Stop Wapenhandel in het 
vandaag verschenen rapport 'Wapens ondermijnen het ontwikkelingsbeleid'. 
Het versterken van veiligheidsinfrastructuur in derde landen is een 
apart doel geworden, ten koste van meer 'traditionele' 
ontwikkelingsdoelen, zonder dat duidelijk is hoe het bijdraagt aan 
ontwikkeling en met weinig oog voor negatieve gevolgen en risico's. 
Diverse vormen van militarisering, waaronder de vermenging van militair 
optreden en ontwikkelingswerk, alsmede het exporteren van wapens naar 
ontwikkelingslanden, staan ontwikkeling in de weg.

Komende donderdag debatteert de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Nederlandse inzet voor het 
EU-beleid voor ontwikkelingssamenwerking. De Kamercommissie zou die 
gelegenheid aan moeten grijpen minister Kaag de boodschap mee te geven 
een halt toe te roepen aan de militarisering van dit beleid. Met name 
migratiebeperking (grensbewaking) en het versterken van de 
veiligheidssector zijn steeds belangrijkere onderdelen geworden van wat 
de EU als ontwikkelingssamenwerking presenteert. Daarbij wordt de 
reikwijdte van het containerbegrip 'veiligheid' steeds verder opgerekt, 
waardoor ook militaire uitgaven hier onder komen te vallen. Net als op 
nationaal niveau is het behartigen van het Europees eigenbelang de grote 
aanjager van deze ontwikkelingen.

Een deel van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbudget wordt 
uitgegeven voor de opbouw van krijgsmachten en security-instellingen in 
ontwikkelingslanden, zoals de G5 Sahel-troepenmacht van  Burkina Faso, 
Mali, MauritaniŽ, Niger en Tsjaad. De betreffende landen zijn alle terug 
te vinden in de onderste regionen van de Human Development Index, en 
scoren ook slecht op het gebied van mensenrechten en democratie. De 
recent verruiming van internationale 
ontwikkelingssamenwerkingsafspraken, waar de Nederlandse regering al 
langer voor pleitte, dreigt een glijdende schaal in te zetten, waarbij 
dit soort uitgaven voor militaire en veiligheidszaken steeds makkelijker 
onder ontwikkelingsuitgaven worden geschoven.

Veel van zulk (veranderend) beleid gaat uit van de premisse dat 
veiligheid aan ontwikkeling vooraf gaat. Dit is een gevaarlijke 
redenering, omdat militarisering van landen ontwikkeling juist vaak 
ondermijnt. Het gaat naast het met ontwikkelingsgeld financieren van 
deze trends en het vermengen van ontwikkelingswerk en militair optreden 
ook om het faciliteren van wapenexporten naar ontwikkelingslanden. Als 
het om autoritaire regimes gaat, waarvan de repressieve capaciteiten 
door dergelijk beleid versterkt worden, gelden de 
ontwikkelingondermijnende gevolgen des te meer.

-- 
Stop Wapenhandel - www.stopwapenhandel.org
+ 31 (0)20 616 46 84 / mobile + 31 (0)6 103 28 106
Steun onderzoek en acties tegen wapenhandel. Geef op 
NL.11.TRIO.0390.407.380 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam.


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst