[Vredeslijst] 15 febr: Picketline Stop Wapenhandel bij netwerkbijeenkomst wapenindustrie en Europese krijgsmachten

Stop Wapenhandel - Mark Akkerman m.akkerman op stopwapenhandel.org
Wo Jan 25 11:38:10 CET 2017


Niet nog meer wapens voor Europa!

Picketline Stop Wapenhandel bij netwerkbijeenkomst wapenindustrie en 
Europese krijgsmachten
Woensdag 15 februari – 8.30 uur – Hotel NH, Van Leijenberghlaan 221, 
Amsterdam

Op 15, 16 en 17 februari komen vertegenwoordigers van de wapenindustrie, 
Europese krijgsmachten en de NAVO naar Amsterdam om te praten over het 
efficiënt regelen van bewapening, het Europese wapenexportbeleid en 
nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek.

Oplopende spanningen tussen het Westen en Rusland en angst voor 
terroristische aanslagen in Europa hebben de afgelopen jaren de lobby 
voor meer wapens de wind in de rug gegeven. Maar meer wapens maken 
Europa niet veiliger. De totale militaire uitgaven van de EU-lidstaten 
gezamenlijk ($241 miljard) zijn nu al veel hoger dan die van Rusland 
($66 miljard). Het defensiebudget van de EU-landen samen is het op één 
na grootste ter wereld, na de Verenigde Staten.

Meer wapens gaan geen vrede en veiligheid brengen, maar spanningen 
verder opvoeren. De recente praktijk laat bovendien zien dat Europese 
landen wapens vooral voor militaire interventies buiten Europa inzetten. 
Vaak met desastreuze gevolgen, denk aan de bombardementen op Libië, die 
het land verder een burgeroorlog inleidden. Voor de rest van de wereld 
betekent meer Europese bewapening vooral een grotere dreiging.

Een nieuwe wapenwedloop onttrekt geld aan belangrijke uitgaven voor 
bijvoorbeeld onderwijs, duurzaamheid, conflictpreventie en 
ontwikkelingssamenwerking. Zaken die wel bijdragen aan een vreedzamere 
en veiligere wereld.

Een bijeenkomst waar de wapenindustrie en krijgsmachten hun banden 
verder aanhalen en praten over meer uitgaven voor wapens is een stap 
verder de verkeerde kant op. Stop Wapenhandel wil daarom protesteren: 
niet meer geld voor de wapenindustrie, maar geld voor sociale en 
duurzame uitgaven.

Landen verhogen hun militaire budgetten, en ook de EU als zodanig heeft 
grootse nieuwe plannen. De komende jaren gaan er miljoenen naar een 
pilot voor wapenonderzoek, vanaf 2021 moet hiervoor een half miljard per 
jaar beschikbaar komen. Daarnaast moet er een EU 
Defensiecapaciteitenfonds komen met een budget van maar liefst 5 miljard 
euro per jaar.

Op de 'European Defence procurement'-bijeenkomst komen sprekers van de 
NAVO, van de European External Action Service, van de wapenindustrie en 
veel aankoopverantwoordelijken van EU- en NAVO-krijgsmachten. De 
bijeenkomst wordt ondersteund door de NIDV, de koepelorganisatie van de 
Nederlandse wapenindustrie, en door UkrOboronProm, de Oekraïense koepel 
van wapenindustrie. Een prominente plek voor deze organisatie op een 
NAVO- en EU bewapeningsbijeenkomst is niet bepaald een 
vertrouwenwekkende stap richting Rusland.

Stop Wapenhandel organiseert een picketline voor de deur van het Hotel 
NH Amsterdam Zuid (Van Leijenberghlaan 221) waar de 'European Defence 
Procurement'-bijeenkomst plaatsvindt, op het moment dat de deelnemers 
aankomen: woensdag 15 februari, 8.30 uur. Kom ook en sluit je aan!Meer informatie over de Vredeslijst maillijst