[Vredeslijst] Donderdag 19 januari: Protest tegen EU geld voor wapens bij bijeenkomst Den Haag

Stop Wapenhandel - Mark Akkerman m.akkerman op stopwapenhandel.org
Di Jan 17 13:25:33 CET 2017


Persbericht – Stop Wapenhandel

Donderdag 19 januari: Protest tegen EU geld voor wapens bij bijeenkomst
Den Haag

De Europese Unie gaat voor het eerst in zijn bestaan rechtstreeks wapens
subsidiŽren. Stop Wapenhandel protesteert hiertegen bij een bijeenkomst
hierover van het Ministerie van Defensie , RvO en NIDV
(koepelorganisatie van de wapenindustrie op donderdag 19 januari in Den
Haag. Tussen 12 en 13 uur wordt een picketline gehouden met spandoeken,
flyers en sprekers, voor de deur van RvO (Prinses Beatrixlaan 2). De
Europese Unie is ooit begonnen als vredesproject. Dit geldt voor
wapenonderzoek gaat ten koste van andere uitgaven en is alleen in het
belang van de wapenindustrie.

Voor de nieuwe geldpot voor wapenonderzoek heeft de Europese Commissie
zich laten adviseren door een expertgroep die grotendeels bestaat uit
lobbyisten van grote wapenbedrijven als BAE Systems,
Leonardo-Finmeccanica en Airbus. Voor 2017 is een bedrag vrijgemaakt van
25 miljoen euro – ten koste van andere begrotingsposten - dat in de
jaren daarna moet oplopen 3,5 miljard euro in de periode 2021-2027.

In de toekomst wil de Europese Commissie de subsidiemogelijkheden voor
wapenproductie nog uitbreiden, onder meer door de Europese
Investeringsbank en Erasmus+-geld, bedoeld voor jongeren- en
educatieprojecten, ook voor wapenindustrie toegankelijk te maken.

  Ook wil de Commissie dat lidstaten geld vrijmaken voor een Europees
Defensie Capaciteitsfonds met een streefbedrag van 5 miljard euro per
jaar om gezamenlijke militaire aankopen te doen. Lidstaten hoeven hun
bijdrage aan het Defensie Capaciteitsfonds niet op te tellen bij hun
maximale toegestane begrotingstekort. Dat betekent dat lidstaten met
schuldenproblemen in de toekomst geen extra geld mogen uitgeven aan
pensioenen en armoedebestrijding, maar wel aan wapens.

  Intussen wordt sluipenderwijs de exportcontrole op wapenhandel
uitgehold. Op het moment wordt wapenexport nog uitgezonderd van de vrije
Europese binnenmarkt waardoor lidstaten hun wapenexport middels
vergunningen kunnen controleren. Onder het motto 'wapenhandel is goed
voor innovatie en werkgelegenheid' wil de Europese Commissie de
mogelijkheden voor wapenexportvergunningen verruimen en de interne markt
vrijgeven. Voor nationale parlementen wordt de mogelijkheid om het
wapenexportbeleid te controleren en zo nodig te corrigeren daarmee
beperkt.

  Stop Wapenhandel organiseert protest tegen deze overheidssteun aan
wapenproductie, bij een voorlichtingsbijeenkomst voor de wapenindustrie.
Eťn van de sprekers bij het protest is LaŽtitia Sťdou van het
European Network Against Arms Trade uit Brussel.
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst