[Vredeslijst] 19 januari: Geen EU-geld voor wapens!

Stop Wapenhandel - Mark Akkerman m.akkerman op stopwapenhandel.org
Ma Jan 2 13:22:28 CET 2017


- Doe mee met protest van Stop Wapenhandel, donderdag 19 januari van 12 
tot 13 uur Den Haag, Beatrixplein -

Op 19 januari bespreken overheid en wapenindustrie in Den Haag een 
nieuwe geldpot voor wapenonderzoek. De Europese Unie gaat voor het eerst 
in zijn bestaan rechtstreeks wapens subsidiŽren. De Commissie heeft zich 
hiervoor laten adviseren door een expertgroep die grotendeels bestaat 
uit lobbyisten van grote wapenbedrijven als BAE Systems, Finmeccanica en 
Airbus. Voor 2017 is een bedrag vrijgemaakt van 25 miljoen euro – ten 
koste van andere begrotingsposten - dat in de jaren daarna moet oplopen 
tot een Europees Defensie Fonds van 3,5 miljard euro in de periode 
2021-2027.

Ook wil de Commissie dat lidstaten geld vrijmaken voor een Europees 
Defensie Capaciteitsfonds met een streefbedrag van 5 miljard euro per 
jaar om gezamenlijke militaire aankopen te doen. Welke wapens aangekocht 
gaan worden en waarvoor die dan wel gaan dienen is nog onduidelijk maar 
plannen om hiervoor geld naar de wapenindustrie te sluizen worden 
voortvarend ter hand genomen.

Ook is het plan dat lidstaten hun bijdrage aan het Defensie 
Capaciteitsfonds niet hoeven op te tellen bij hun maximale toegestane 
begrotingstekort. Dat betekent dat lidstaten met schuldenproblemen in de 
toekomst geen extra geld mogen uitgeven aan pensioenen en 
armoedebestrijding, maar wel aan wapens.

Nooit eerder ging Europees geld rechtstreeks naar de wapenindustrie. In 
de toekomst wil de Europese Commissie de subsidiemogelijkheden voor 
wapenproductie nog uitbreiden, onder meer door de Europese 
Investeringsbank en Erasmus+ geld, bedoeld voor jongeren- en 
educatieprojecten, ook voor wapenindustrie toegankelijk te maken.

Intussen is de Europese Commissie bezig om sluipenderwijs de 
exportcontrole op wapenhandel uit te hollen. Tot voor kort werd 
wapenexport uitgezonderd van de vrije Europese binnenmarkt waardoor 
lidstaten hun wapenexport middels vergunningen konden controleren. Onder 
het motto 'wapenhandel is goed voor innovatie en werkgelegenheid' worden 
de mogelijkheden voor wapenexportvergunningen verruimd en wordt de 
interne markt vrijgegeven. Voor nationale parlementen wordt de 
mogelijkheid om het wapenexportbeleid te controleren en zo nodig te 
corrigeren daarmee beperkt.

Op alle problemen die Europa heeft is dit wel het slechtst denkbare 
antwoord. Meer wapens, ten koste van andere uitgaven en zonder 
democratische inbedding, is alleen in het belang van de wapenindustrie.

Op 19 januari organiseren de lobbykoepel voor wapenindustrie NIDV, het 
Ministerie van Defensie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RvO) een bijeenkomst over deze nieuwe geldstroom voor 
'defensie-gerelateerd Research & Development'.

Stop Wapenhandel organiseert hier protest tegen deze overheidssteun aan 
wapenproductie. Kom met je spandoek van 12H tot 13H naar het gebouw van 
de RvO, Prinses Beatrixlaan 2, achterkant station CS, Den Haag. Mmv 
European Network Against Arms Trade, Brussel.


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst