[Duurzaamlijst] biomassacentrales

Ravage, webzine ravage op antenna.nl
Wo Jun 9 18:48:13 CEST 2021


Rechtbank acht biomassa niet vervuilend

Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) mocht aan 
Vattenfall een omgevings- en natuurvergunning verlenen voor de bouw en 
ingebruikname van een biomassacentrale in Diemen.

https://www.ravage-webzine.nl/2021/06/07/rechtbank-acht-biomassa-niet-vervuilend/

----

Stopzetting subsidies voor biomassa

Het demissionaire kabinet stopt voorlopig met het toekennen van nieuwe 
subsidies op de opwek van energie met behulp van houtige biomassa.

https://www.ravage-webzine.nl/2021/06/09/stopzetting-subsidies-voor-biomassacentrales/
-- 
Ravage (webzine)
http://www.ravage-webzine.nl


Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst