[Duurzaamlijst] 8 april: film- en infoavond over kernenergie

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Do Apr 4 09:36:24 CEST 2019


(4 april 2019 - Bericht van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling)

P E R S B E R I C H T

8 april: film- en infoavond over kernenergie

Eindhoven, 4 april 2019 - 
De risico's van kernenergie en de mogelijkheden van duurzame 
energie-opwekking zijn de onderwerpen van een film- en 
discussieavond die maandag 8 april plaatsvindt bij Omslag in 
Eindhoven. Thema: 'Van Fukushima tot Tihange en verder'

Aanvang: 19,30 uur. Locatie: Hoogstraat 301, Eindhoven


De avond begint met de vertoning van een korte documentaire 
over de ramp in Fukushima in Japan, waar op 11 maart 2011 
een aardbeving en Tsunami een Japanse kerncentrale troffen. 
Naar aanleiding hiervan moesten 160.000 mensen evacueren. 
Velen zijn nog niet teruggekeerd.

Campagnevoerder Kim van Sparrentak van World Information 
Service on Energy (WISE) zal daarna een presentatie geven 
over de huidige situatie rondom de kerncentrales in Doel en 
Tihange, die net over de Belgische grens staan. Twee van de 
reactoren hebben scheurtjes in het reactorvat. Volgens 
experts nemen ENGIE en de Belgische overheid onnodig risico 
door deze scheurtjescentrale te laten draaien.

Daarnaast wordt tijdens de avond ook naar de toekomst 
gekeken. Steeds meer Nederlanders wekken zelf hun energie 
duurzaam op als lid van een energiecoŲperatie.

De avond bij Omslag, met de titel 'Van Fukushima tot Tihange 
en verder' is een initiatief van WISE, de energieorganisatie 
die is opgericht in 1978 als informatie- en 
netwerkcentrum voor burgers en organisaties die zich zorgen 
maken over kernenergie, radioactief afval en straling. WISE 
voert campagne voor veilige energie, onder andere 
energiebesparing en duurzame energie. WISE heeft bureaus in 
Amsterdam, ArgentiniŽ, de OekraÔne, Oostenrijk, India, Japan, 
Rusland, Slowakije, TsjechiŽ, Zuid-Afrika, en in Zweden.

De avond bij Omslag begint maandag 8 april om 19.30. 
Hoogstraat 301a, 5654 NB Eindhoven.

Iedereen is van harte welkom.


-------

Noten voor de pers

Inhoudelijke informatie bij: Kim van Sparrentak (WISE): 
020-6126368

Relevante websites:

- 
http://www.wisenederland.nl/event/filmavond-van-fukushima-tot-tihange-en-verder-eindhoven

- http://www.omslag.nl/nieuws/01216.html


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Omslag Werkplaats voor Duurzame OntwikkelingMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst