[Duurzaamlijst] Vrijdag 26 januari film bij Omslag: 'Dat is ons huis'.

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Do Jan 18 13:50:13 CET 2018


Beste lezer,

Volgende week vrijdag, 26 januari vertoont Omslag tijdens 
de maandelijkse filmavond een bijzonder inspirerende 
documentaire over betaalbaar en solidair huurwonen in 
collectieve panden: 'Das is undere Haus'. De film gaat over 
het Mietshäuser Syndikat in Duitsland: een netwerk van 
groepen die collectief een gebouw kopen, en daar als individu 
hun woon- en/of werktuimte huren tegen een sociale huur. Het 
collectief blijft eigenaar. Op de huur wordt een 
solidariteitsbijdrage betaald, waaruit nieuwe groepen 
ondersteuning kunnen krijgen. Zo kan steeds meer vastgoed 
worden vrijgekocht van de markt en groeit de solidariteit 
tussen de afzonderlijke panden.

De film (uit 2016) gaat over theorie en praktijk van 
collectief, betaalbaar en solidair wonen. De aanpak van MHS 
wordt duidelijk uitgelegd: aankoop en financiering, 
medefinanciering, zelforganisatie, zelfbeheer, oprichten van 
een pandcoöperatie, (achterstallig) onderhoud, 
besluitvorming etc.. Ook komen bewoners/mede-eigenaren van 
verschilllende grote en kleinere panden aan het woord.

De woningmarkt in Nederland is op veel punten vergelijkbaar 
met die in Duitsland. In 2015 werd VrijCoop opgericht, een 
initiatief dat de kansen en mogelijkheden van het 
Mietshäuser Syndikat wil onderzoeken en zo mogelijk ook in 
Nederland introduceren. VrijCoop stelt: ,,Vastgoed hoort 
thuis binnen een solidaire economie onder het beheer van 
bewoners en gebruikers.''

VrijCoop verzorgde zeer recent ook de Nederlandse 
ondertiteling van de film. Lengte: ruim een uur.

De vertoning bij Omslag start om 20:00 uur. Vanaf 19:30 
staat er verse koffie en thee klaar. Van bezoekers vragen we 
een vrijwillige bijdrage (richtprijs 5 auro).

Locatie: Hoogstraat 301a, Eindhoven (in het Kloosterhof 
van Gestel).

Na de film is er een nagesprek. Meer over deze film: 
http://www.omslag.nl/bios.html#26januari2018

U bent welkom. Vooraf aanmelden is nodig, via: 040-2930295 
of per e-mail: omslag op omslag.nl

Met vriendelijke groet, namens het Omslag-team,

Marta Resink


-- Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Hoogstraat 301-A - 5654 NB Eindhoven
T 040-2910295
E omslag op omslag.nl
W http://www.omslag.nl

Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst