[Duurzaamlijst] Omslag ontvangt Domela Nieuwenhuis-penning

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Ma Nov 14 13:51:32 CET 2016


(14 november 2016 - Bericht van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling)

P E R S B E R I C H T

Omslag ontvangt Domela Nieuwenhuis-penning

Eindhoven, 14 november 2016 - 
Het team van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling in 
Eindhoven is blij verrast met de toekenning van de Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis-penning. De penning zal op zondag 20 
november worden uitgereikt in het FDN-museum in Heerenveen.

Voorafgaand aan de uitreiking wordt de Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis-lezing gehouden door Jan Juffermans.


Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds reikt de penning 
ieder jaar uit aan een persoon of instelling die zich inzet 
voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Het Omslag-team 
is zeer verheugd over deze toekenning en met de motivatie die 
daaraan ten grondslag ligt: ‘omdat Omslag immers al jaren van 
onderop werkt aan veranderingsprocessen tussen mens en 
natuur’.

Domela Nieuwenhuis-lezing

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds organiseert elk jaar 
op de derde zondag van november de Domela Nieuwenhuis-lezing, 
met als doel om hedendaagse thema’s in het licht van de 
ideeën van Domela Nieuwenhuis te behandelen. Het gaat bij de 
lezingen om gedachtewisseling en het verrijken van inzichten.

Op 20 november wordt de lezing verzorgd door Jan 
Juffermans, die daarbij de nadruk zal leggen op 'Footprint 
Justice'.

Na afloop van de lezing zal de Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis-penning worden uitgereikt aan enkele medewerkers 
van Omslag. De penning is gemaakt door kunstenares Mirjam 
Mieras. Aan de penning is een prijs verbonden van € 500,-.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was grondlegger van 
het socialisme en anarchisme in Nederland. Na een korte 
periode als Luthers predikant, werd hij actief in de 
vrijdenkersbeweging, die het zelfstandig denken stimuleerde 
en zich meer en meer ontwikkelde tot atheďstische beweging. 
Van 1888-1891 was Domela het eerste en enige 
socialistische lid van de Tweede Kamer. Daarna trok hij de 
conclusie dat de parlementaire democratie niet geschikt is 
voor het verwezenlijken van de socialistische idealen. Aan 
het eind van de negentiende eeuw bekeerde hij zich tot het 
anarchisme.

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkkeling

Omslag werd in 1994 opgericht met als doel mensen bijeen 
te brengen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, 
economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, 
publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een 
duurzame, kleurrijke samenleving.

Omslag onderhoudt ook het Landelijk Servicepunt Anders Wonen 
Anders Leven, en is uitgever van het tweemaandelijks 
tijdschrift ZOZ - voor doen-denkers.

In de november-december editie van ZOZ #136 wordt aandacht 
besteed aan leven en werken van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

De bijeenkomst op 20 november is openbaar en vindt plaats 
in het Domela Nieuwenhuis-Museum, aan de Micklerstraat 11 in 
Heerenveen. Aanvang 14:30 uur.

Vooraf (13:00 uur) wordt voor belangstellenden een 
rondleiding door het museum gegeven.


-------

Noten voor de pers

Contact met Omslag: 040-2910295 (Marta Resink, Dick 
Verheul)

Meer over Ferdinand Domela Nieuwenhuis: 
http://www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl

Contact met het FDN-Fonds: Bert Altena, 
info op ferdinanddomelanieuwenhuis.nl

Meer over Omslag: http://www.omslag.nl

Proefnummer aanvragen van ZOZ: http://www.omslag.nl/zoz.htm

Servicepunt Anders Wonen Anders Leven: 
http://www.omslag.nl/wonen


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Omslag Werkplaats voor Duurzame OntwikkelingMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst