[Duurzaamlijst] Omslag in voedselsysteem centraal op brede conferentie Wageningen

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr Jan 29 16:41:38 CET 2016


(29 januari 2016 - Bericht van Voedsel Anders)

P E R S B E R I C H T

Omslag in voedselsysteem centraal op brede conferentie Wageningen

Wageningen, 29 januari 2016 - 
Op 12 en 13 februari brengt de tweede Voedsel Anders 
conferentie de boer, de burger, de wetenschapper en de 
Verenigde Naties samen in een conferentie die een radicale 
omslag van het voedselsysteem beoogt.

Locatie: het Orion gebouw van de Wageningen Universiteit, 
Bronland 1, Wageningen.

Kopstukken uit het voedingsdebat in binnen- en buitenland 
treden op, zoals Olivier De Schutter (voormalig VN-rapporteur 
voor het Recht op Voedsel), Jonathan Karpathios (chefkok en 
tv-persoonlijkheid), Maryam Rahmanian (Food and Agriculture 
Organization, VN), Sieta van Keimpema (melkveehoudster) en 
Jan Douwe van der Ploeg (Professor Transitiestudies).

De bijeenkomst wordt geopend door Arthur Mol, die als Rector 
Magnificus van de universiteit Wageningen tevens gastheer is. 
Er worden ruim 800 deelnemers verwacht. Zij bespreken een 
fundamentele omslag naar ‘duurzamer en eerlijker’ voedsel.


De organisatie is in handen van een verrassende coalitie van 
boerenvakbonden en maatschappelijke organisaties, verenigd 
onder de naam ‘Voedsel Anders’. Zij wijzen erop dat de 
industrialisering en globalisering van de landbouw de 
afgelopen decennia tot vele misstanden heeft geleid. Er is 
sprake van uitputting van bodems, een onzekere toekomst voor 
boeren, gezondheidsproblemen, milieuvervuiling en verlies van 
biodiversiteit én van zeggenschap van burgers. In een 
toekomstvisie bepleit de Voedsel Anders-beweging radicale 
veranderingen die moeten leiden tot een toekomst die 
‘duurzamer en eerlijker’ is.

Jan Douwe van der Ploeg ziet de conferentie als een 
duidelijk signaal: ,,Dit laat zien dat de voedselbeweging 
sterker en relevanter is dan ooit. Deze beweging komt niet 
met academische concepten maar met voorstellen die sterk 
geworteld zijn in de praktijk en die door vele mensen worden 
gedragen. Nu de gangbare landbouw en de voedselvoorziening 
gevaarlijk dreigen te ontsporen bieden deze voorstellen 
fundamentele aanknopingspunten voor de toekomst.”

In ruim 60 workshops worden op de conferentie bestaande 
initiatieven en ideeën besproken. Elementen die vaak 
terugkeren zijn directere relaties tussen producent en 
consument, eerlijker handelsbeleid en samenwerken met de 
natuur.

Naast een flink aantal boeren en wetenschappers, zien we de 
kritische jonge Toekomstboeren, consumenten- en 
milieuorganisaties en verschillende gedeputeerden en 
bestuurders. Met elkaar maar ook met partijen als de LTO en 
Bayer gaan ze in debat. De Wageningen Universiteit en het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunen de 
conferentie.

Rector Magnificus Arthur Mol opent de conferentie op 12 
februari om 13:00 h in het Orion gebouw van de Wageningen 
Universiteit.


-------

Noten voor de pers

Volledig conferentieprogramma: 
http://www.voedselanders.nl/conferentie2016/programma-voedsel-anders-conferentie-2016/

De toekomstvisie van Voedsel Anders: 
http://www.voedselanders.nl/manifest/

Voor interviews, toegangskaart voor pers of andere vragen, 
graag contact opnemen met:

Tjerk Dalhuisen: +31 6 14699126 en Janneke Bruil: 
+31 6 52118998

De volgende sprekers zijn (beperkt) beschikbaar voor een 
interview:

Sieta van Keimpema, boerin en bestuurlid van de Dutch 
Dairymen Board

Jonathan Karpathios, chefkok, auteur van kookboeken en 
tv-persoonlijkheid

Maryam Rahmanian, Food and Agriculture Organization van de 
Verenigde Naties.

Jyoti Fernandes, bestuurslid La Via Campesina, de grootste 
organisatie van kleinschalige boeren ter wereld

Irene Cardoso, Professor Bodemkunde aan de Universiteit van 
Viçosa en voorzitter van de Braziliaanse Alliantie voor 
Agro-ecologie

Jan Douwe van der Ploeg, Professor Transitiestudies aan de 
Wageningen Universiteit.

Olivier De Schutter, voormalig Rapporteur voor het Recht op 
Voedsel van de Verenigde Naties.


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Voedsel AndersMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst