[Duurzaamlijst] Vrijdag 25 september film 'De roep van de berg' bij Omslag

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Do Sep 17 13:11:06 CEST 2015


Beste lezer,

Volgende week vrijdag, 25 september, vertoont Omslag weer 
een bijzondere film: 'De roep van de berg' - een gefilmd 
portret van de Noorse filosoof Arne Naess, grondlegger van de 
beweging van de diepe ecologie (‘deep ecology’).

De vertoning start om 20:00 uur precies. Locatie: 
Hoogstraat 301a (in het Kloosterhof van Gestel), Eindhoven. 
Vanaf 19:30 staat er biologische koffie en thee klaar. Na 
afloop is er gelegenheid voor een nagesprek.

Van bezoekers vragen we een vrijwillige bijdrage. Vooraf 
aanmelden via 040-2910295, of per e-mail: omslag op omslag.nl

De roep van de berg

Arne Naess (1912-2009) ontwikkelde de ‘deep ecology’ als 
een vorm van milieufilosofie vanuit de kerngedachte dat de 
natuur een zelfstandige intrinsieke waarde heeft, los van het 
nut voor de mens. De rijkdom en verscheidenheid van 
levensvormen zijn in zichzelf waardevol. De mens maakt deel 
uit van de natuur en heeft daarbinnen geen speciale of 
geprivilegieerde positie. Diepe ecologie gaat niet alleen 
over de noodzaak tot veranderingen in fundamentele 
economische en technologische structuren, maar evenzeer over 
psychologische en filosofische elementen. Het gaat er om dat 
mensen zich (weer) sterker met de natuur verbonden gaan 
voelen. Dat maakt ‘The call of the Mountain’ tot een 
filosofisch georiŽnteerde documentaire, waarin Naess vertelt 
over zijn diepere overpeinzingen en inzichten, die mede zijn 
gebaseerd op het gedachtegoed van Spinoza en Immanuel Kant, 
maar zeer zeker ook door Mahatma Gandhi. Naast Naess zelf, 
komen ook Vandana Shiva, Bill Devall, Helena Norberg-Hodge en 
anderen aan het woord over de invloed van diepe ecologie in 
hun leven. De film nodigt zeker uit tot dieper nadenken, 
breder observeren van de natuur in al haar 
verschijningsvormen, en het ervaren van je eigen 
verbondenheid met de natuur. De film die we bij Omslag 
draaien is Nederlands ondertiteld. Lengte: 50 minuten.

Meer over deze film: 
http://www.omslag.nl/bios.html#25september2015

---

PS: op zondag 27 september organiseren alle organisaties in 
Het Kloosterhof van Gestel een gezamenlijk Open Huis. U kunt 
een kijkje nemen bij alle zeven organisaties, waaronder 
Omslag. Welkom tussen 14:00 en 16:00 uur. Meer over het 
Open Huis: http://www.omslag.nl/nieuws/00924.html

Meer bijzondere activiteiten bij Omslag in de komende tijd: 
http://www.aktieagenda.nl/bin/select?q=omslag+eindhoven

Welkom bij Omslag!

Met vriendelijke groet namens het Omslag-team,

Marta Resink


-- Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Hoogstraat 301-A - 5654 NB Eindhoven
T 040-2910295
E omslag op omslag.nl
W http://www.omslag.nl

Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst