[Duurzaamlijst] Zaterdag 24 oktober: Aanloopdag over Voedsel Anders bij Omslag

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Wo Okt 14 16:38:59 CEST 2015


Beste lezer,

Op zaterdag 24 oktober is er bij Omslag in Eindhoven weer 
een bijzondere Aanloopdag. Het thema is deze keer 'Voedsel 
Anders'.

Het inhoudelijke programma is van 14.00 tot 17.00 uur. 
Zowel voor- als achteraf is het mogelijk om mee te eten. 
Vanaf 12.00 uur staat een lekkere lunch klaar en rond 13.00 
uur is er een korte uitleg over het werk en de locatie van 
Omslag.

Vooraf aanmelden is verplicht; deelname kost ‘wat het u 
waard is’ (niet gratis). Locatie: Hoogstraat 301a.

Tijdens deze bijeenkomst laten we ons informeren over de 
inhoud van het Voedsel Anders-manifest ťn we bespreken met 
elkaar wat er allemaal al gebeurt en wat er nog meer mogelijk 
is rond lokale voedselinitiatieven en een breder mondiaal 
voedselbewustzijn. Een dag vol interactieve en praktische 
uitwisseling, dus!

De middag wordt ingeleid door Hanny van Geel, boerin, 
bestuurslid van La Via Campesina Europa en lid van de 
kerngroep van Voedsel Anders. Hanny is mede-opsteller van 
Voedsel Anders-Manifest, dat ook door Omslag is ondertekend.

Het Voedsel Anders-netwerk bestaat uit actieve burgers, al 
dan niet aangesloten bij een organisatie, waaronder boeren, 
vissers, studenten, permaculturisten, stadslandbouwers, 
kunstenaars, natuurliefhebbers, onderzoekers, denkers en 
doeners, kokers en eters.

Aan de Aanloopdag op 24 oktober kunnen maximaal 50 mensen 
deelnemen. Voor deze dag verwachten we veel belangstelling; 
wacht daarom niet te lang met aanmelden!

Kijk voor meer informatie over deze dag - en voor 
aanmelden - op de website: 
http://www.omslag.nl/aanloop.htm#voedselanders24oktober2015

We hopen u op 24 oktober bij Omslag te ontmoeten.

Met vriendelijke groet namens het Omslag-team,

Marta Resink

-- Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - Hoogstraat 
301a - 5654 NB Eindhoven - omslag op omslag.nl - 040-2910295 
- http://www.omslag.nl

--- Over Voedsel anders, ander voedsel

Overal ter wereld beseffen mensen dat het zo niet langer 
kan. Er zijn vele vernieuwende boeren die voor eerlijke en 
duurzame productiemethodes en andere teelten kiezen. Daarmee 
vergroten ze hun inkomen en autonomie en brengen ze nieuw 
leven in hun bodems. Burgers verenigen zich rond gezond 
voedsel en buurtmoestuinen of zetten – samen met lokale 
producenten – voedselnetwerken op. Velen, waaronder 
politici en maatschappelijke organisaties, zetten zich in 
voor een eerlijker handels-, investerings- en 
mededingingsbeleid. Er zijn academici die reageren op vragen 
van boeren en samen met hen kennis uitwisselen en opbouwen. 
Wereldwijd staan mensen en bewegingen op die opkomen voor het 
recht op voedsel, water en vrije zaden. De Voedsel 
Anders-beweging verenigt veel van deze individuen, 
organisaties en netwerken in het streven naar eerlijke en 
duurzame voedsel- en landbouwsystemen. Er zijn verschillende 
manieren waarop dit in de praktijk kan worden gebracht en al 
wordt gebracht. In de voedselbewegingen in Nederland, 
Vlaanderen en daarbuiten is al van alles gaande van onderop.

Meer over de Voedsel Anders-beweging: 
http://www.voedselanders.nl/manifest/


-- Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Hoogstraat 301-A - 5654 NB Eindhoven
T 040-2910295
E omslag op omslag.nl
W http://www.omslag.nl

Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst