[Duurzaamlijst] 16 mei: betrokken woongemeenschappen openen hun deuren

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Di mei 12 14:23:28 CEST 2015


(12 mei 2015 - Bericht van Federatie Gemeenschappelijk Wonen)

P E R S B E R I C H T

16 mei: betrokken woongemeenschappen openen hun deuren

Eindhoven, 12 mei 2015 - 
Zo’n 130 woongemeenschappen in Nederland en andere 
Europese landen openen op zaterdag 16 voor het zevende jaar 
op rij hun deuren tijdens de internationale 
GemeenschappelijkWonenDag. Het thema van de Open Dagen in 
2015 is 'Betrokkenheid'.


Gemeenschappelijk wonen zit in de lift. Kennelijk hebben 
steeds meer mensen behoefte aan hechtere woongemeenschappen. 
Waarom? En hoe geven bewoners vorm aan hun gemeenschappelijke 
idealen en aan betrokkenheid? Wat betekenen 
woongemeenschappen voor de samenleving?

De jaarlijkse GemeenschappelijkWonenDag geeft op zaterdag 16 
mei a.s. antwoord op deze en vele andere vragen. Het gekozen 
thema “Betrokkenheid” heeft veel facetten. Zoals sociale 
betrokkenheid en betrokkenheid bij milieu en samenleving. 
Betrokkenheid op buurtniveau of in breder perspectief. Binnen 
een woongemeenschap samen dingen doen en verantwoordelijkheid 
dragen schept betrokkenheid. Woongemeenschappen kunnen een 
bijdrage leveren aan een meer zorgzame samenleving. Betrokken 
zijn bij de leefbaarheid van de eigen omgeving. Hierbij zijn 
allerlei vormen van samenwerking denkbaar. Zoals samen een 
gemeenschappelijk stukje groen onderhouden, zeggenschap over 
de straatindeling, een door bewoners beheert buurthonk.

Eigentijds

Woongemeenschappen zijn eigentijdse vormen van anders wonen. 
Sommige al met een lange bestaansgeschiedenis, anderen zijn 
pas gestart of nog in oprichting. Ook in opzet is er een 
grote diversiteit aan woongemeenschappen; van centraal wonen 
projecten, woonwerk gemeenschappen, ouderenprojecten tot 
ecologische woonvormen. Vanuit idealen, passie, of meer 
praktische overwegingen, zoals de behoefte aan onderling 
contact. Gemeenschappelijk wonen kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het welbevinden van mensen. Voor 
(ťťnouder)gezinnen en alleenstaanden kan een 
woongemeenschap een verrijking zijn. Het komt tegemoet aan 
basisbehoeften als zij zich geaccepteerd en gewaardeerd 
voelen.

Maatschappelijk relevant

Gemeenschappelijk wonen speelt in op maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zoals het actuele gegeven van onderlinge hulp 
en het zoveel mogelijk zelfstandig wonen van ouderen. 
Woongemeenschappen hebben vaak een gemÍleerde 
leeftijdsopbouw. Ouderen kunnen terugvallen op de hulp en 
aandacht van mede bewoners, zoals boodschappen doen, het 
verzorgen van een maaltijd of gewoon voor menselijk contact. 
Jongere bewoners kunnen terugvallen op de ouderen.

Open houding

Betrokkenheid vraagt om een open houding. Open richting 
buitenwereld met al zijn kansen en veranderingen. Open voor 
nieuwe, creatieve ideeŽn en samenwerking met andere 
organisaties. Bij betrokkenheid gaat het om een goede relatie 
tussen mensen. Om gedeelde idealen, ambities en zingeving. 
Participeren in de leefbaarheid van de eigen omgeving. Op een 
actieve en constructieve manier deelnemen aan informele en 
formele verbanden. Kortom een positieve bijdrage leveren aan 
het functioneren van de samenleving.

GemeenschappelijkWonenDag

Een woongemeenschap biedt bewoners gedeelde eigen 
verantwoordelijkheid voor de woon- en leefomgeving. Iedere 
woongemeenschap geeft zelf invulling aan een goede balans 
tussen saamhorigheid en zelfstandigheid. Gemeenschappelijk 
wonen als een verrijking van jezelf en anderen. Tijdens de 
GemeenschappelijkWonenDag 2015 laten de deelnemende 
woonprojecten zien hoe betrokkenheid in hun woongemeenschap 
en met de buitenwereld handen en voeten krijgt.

Kijk voor een overzicht van woongemeenschappen die dit jaar 
deelnemen op 
www.gemeenschappelijkwonen.nl/gemeenschappelijkwonendag


-------

Noten voor de pers

Niet voor publicatie:

U bent als pers ook van harte welkom bij een van onze 
woongemeenschappen. Zie voor de deelnemende 
woongemeenschappen: 
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/gemeenschappelijkwonendag

Meer informatie bij Peter Bakker, tel. 06 125 37 917 
of mail naar info op gemeenschappelijkwonen.nl. Daar kunt u 
ook namen en telefoonnummers krijgen van bewoners die kunnen 
vertellen over hun persoonlijke ervaringen met betrokkenheid.


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Federatie Gemeenschappelijk WonenMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst