[Duurzaamlijst] Petitie: Maak scheurtjesonderzoek kerncentrale Borssele openbaar!

Stichting Laka info op laka.org
Do Mrt 5 12:32:29 CET 2015


Petitie: Maak scheurtjesonderzoek reactorvat Borssele openbaar!
Laka naar de Raad van State om scheurtjesonderzoek

In 2013 is kerncentrale Borssele op scheurtjes onderzocht. Aanleiding
waren de duizenden scheurtjes gevonden in de Belgische kerncentrales
Doel en Tihange. Minister Kamp heeft na het onderzoek de Tweede Kamer
gemeld dat de wand van Borssele “het in België gevonden verschijnsel”
niet vertoond. Tot op heden houden minister Kamp en EPZ (eigenaar van
kerncentrale Borssele), het eindrapport van het scheurtjesonderzoek
echter geheim. Niemand mag weten hoeveel scheurtjes er precies in de
reactorvatwand van de kerncentrale zitten.

Wij eisen nu dat het onderzoek naar scheurtjes in het reactorvat van
kerncentrale Borssele openbaar gemaakt worden!
Onderteken de petitie op: http://www.laka.org/?p=3356

Volgens de Belgische nucleaire toezichthouder FANC zijn de duizenden
scheurtjes die in Doel-3 en Tihange-2 zijn gevonden “mogelijk een
wereldwijd probleem voor de hele nucleaire sector. De oplossing is om
bij alle 430 kerncentrales wereldwijd, nauwkeurige inspecties uit te
voeren”.

In 2013 is veertig procent van de reactor van Borssele onderzocht.
Alhoewel het natuurlijk beter was geweest als de hele reactorwand was
onderzocht op scheurtjes, is 40% beter dan niets. Alleen hadden na dat
onderzoek dan natuurlijk wel de onderzoeksresultaten bekend moeten
worden gemaakt. En dat is niet gebeurd. Althans, niet de feitelijke
resultaten. Minister Kamp heeft alleen in de politiek veilige bewoording
die we van hem kennen gemeld dat er geen “rapporteerbare indicaties” of
“het in België gevonden verschijnsel” zijn gevonden.

In BelgiŽ is naar aanleiding van de gevonden scheurtjes onderzocht hoe
veilig staal van oude kernreactoren is als er scheurtjes in zitten. De
resultaten van dat onderzoek kwamen totaal niet overeen met wat de
onderzoekers hadden verwacht. Nu, drie jaar na het vinden van de
Belgische scheurtjes, is nog steeds niet duidelijk of de aangetaste
reactorvaten wel veilig zijn. De Belgische kerncentrales Doel-3 en
Tihange-2 liggen dan ook stil.

En Borssele?
Voor Borssele is het ook de vraag of het reactorvat aangetast en
betrouwbaar is. Minister Kamp zei dat het “in België gevonden
verschijnsel” niet in Borssele is aangetroffen. Maar in België ging het
om (tien)duizenden scheuren. Hoe veilig is Borssele eigenlijk als er
bijvoorbeeld honderd haarscheuren in zitten? Dát is dus niet Kamp’s “in
België gevonden verschijnsel”, maar hij, en EPZ, houden hun kaken stijf
op elkaar over hoeveel scheurtjes er wel zijn gevonden.

Kamp meldde verder dat er geen “rapporteerbare indicaties” waren
gevonden. Maar als je weet dat in BelgiŽ een groot deel van de
indicaties (‘scheurtjes’) onder de indicatiegrens zaten, en dat de
rapporteerbare indicatiegrootte bij het onderzoek in Borssele ook in
nevelen gehuld is, dan weet je dus precies niets. Terwijl de Belgische
toezichthouder in februari nog waarschuwde voor het risico van zulke
scheurtjes.

Daarom eisen wij nu openbaarmaking van rapport NRG-UT-P23278-13-27. Dit
rapport is het resultaat van het onderzoek naar scheurtjes in het
reactorvat van kerncentrale Borssele.

Laka heeft dit rapport reeds ge-WOB’t, maar we kregen het niet omdat het
“niet onder het ministerie” aanwezig is. Laka is daarop een
handhavingprocedure begonnen omdat wij denken dat Minister Kamp rapport
NRG-UT-P23278-13-27 nooit heeft gezien, terwijl hij dit wel had moeten
zien, volgens de vergunning van kerncentrale Borssele. Laka stapt naar
de Raad van State om handhaving van deze vergunningvoorwaarde te eisen.
Een kerncentrale gedoog je niet.

Keer op keer blijkt dat de overheid en toezichthouders zich veel te laks
opstellen tegenover de industrie. Ook uit het recentelijk verschenen
rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gevolgen van
gaswinning in Groningen blijkt dat de toezichthouder niet de belangen
van de inwoners van Groningen belangrijk vond, maar vooral oog had voor
de belangen van Shell en Exxon.

Met de petitie, waarin we EPZ en van het Ministerie van Economische
oproepen om rapport NRG-UT-P23278-13-27 openbaar te maken, laten we de
Raad van State zien dat met Laka vele mensen zich ernstig zorgen maken
om de veiligheid van de 42 jaar oude kerncentrale.

We stoppen niet voordat we precies weten hoeveel scheurtjes er in het
reactorvat van kerncentrale Borssele zitten. We laten ons niet met het
“gaat u maar rustig slapen” van Minister Kamp in het riet sturen.

Onderteken de petitie op http://www.laka.org/?p=3356


_______________________________________________
Kernenergienieuws mailing list
Kernenergienieuws op laka.org
http://lists.laka.org/mailman/listinfo/kernenergienieuws


-- 
             http://www.laka.org
         http://www.kernenergieinnederland.nl

stichting Laka                     Laka foundation
documentatie en onderzoeks-         documentation and research
centrum kernenergie              centre on nuclear energy
Ketelhuisplein 43                   Ketelhuisplein 43
1054 RD Amsterdam          NL-1054 RD Amsterdam, Netherlands
tel: 020-6168294                  tel: +31-20-6168294
e-mail: info op laka.org           IBAN: NL75 INGB 0005 7804 52

Voor regelmatig nieuws en analyse: kernenergienieuws-subscribe op laka.org
-----------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst