[Duurzaamlijst] Wool Against Weapons - breien tegen kernwapens

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr Mrt 21 10:35:45 CET 2014


(21 maart 2014 - Bericht van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling en Vredesburo Eindhoven)

P E R S B E R I C H T

Wool Against Weapons - breien tegen kernwapens

Eindhoven, 21 maart 2014 - 
Wol Tegen Wapens is het motto waaronder Omslag Werkplaats 
voor Duurzame Ontwikkeling en Vredesburo Eindhoven aansluiten 
bij de Britse campagne Wool Against Weapons: een oproep om 
ook in Nederland mee te breien aan een elf kilometer lange 
vredessjaal, die op 9 augustus 2014 de kernwapenfabrieken 
in Aldermaston en Burghfield (graafschap Berkshire) met 
elkaar zal verbinden. Dit felroze protest is onderdeel van 
een brede campagne tegen modernisering van het Britse 
atoomwapenprogramma Trident.

Met de campagne Wol Tegen Wapens wordt ook de nadruk gelegd 
op de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Nederland, 
op vliegbasis Volkel (NB).


Wool Against Weapons is een initiatief van Atomic Weapons 
Eradication (Action AWE) met steun van Trident Ploughshares 
en de Campaign for Nuclear Disarmament (CND). In tal van 
Britse steden en dorpen zijn mensen en groepen aan het breien 
geslagen om een concrete bijdrage aan de roze vredessjaal te 
leveren. Maar ook elders op de wereld kun je meedoen.

Omslag en Vredesburo Eindhoven zetten zich al decennialang - 
samen met heel veel andere mensen en groepen - in om alle 
kernwapens de wereld uit te krijgen. Daarom roepen ze nu 
iedereen in Nederland op om ook een steekje bij te dragen aan 
het felroze protest.

De 11 km lange vredessjaal wordt samengesteld uit 
afzonderlijke lappen van elk 60 x 100 cm die op allerlei 
mogelijke manieren kunnen worden vormgegeven. De hoofdkleur 
is felroze, in combinatie met andere kleuren. Meedoen kan op 
veel manieren: door individueel of samen met anderen een of 
meer delen van de sjaal te breien of te haken; groepen of 
groepjes te vormen om samen te werken, de oproep te helpen 
verspreiden, en/of de actie te steunen door het beschikbaar 
stellen van (roze) wol en andere breigarens. Het staat 
iedereen volstrekt vrij om een eigen aanpak en vorm te 
kiezen.

In Nederland komen verschillende inleverpunten. De actie 
start weliswaar in Eindhoven, maar zal zich snel over heel 
Nederland uitspreiden. Op de website komt een overzicht van 
informatie- en inleverpunten. Alle lappen die op uiterlijk 14 
juli in Eindhoven zijn ingeleverd, worden als een collectief 
pakket naar Wol Against Weapons gestuurd en worden daar 
verwerkt in de Vredessjaal.

De Britse actie wordt uitgevoerd op 9 augustus - 
Nagasakidag. Op deze dag wordt wereldwijd de Amerikaanse 
atoombomaanval op Nagasaki (Japan, 1945) herdacht.

Na afloop van de actie worden de delen van de sjaal weer uit 
elkaar gehaald en verwerkt tot dekens voor opvanghuizen, 
vluchtelingenkampen etc.

Omslag en het Vredesburo ondersteunen deze actie mede, omdat 
ook op de Nederlandse vliegbasis Volkel (NB) Amerikaanse 
kernwapens liggen opgeslagen als onderdeel van de Nederlandse 
NAVO-taak. Ook deze kernwapens zullen worden gemoderniseerd 
om ze gereed te maken voor gebruik door de nieuwe JSF’s. 
Het bezit, dreigen met en het feitelijk gebruik van 
kernwapens is verboden volgens het Internationale Humanitair 
Recht.

Website van Wol Tegen Wapens: 
http://www.omslag.nl/woltegenwapens

Website van Wool Against Weapons: 
http://www.woolagainstweapons.co.uk


-------

Noten voor de pers

Meer informatie bij:

- Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, Hoogstraat 
301a, Eindhoven. Tel. 040-2910295 (Marta Resink). Web 
http://www.omslag.nl

- Vredesburo Eindhoven, Grote Berg 41, Eindhoven. Tel. 
040-2444707 (Anita Hermens). Web: http://www.vredesburo.nl

- Foto's op http://www.omslag.nl/woltegenwapens

- Meer over (modernisering van) kernwapens in Nederland: 
http://www.vredessite.nl/kernwapens/factsheet-kernwapens-2013.pdf


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling en Vredesburo EindhovenMeer informatie over de Duurzaamlijst maillijst