[Duurzaamlijst] Eis sluiting kerncentrale Borssele:

Daniel [1979 - 20..] mujaheddin op hotmail.com
Wo Jun 25 13:05:31 CEST 2014


Kerncentrale voldoet niet aan vergunningsvoorwaarden

Stichting Laka en Stop Borssele eisen stillegging kerncentrale totdat vaststaat dat de  veiligheid niet in het geding is

Uit onlangs vrijgegeven documenten blijkt dat de eigenaar van kerncentrale Borssele EPZ al ruim een jaar niet voldoet aan vergunningsvoorwaarden om de kerncentrale in bedrijf te hebben. Stichting Laka en Stop Borssele eisen nu dat de Kernfysische Dienst, de toezichthouder, handhavend optreedt en de kerncentrale desnoods stillegt totdat EPZ aan alle vergunningsvoorwaarden voldoet en het uitgesloten is dat de veiligheid in het geding is. 

Eis via een standaard verzoek tot handhaving op de Laka-site zelf ook de sluiting van Borssele!

Waar gaat het om: In 2013 is de kernreactor van Borssele op scheurtjes onderzocht. Uit ge-WOB-te stukken blijkt dat de KFD de resultaten van het onderzoek nooit heeft ontvangen. Het voorleggen van deze resultaten aan de toezichthouder was vorig jaar één van de additionele vergunningsvoorwaarden bij het openhouden van Borssele tot 2034. De toezichthouder KFD heeft zich tevreden gesteld met de simpele mededeling  an EPZ dat er "geen rapporteerbare indicaties" in het reactorvat zaten,  zonder dat de Kernfysische Dienst KFD een afschrift van het onderzoeksrapport opvroeg.

'Het is hier normaal dat iedereen aan zijn vergunning wordt gehouden. Dat geldt natuurlijk helemaal voor de kerncentrale.' aldus Jan Louwerse van Stop Borssele. 'In plaats daarvan lijkt het er nu op dat de toezichthouder KFD zich opstelt als schoothondje van de kerncentrale' vervolgt Louwerse.

Daniël Meijers, onderzoeker bij Stichting Laka voegt daar aan toe: 'Wij verwachtten dat de KFD de resultaten van het veel besproken scheurtjesonderzoek grondig zou bestuderen, maar uit de geWOBte stukken blijkt dat de KFD die resultaten zelfs nooit heeft gehad'.

Het scheurtjesonderzoek is een van de meest besproken nucleaire veiligheidsonderzoeken van de laatste jaren. Stichting Laka wil weten in welke staat het 40 jaar oude reactorvat zich bevind. Daarom heeft Laka in januari op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, inzage gevraagd in de resultaten van het scheurtjesonderzoek. Pas bij een tweede aanvullend WOB-verzoek kwam Laka erachter dat de toezichthouder KFD helemaal niet over de resultaten beschikte, terwijl dit wel een vereiste is in de vergunning.

In Nederland is veel te doen over de kwaliteit van toezichthoudende instanties. Het lijkt erop dat de nucleaire toezichthouder KFD in dit geval, een situatie die aanleiding gaf voor enige maatschappelijke ongerustheid, simpelweg vertrouwde op uitlatingen van de vergunninghouder EPZ ("er zijn geen rapporteerbare indicaties gevonden"). Dit zonder toezichthoudende reflexen te vertonen.

'Dit doet het ergste vrezen voor de kwaliteit van het toezicht op wellicht minder prominente maar daarom niet minder veiligheidsrelevante nucleaire kwesties.' aldus Meijers van Stichting Laka.

Kerncentrale Borssele is zondag weer in bedrijf genomen nadat de laatste onderhoudstop een volle week was uitgelopen.

Eis stillegging van kerncentrale Borssele via handhavingsverzoek: <http://www.laka.org/nieuws/eis-stillegging-kerncentrale-borssele/>

Link naar een gedetailleerde toelichting: <http://www.laka.org/nieuws/bijlagen/2014/06/2014-06_briefing_handhavingsverzoek.pdf> 		 	   		  


Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst