[Duurzaamlijst] TTIP DIY actie-avond in de Vrankrijk - donderdag 31 juli in Amsterdam

flip flippi op xs4all.nl
Ma Jul 14 16:04:55 CEST 2014


[english below]

Met een presentatie, discussie, actiebrainstorm en het knutselen van
actiematerialen.

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is een
voorgesteld vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Onder het mom van
de groei van de werkgelegenheid, behartigt het TTIP in feite de belangen
van het bedrijfsleven. Het verzwakt de rechten van consumenten en
werknemers en het verkleint de mogelijkheden het milieu te beschermen.
We hebben geen behoefte aan multinationals en hun economische groei.
TTIP ondermijnt het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheden een
duurzame op solidariteit gebaseerde samenleving op te bouwen.
In het verleden zijn het MAI-verdrag (over buitenlandse investeringen)
en ACTA (over copy-rights en data-bescherming) tegengehouden. De
Wereldhandelsorganisatie kwam vast te zitten in de modder, (o.a.) door
wereldwijd verzet verzet. Nu is het tijd om TTIP tegen te houden!

ASEED houdt zich voornamelijk bezig met landbouw en voedsel. Maar
gedurende de avond zullen ook de gevolgen van TTIP op andere terreinen
worden besproken. het is ons doel een brede actiecampagne tegen dit
vrijhandelsverdrag te ondersteunen.

Het programma van de avond
19:00: een eenvoudige, doch lekkere en voedzame maaltijd (met wat korte
video’s)
19:30: presentatie over TTIP
20:00: discussie en brainstorm over een goede campagne en acties
21:00 start workgroepen. Wat we gaan doen hangt af van de interesse van
de deelnemers. bijvoorbeeld:
- het plannen van een kleine actie;
- spandoekschilderen;
- buttons maken;
- het maken sjablonen voor spuitbussen ;
- stickers ontwerpen.

Als je nog (acryl-) verf, materiaal van sjablonen, een laptop om mee te
layouten of ideeŽn hebt, neem ze dan mee.

Gedurende de gehele avond zullen er mensen zijn om vragen te
beantwoorden over TTIP en bestaande plannen voor campagnes en acties.

Gratis entree. Donaties voor het eten en de kosten van de campagne zijn
welkom!

Adres: Vrankrijk, Spuistraat 216, Amsterdam
TTIP DIY action evening in the Vrankrijk

Thursday July 31st – Amsterdam

With a presentation, discussion, action brainstorm and materials making.

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a proposed
free trade agreement between the EU and the USA. Hiding behind widely
contested arguments about boosting employment, TTIP would in fact favour
corporate interests, weaken the rights of consumers and workers and
break down environmental protection. We don’t need transnational
corporations and their economic growth. TTIP is blocking the right for
self-determination and the possibilities to build a sustainable society
based on solidarity.
In the past the MAI treaty (foreign investments) and ACTA (copy rights
and data-protection) got stopped. The World Trade Organisation got stuck
in the mud because of a broad and worldwide resistance. Now we have to
stop TTIP!

ASEED is mainly focussing on food and agriculture. But during this
evening also other issues will get attention and our goal is to
stimulate a broad action campaign against this free trade agreement.

Programme of the evening
19:00: a simple, although tasty, meal (with some short videos)
19:30: presentation about TTIP
20:00: discussion and brainstorm about a good campaign and possible action
21:00 start working groups. What we do depends on the interest of the
participants. For example:
- planning a small action;
- painting a banner;
- making buttons;
- make stencils for spray painting;
- designing stickers.

If you have paint, materials for stencils, a laptop for digital design
or ideas, please bring them.

During the night there will be people available to answer questions
about TTIP and the campaigns and actions planned so far.

Free entrance. Donations for food and campaign costs welcome!

Address: Vrankrijk, Spuistraat 216, Amsterdam
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst