[Duurzaamlijst] Reclaim the Seeds zadenweekend, 8-9 maart in Groningen

flip flippi op xs4all.nl
Zo Jan 12 21:55:08 CET 2014


*Reclaim the Seeds 2014 in Haren en Groningen*

[zie ook http://reclaimtheseeds.nl]

Op zaterdag 8 en zondag 9 maart 2014 vindt het derde Reclaim the Seeds Ė
Zadenweekend plaats. Na edities in Amsterdam en Den Bosch is deze keer
Groningen aan de beurt. Het evenement biedt een brede groep
belangstellenden de kans op uitwisseling van zaden en van kennis over
zaden, duurzame landbouw en de huidige bedreigingen van de
zaden-diversiteit.

*zaterdag 8 maart: zadenmarkt, workshops, film en debat*
Zaterdag 8 maart staat in het teken van een markt waar particulieren,
boeren, organisaties en bedrijfjes uit binnen- en buitenland zaden
kunnen ruilen, weggeven en verkopen. Gelijktijdig met de markt vindt een
workshopprogramma plaats. Er zullen praktische workshops zijn over het
zelf telen van zaden en workshops die ingaan op internationale
ontwikkelingen op het gebied van zaden en biodiversiteit. Er is
bijvoorbeeld aandacht voor de EU-wetgeving en de invloed van
internationale bedrijven zoals Monsanto op de landbouw wereldwijd.
's Avonds kan men bij een debat met experts meepraten over het
zadenbeleid en de gevolgen voor Nederland. Parallel worden documentaires
over zaden vertoond.

*zondag 9 maart: kennismaken met lokale projecten*
De zondag is bedoeld om samen praktisch bezig zijn en om aandacht te
schenken aan lokale voedselinitiatieven. Er komt een fietstocht door
Groningen om kennis te maken met lokale initiatieven zoals
buurtmoestuinen en pluktuinen. Waar mogelijk steken deelnemers de handen
uit de mouwen om de initiatiefnemers weer op gang te helpen in het
nieuwe seizoen.

*Waarom Reclaim the Seeds*
De productie en verspreiding van gezonde, veerkrachtige landbouwzaden
staat onder druk. Regelgeving maakt het steeds moeilijker voor kleine
ondernemers en particulieren om zaden te telen en die te verhandelen of
te ruilen. Op dit moment wordt de zadenwetgeving van de EU herzien.
Tegelijkertijd komt de productie en verkoop van zaadgoed steeds meer in
handen van grote, internationale bedrijven zoals Monsanto. Deze
ontwikkelingen betekenen dat keuzes over voedsel en landbouw komen te
liggen bij een klein aantal bedrijven en organisaties. De grote
zaadgoedbedrijven bieden slechts een klein aantal rassen aan, rassen die
geschikt zijn voor een grootschalige, gemechaniseerde landbouw en de
voedselverwerkende industrie. Dit gaat ten kosten van de veerkracht en
diversiteit van de landbouw en onze voedselvoorziening. Kleinere
producenten en particulieren raken hun zeggenschap over
voedselvoorziening steeds meer kwijt.
In reactie hierop ontstaan steeds meer kleinschalige projecten voor
voedselvoorziening in wijken, buurten en dorpen. Ook verenigen
zadenproducenten die werken met biologische, niet-genetisch
gemanipuleerde zaden en oude rassen zich in netwerken.

Reclaim the Seeds wil een alternatief bieden voor de negatieve
ontwikkelingen en de positieve initiatieven versterken door de
organisatie van dit zadenweekend. Het project wordt elk jaar door ASEED
en een wisselende groep lokale organisaties en vrijwilligers
georganiseerd. In 2014 zijn De Godin Eetbaar Landschap en De Hortus
Haren betrokken bij de organisatie.

*Praktische informatie*
Mee doen? Deelnemen aan het zadenweekend kan als bezoeker (al dan niet
met eigen zaden om te ruilen), als kraamhouder of als vrijwilliger.

Beurs en rest dagprogramma op zaterdag: locatie Hortus Haren (Kerklaan
34, Haren), tijd: 11:00 - 17:00 uur.

Avondprogramma: locatie Oude RKZ (Emmastraat 15, Groningen), avondeten
17:30-19:00 uur, aanvang debat 19:30 uur.

Activiteiten zondag: Oude RKZ (Emmastraat 15, Groningen), aanvangstijd
10:00 uur, lunch 12:00 uur, start excursies 13:00 uur.

Voor deelnemers van buiten Groningen is een beperkt aantal slaapplaatsen
beschikbaar. Wil je een slaapplaats? Meld het op tijd.

De entreeprijs voor de Hortus is op 8 maart is 3 euro. (Normaal is dit
Ä7,50 voor de Hortus alleen en nu krijg je er het hele programma bij.)

Updates, een uitgebreider programma en achtergronden zullen te vinden
zijn op www.reclaimtheseeds.nl.
Contact: info op reclaimtheseeds.nl.


************ extra: achtergrondinformatie zadenwetgeving ************

Over Europese zadenwetgeving, verdwijnende groente-soorten en het verzet
daartegen

In mei 2013 is de Europese Commissie met een voorstel gekomen voor een
nieuwe Europese zadenwetgeving. Hier hebben ASEED en diverse andere
organisaties die zich inzetten voor een duurzame landbouw veel kritiek
op. De plannen bevorderen de grote bedrijven, werpen obstakels op tegen
een kleinschalige duurzame landbouw en is slecht voor de biodiversiteit
in de landbouw. Maar bij de EU nemen ze de tijd voor dit soort processen
en pas in april 2014 zal het Europees parlement over de voorgestelde
regelgeving debatteren en mogelijk ook besluiten. Daarnaast moet ook de
Raad van Europa zijn goedkeuring geven en dit betekent dat ook de
Nederlandse regering nog een standpunt in moet nemen.

In diverse landen zijn er protesten tegen de regelgeving. Nederland
neemt als groot zadenproducerend land een belangrijke positie in. Het is
daarom belangrijk dat er ook hier aandacht is voor dit onderwerp en voor
de slechte voorstellen voor Europese regelgeving die er nu liggen.

Het Europese Netwerk voor Zadensoevereiniteit, waar ASEED deel van
uitmaakt, heeft de volgende eisen aan eventuele Europese regelgeving:

* De regulering moet beperkt blijven tot de handel in teeltmateriaal
voor commerciŽle exploitatie van boven een bepaalde drempelwaarde.
Uitwisseling van teeltmateriaal tussen boeren en tuinders moet volledig
buiten regulering vallen.

* De verkoop van diverse en oude rassen moet ook worden uitgezonderd van
regulering. Dit is zelfs belangrijker dan het toelaten van uitwisseling
van teeltmateriaal tussen kleine partijen. Het moet geoorloofd zijn om
de variŽteiten te behouden door middel van commerciŽle exploitatie, ook
op kleinschalige en lokale basis.

* De registratie, inspectie en regulering van alle individuen en
organisaties die bijzondere gewassen produceren of verkopen is
buitenproportioneel en dit is niet in het belang voor de gezondheid van
plant en mens. Ook het misbruik van intellectueel eigendomsrecht dient
te worden voorkomen. Zolang er geen intellectueel eigendomsrecht rust op
een variŽteit en er geen biotechnologische teeltmethodes zijn gebruikt
moet de registratie van alle variŽteit met open bestuiving mogelijk,
maar niet verplicht zijn.

* Er moet volledige transparantie zijn in het labelen van de toegepaste
teeltmethoden, inclusief hybridetechnieken, genetische manipulatie en
methoden die verwant zijn aan genetische manipulatie.

* Het grote aantal 'gedelegeerde handelingen' (delegated acts) in deze
regulering is onredelijk, en moet worden teruggebracht zodat
democratische controle op belangrijke onderdelen van de uitwerking en
toepassing van deze wetgeving mogelijk is.

* Het moet mogelijk blijven voor nationale regeringen om onafhankelijk
actie te ondernemen als deze regelgeving leidt tot verdere
marktconcentratie in de zadenindustrie, die wordt gedomineerd door een
klein aantal zeer grote spelers.

* Alle kwantitatieve en geografische beperkingen op divers en
traditioneel teeltmateriaal moeten uit de regelgeving worden geschrapt.

Een van de oorspronkelijke doelen van deze regelgeving was het
garanderen van veilige voedselgewassen. Het uitwisselen en gebruiken van
vrije of bijzondere zaden leveren echter geen gevaar op voor de
voedselveiligheid. Het voorstel lijkt sterk gericht op het veiligstellen
van de belangen van de grotere landbouwbedrijven ten kosten van de
belangen van kleine bedrijven, boeren en (hobby-)tuinders. Europese Unie
zou zich hiervoor niet moeten lenen.

De rassenlijsten voor landbouwgewassen zijn een gevaar voor de
biodiversiteit. Ze werken in het voordeel van de huidige industriŽle
landbouw en bevorderen een een markt die wordt gedomineerd door een
klein aantal grote bedrijven (slechts drie bedrijven controleren 53%
wereldwijde commerciŽle zaaigoedmarkt, de eerste 10 bedrijven bijna
driekwart.). Het is duur, lastig en soms onmogelijk variŽteiten op de
lijst te krijgen en te houden. Wat buiten de lijst valt dreigt te
verdwijnen.
Registratie en bijbehorende testprocedures werken nu in het nadeel van
(genetisch gevarieerde) variŽteiten. De DUS-criteria (Distinctiveness,
Uniformity, Stability) zijn toepasbaar op industriŽle variŽteiten, maar
niet op robuuste, traditionele variŽteiten, waarvan de genetische
variatie binnen de populaties juist zorgt voor het aanpassingsvermogen
van het gewas. Planten die zijn opgewassen tegen wisselende (klimaat-)
omstandigheden hebben een belangrijke functie in de duurzame landbouw
van de toekomst die kan inspelen op klimaatsverandering. Het is in de
praktijk vooral de biologische teelt die benadeeld wordt door de
registratie en vereiste testen.

In heel Europa (en nog meer daarbuiten) bestaan netwerken waarbinnen
boeren en (hobby-) tuinders zelf zaden vermeerderen en uitwisselen.
Hoewel dit deels illegaal dreigt te worden, is het juist ook een reactie
op de activiteiten van grote bedrijven en het dreigende uitsterven van
vele soorten groente, granen en fruit. Het organiseren van de zadenbeurs
in Groningen en het stimuleren van het onderling (blijven) uitwisselen
van zaden is hier onderdeel van.

meer informatie is te vinden op:
http://www.seed-sovereignty.org/NL/
http://seedpolicy.arche-noah.at/en/home
http://reclaimtheseeds.nl
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst