[Duurzaamlijst] Film komende vrijdag bij Omslag: De Wet van de Zaden

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Ma Feb 24 15:50:05 CET 2014


Omslag vertoont vrijdagavond 28 februari een 
videoregistratie van een lezing door de Indiase wetenschapper 
en activiste Vandana Shiva. De film begint om 20.00 uur bij 
Omslag, Hoogstraat 301A in Eindhoven. Vanaf 19.30 uur 
staat de koffie klaar.

Meer over Omslag en over de film op http://www.omslag.nl Wie 
naar de film wil komen graag vooraf aanmelden via 040-2910295 
of omslag op omslag.nl Deelname aan de filmavond kost 'wat het u 
waard is'. Zoek het groene spaarvarkentje.

De Wet van de Zaden

Vandana Shiva hield haar indrukwekkende betoog vorig jaar 
september in Brussel. Aanleiding is een nieuwe wet waarover 
het Europese Parlement praat, die de handel in zaden regelt.

Biodiversiteit, democratie, bescherming van natuurlijke 
rijkdommen en het welzijn van toekomstige generaties moeten 
uitgangspunt zijn bij nieuwe zadenwetten, stelt Vandana 
Shiva.

Samen met zeven andere vooraanstaande internationale 
wetenschappers schreef zij het document ‘De Wet van de 
Zaden’, als hulpmiddel voor burgers overal ter wereld die 
hun vrijheid en zaadsoevereiniteit willen beschermen.

Europese zadenwet

De Europese Commissie wil twaalf bestaande richtlijnen 
samenvoegen tot één wet, die moet regelen welke zaden 
verhandeld mogen worden. Half februari oordeelde de 
landbouwcommissie van het Europese Parlement dat de Commissie 
het werk moet overdoen, dit tot grote tevredenheid van 
Europarlementariër Bart Staes (De Groenen). „De Commissie 
moet haar huiswerk opnieuw doen, dit voorstel voldoet niet en 
is contraproductief voor waar het om gaat: méér 
biodiversiteit in de landbouw en minder machtsconcentratie in 
deze sector”, aldus Staes. De verwachting is nu dat het 
hele Europese Parlement de voorgestelde wetgeving in de 
plenaire vergadering van april terug naar af zal sturen, iets 
wat volgens Staes „een zeldzame gebeurtenis en historische 
overwinning” zou zijn.

Staes haalde in september Vandana Shiva naar België, voor 
een lezing over De Wet van de Zaden. Deze lezing van 
anderhalf uur is vastgelegd op video. Omslag vertoont de 
lezing van Vandana Shiva op 28 februari tijdens de 
maandelijkse filmavond. Shiva houdt haar lezing in het Engels 
en de film is niet ondertiteld. De brochure ‘De Wet van de 
Zaden’ (in het Nederlands) is tijdens deze avond 
beschikbaar voor bezoekers.

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling onderneemt en 
steunt activiteiten die een betere, duurzame wereld 
dichterbij brengen. Bijna elke laatste vrijdag van de maand 
vertoont Omslag een film over een maatschappelijk thema. Na 
afloop is er gelegenheid om deel te nemen aan een nagesprek.

Meer over de filmavonden op http://www.omslag.nl/bios.html


-- Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven
T 040-2910295
E omslag op omslag.nl
W http://www.omslag.nl

Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst