[Duurzaamlijst] Fwd: [agendaberichten] Fakkeloptocht in protest tegen Gronings gaswinningbesluit minister Kamp [persvoorlichting op milieudefensie.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Ma Dec 15 14:18:51 CET 2014


Op 15-12-14 13:38:01 schreef Persvoorlichting:
Fakkeloptocht in protest tegen Gronings gaswinningbesluit minister Kamp

Amsterdam/Groningen, 12 december 2014 - Aanstaande woensdag neemt 
energieminister Kamp naar alle verwachting een besluit over de 
omstreden gaswinning in Groningen. Op de avond van dit besluit - zeer 
waarschijnlijk woensdag 17 december - organiseren Groningse 
actiegroepen en burgerinitiatieven samen met milieuorganisaties (1) een 
fakkeloptocht in Loppersum met de titel '30 kuub gas is zat!'. De 
deelnemers aan deze gasmanifestatie roepen minister Kamp op de gaskraan 
verder dicht te draaien om de kans op nog meer schade te minimaliseren.

Begin 2014 stemde minister Kamp in met het gaswinningsplan van de NAM 
om de komende jaren rond de 40 miljard m3 aardgas per jaar te winnen 
uit het Slochterenveld (2). Daarmee negeerde de minister het advies van 
het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning veel verder 
terug te dringen om het risico op aardbevingen te verminderen (3). De 
Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie en de Groningse 
Milieufederatie dienden in april 2014 een kritische zienswijze in tegen 
dit besluit (4), evenals vele bewoners op persoonlijke titel. Komende 
week zal de minister met een reactie komen op deze zienswijzen. Naar 
verwachting zal de minister zijn besluit niet aanpassen en zal de 
gaswinning niet verder worden teruggeschroefd.

Eerste stap: gaswinning maximaal 30 miljard m3
De organisaties die deelnemen aan de fakkeloptocht (1) eisen van 
minister Kamp dat hij zijn besluit van begin dit jaar herziet en als 
eerste stap Shell en ExxonMobil, de eigenaren van de NAM, dwingt om in 
2015 niet meer dan 30 miljard m3 gas te winnen. Ook de daaropvolgende 
jaren dient de gaswinning daadkrachtig verminderd te worden. Dit om de 
kans op schade en ongelukken door aardbevingen zoveel mogelijk te 
minimaliseren. Daarnaast is zuinig omspringen met de bestaande 
aardgasvoorraden ook een slimme keuze met het oog op de 
energietransitie naar duurzame energie.

Fakkeloptocht in Loppersum
De fakkeloptocht vindt plaats op de avond dat Kamp zijn definitieve 
besluit over de gaswinning publiceert en start om 19:00 op het station 
van Loppersum. Vervolgens zal er in optocht naar het gemeentehuis 
worden gelopen. Hier zal door diverse sprekers een gezamenlijke 
boodschap richting het minister Kamp en betrokken bedrijven worden 
uitgesproken.

Voor meer informatie: Milieudefensie persvoorlichting, 020-5507333

(1) Deelnemende organisaties en burgerinitiatieven: Groninger Bodem 
Beweging, Schokkend Groningen, Groningen in Beweging, Grunn in 
Beweging, NEE NAM niet boren in Blijham, Informatieplatform 
Aardbevingen Groningen, Milieudefensie, GroenFront en de Natuur en 
Milieufederatie Groningen.

(2) De totale gasproductie uit het Groningerveld wordt voor de jaren 
2014, 2015 en 2016 begrensd op respectievelijk 42,5, 42,5 en 40 miljard 
m3. De productie in 2013 bedroeg bijna 54 miljard m3. In 2000 was de 
productie 21 miljard m3. Meer statistieken over de gaswinning zijn hier 
te vinden: http://feitenencijfers.namplatform.nl/gaswinning/

(3) Het advies van SodM kunt u hier downloaden: 
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brieven/2013/01/22/brief-van-sodm-over-groningen-veld/brief-van-sodm-over-groningen-veld.pdf

(4) De zienswijze de van de Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie en 
de Natuur en Milieufederatie Groningen vindt u hier: 
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/files/Zienswijze%20gaswinning%20GBB-MD-NMG-WV.pdf
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst