[Duurzaamlijst] 7 juni - GGO debat aan de WUR, met IFOAM & Syngenta, org.: kritische studenten

Linda Coenen linda op aseed.net
Do mei 16 17:03:56 CEST 2013


Genetisch Gemodificeerde Gewassen; noodzakelijk of ligt het anders?

Op vrijdagavond 7 juni a.s. zullen in Wageningen internationale experts 
met elkaar in debat gaan over de noodzaak van de omstreden Genetisch 
Gemodificeerde Gewassen. Dit debat wordt georganiseerd door de 
Independent Critical Student Group Wageningen die zoekt naar 
verheldering rondom dit essentiŽle onderwerp binnen het 
wereldvoedselvraagstuk.


Grote vraagtekens rijzen bij velen wanneer men spreekt over Genetisch 
Gemodificeerde Gewassen (GGO’s) en de introductie in het ecosysteem.  De 
belanghebbende agro-industriŽle multinationals prijzen hun waren aan als 
de oplossing van de wereldvoedselproblematiek. Tegelijkertijd publiceren 
wetenschappers kritiek bij de vleet, schieten activistische organisaties 
als paddenstoelen uit de grond en gaat de wereldwijde introductie van 
GGO’s gewoon door.

Het is duidelijk dat we te maken hebben met zeer strijdige visies. Het 
ideale voedselsysteem is niet voor iedereen hetzelfde, noch de uitleg 
van het begrip “duurzaamheid”. Tevens is er geen overeenstemming in 
gewenste landbouwontwikkelingen, terwijl de globalisering een hoogtepunt 
bereikt.

Wageningen (UR) is ťťn van de epicentra binnen landbouwkundig onderzoek 
en  dit vraagstuk is daar aan de orde van de dag. Maar ook hier heersen 
strijdige visies. De daadwerkelijke inhoud daarvan is voor het publiek 
niet duidelijk omdat er nauwelijks sprake is van transparantie  over de 
ontwikkelingen rondom GGO’s. Onlangs heeft Wageningen (UR) al veel 
kritiek ontvangen op de non-transparantie binnen het 
onderzoeksinstituut, wat het wetenschappelijk aanzien niet ten goede 
komt. Open discussie omtrent gevoelige onderwerpen is essentieel om het 
wetenschappelijke karakter van de instelling te bewaken.

Met dit debat streeft de Independent Critical Student Group Wageningen 
(ICSGW) naar verheldering over de noodzakelijkheid van GGO’s, vanuit 
strijdige visies en belangen met wetenschappelijke achtergrond. Gezien 
het internationale karakter van dit onderwerp, zal het panel bestaan uit 
zowel binnen- als buitenlandse sprekers die een belangrijke rol spelen 
in verschillende aspecten van de huidige landbouw, waaronder 
wetenschappers, activisten en bedrijfsleven. Bevestigde sprekers zijn: 
Markus Arbenz (IFOAM), Michael Antoniou (King’s College) en Michael 
Kester (Syngenta).

Het debat zal plaatsvinden in het Forum-gebouw op de campus van 
Wageningen (UR) op vrijdag 7 juni om 20:00 in zaal C222.  Gezien het 
beperkt aantal plaatsen  is het aan te raden om op tijd aanwezig te zijn.
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst