[Duurzaamlijst] Open Gemeenschappelijkwonendag - 18 mei 2013

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Di mei 14 11:58:47 CEST 2013


(14 mei 2013 - Bericht van Federatie Gemeenschappelijk Wonen)

P E R S B E R I C H T

Open Gemeenschappelijkwonendag - 18 mei 2013

Utrecht, 14 mei 2013 - 
Op zaterdag 18 mei vindt voor de vijfde keer de Open 
Gemeenschappelijkwonendag plaats. Een groot aantal 
woongemeenschappen in Nederland en BelgiŽ zet op deze dag 
van 13.00 tot 16.00 uur zijn deuren open voor 
belangstellenden. De dag wordt georganiseerd door de 
Federatie Gemeenschappelijk Wonen.


Er is een groeiende belangstelling in gemeenschappelijk 
wonen. De diversiteit in woongemeenschappen neemt toe. Er 
zijn woongroepen, er is centraal wonen en gemeenschappelijk 
wonen van ouderen, er zijn woonwerkprojecten, 
eco-woonprojecten, leefgemeenschappen, gestippeld wonen, 
enzovoort. Sommige woongemeenschappen zijn net opgericht of 
zelfs nog in de initiatief-fase, anderen bestaan al vele, 
soms tientallen, jaren.

Gezamenlijkheid en privť

Bij meeste woongemeenschappen beschikken bewoners over een 
eigen appartement. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke 
voorzieningen, zoals ontmoetingsruimtes, logeerkamers, een 
tuin. De invulling van het gemeenschappelijk wonen wordt door 
de bewoners zelf bepaald en verschilt dus per woongroep. 
Bewoners waarderen het samengaan van het gemeenschappelijke 
met op jezelf zijn. Aan de vele activiteiten en voorzieningen 
wordt al naar behoefte in meerdere of mindere mate 
deelgenomen. Activiteiten als gezamenlijke maaltijden, 
bar-avonden, feesten, het opknappen van de tuin, een zang- of 
muziekgroep. Voorzieningen als gedeelde auto's of 
gezamenlijke inkoop van eco-producten.

Advies en ondersteuning

Een groeiend aantal partijen helpt initiatiefgroepen bij het 
tot stand brengen van een woongemeenschap. Ook kunnen 
bestaande woongemeenschappen kunnen bij hen voor advies of 
andere ondersteuning terecht. Veel van deze partijen zijn op 
de FGW website zijn

Onderzoek

In 2012 deed de Wetenschapswinkel Wageningen onderzoek 
naar knelpunten en mogelijke oplossingen rond de 
'Toegankelijkheid gemeenschappelijk wonen'. Aanleiding van 
dit onderzoek was de nieuwe Europese richtlijnen met 
betrekking tot sociale huisvesting. Wanneer een 
woongemeenschap is gerealiseerd in samenwerking met een 
woningcorporatie en binnen de sociale woningbouw mag een 
vrijkomende woning alleen nog maar worden toegewezen aan 
mensen die minder verdienen dan de inkomensgrens van € 
34.000. Deze belemmering strijkt echter in tegen de 
doelstellingen van gemeenschappelijk wonen waarbij onder 
andere het realiseren van een heterogene bewonersgroep en 
daarom een zo breed mogelijke toegankelijkheid tot het 
project als speerpunten worden beschouwd. Het onderzoek 
probeert hier oplossingen voor te vinden.

Visie

Wij denken dat deze manier van wonen bijdraagt aan een 
duurzame en sociale samenleving en aan het welzijn van 
bewoners. Daarom willen we de veelheid aan woongemeenschappen 
zichtbaar maken voor iedereen die er belangstelling voor 
heeft. Of dat nou eenmalige nieuwsgierigheid betreft, 
beroepsmatige interesse of de wens om zelf in een 
woongemeenschap te wonen. Dat doen we in de vorm van de Open 
Gemeenschappelijkwonendag op zaterdag 18 mei a.s. van 13.00 
tot 16.00 uur.

De dag wordt georganiseerd door de Federatie 
Gemeenschappelijk Wonen. Zie 
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl voor deelnemende 
woongemeenschappen, voor activiteiten op deze dag en voor 
eventueel afwijkende tijden.

De jaarlijkse landelijke open dag is telkens op de derde 
zaterdag van mei.


-------

Noten voor de pers

Twee verenigingen van woongemeenschappen bundelen hun 
krachten in de FGW. Dat zijn de Landelijke Vereniging 
Centraal Wonen LVCW en de Landelijke Vereniging 
Gemeenschappelijk wonen van Ouderen LVGO. Daarmee 
vertegenwoordigt de FGW enkele honderden woongemeenschappen 
in Nederland.

De Federatie adviseert en ondersteunt deze en andere 
woongemeenschappen. Daarnaast stimuleert zij de realisering 
van nieuwe projecten gemeenschappelijk wonen en de 
ontwikkeling van nieuwe varianten van gemeenschappelijk 
wonen. Meer bekendheid geven aan deze manieren van wonen is 
een belangrijk middel daartoe.

Voor meer informatie: 
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl, 
info op gemeenschappelijkwonen.nl, 06-12537917 of 030-8200965. 
BelgiŽ: http://www.samenhuizen.be, +32-489926464.


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Federatie Gemeenschappelijk Wonen
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst