[Duurzaamlijst] Persbericht: Slow Food: Europees Parlement loopt aan de leiband van "Big Food"

Boyd Noorda (privé-adres: zie sociamedia.nl) mailinglists-out op sociamedia.nl
Do Mrt 21 19:03:32 CET 2013


Slow Food: Europees Parlement loopt aan de leiband van "Big Food"


ROTTERDAM, 20130321 -- Vorige week torpedeerde het Europees 
Parlement (EP) bijna alle voorstellen om het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid van de EU te vergroenen. Slow Food, dat jarenlang 
campagne heeft gevoerd vóór die vergroening, moet tot z´n grote 
teleurstelling constateren dat de Europese volksvertegenwoordigers 
nog steeds aan de leiband lopen van 'Big Food'.

Samen met andere maatschappelijke organisaties heeft Slow Food zich 
actief en constructief in het debat gemengd. We verwachtten dat de 
politiek open zou staan voor onze argumenten ten gunste van een 
groene, duurzame, kleinschalige landbouw.
Vergeefs: het EP heeft de oren laten hangen naar de gevestigde 
belangen in de agro-foodketen, die grootschaligheid tot 
geloofsartikel hebben verheven. Een gemiste kans van monumentale 
proporties, want de volgende hervormingsronde zal nog minstens zeven 
jaar op zich laten wachten. Intussen gaat kostbare tijd verloren.

Het wangedrag van het EP fungeert echter ook als een "wake-up call": 
we weten nu dat we het van de politiek niet moeten hebben, de 
schaarse goeden niet te na gesproken. De stemming in Straatsburg 
toont aan dat we als consument en producent het heft in eigen handen 
moeten nemen. De producent door zich te richten op duurzame teelt- 
en fokmethoden, op transparantie, op het behoud van het 
cultuurlandschap en op producten die de Slow Food-toets "lekker, 
puur en eerlijk" kunnen doorstaan.

En de consument? Die is potentieel het invloedrijkst van allemaal: 
hij beschikt immers over de macht van het winkelmandje. Als Europese 
consumenten een breed verbond aangaan met kleinschalige, duurzame 
producenten in hun directe omgeving - bijvoorbeeld binnen de door 
Slow Food gepropageerde food communities - dan heeft "Big  Food" op 
den duur het nakijken.

Naief? Misschien. Maar wie om zich heen kijkt ziet een om zich heen 
grijpende revolte tegen het bestaande voedselsysteem, waarbinnen, in 
de woorden de New York Times, megaproducenten "bent the [public´s] 
appetite to Wall Street´s will." Die opstand beperkt zich niet tot 
Europa en Noord-Amerika: ook in China verzet de consument zich 
steeds heftiger tegen het gerotzooi met voedsel.

Voedsel, het blijkt maar weer, is te belangrijk om aan politici over 
te laten. Dus geen petities, lobby-activiteiten en ludieke 
protestmarsen naar Brussel meer. Leuk, maar daarmee redden we het 
niet. Alleen door bewust te shoppen kunnen we onze boodschap luid en 
duidelijk laten horen: handen af van ons dagelijks brood!

Slow Food streeft naar duurzaamheid en een terugkeer van de 
menselijke maat in de voedselketen. Dat uit zich onder andere in 
ondersteuning van kleine producenten, in het veilig stellen van 
"bedreigde" landbouwproducten  in de Ark van de Smaak en de nadruk 
op lekker, puur en eerlijk voedsel. Wereldwijd telt de organisatie 
meer dan 100.000 leden, waarvan zo'n 3000 in Nederland.

Surf voor meer informatie naar http://www.slowfood.nl
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst