[Duurzaamlijst] Persbericht: Voedselconferentie in het Hilton ‘mist de boot’

flip flippi op xs4all.nl
Ma Jan 28 15:29:10 CET 2013


Persbericht staat online op:
http://corporateeurope.org/nl/pressreleases/2013/voedselconferentie-het-hilton-mist-de-boot

==================================================


Persbericht

Amsterdam, 28 januari 2013

*Voedselconferentie in het Hilton ‘mist de boot’*

Op 30 januari vindt de conferentie “Feeding the World” plaats in het
Amsterdamse Hilton hotel. Op deze controversiŽle bijeenkomst van het
tijdschrift The Economist, waar de industriŽle landbouw als oplossing
van de wereldhonger gepresenteerd wordt, staat prinses MŠxima naast
pesticidenfabrikant Monsanto op het podium. Critici vinden de
voorstelling van zaken in het Hilton misleidend.

Uit de opzet van de conferentie blijkt dat er vooral een verdere
intensivering van de landbouw gepropageerd wordt, gericht op hogere
opbrengst en veel gebruik van kunstmest, energie en pesticiden,
producten die juist door bedrijven als Monsanto worden geproduceerd.
Deze gedachten zijn ook uiteen gezet in de publicatie ‘The Nine Billion
Question’ van de Economist, die de leidraad vormt voor deze conferentie.
(1) De toegangsprijs van 1600 euro zorgt voor een publiek van vooral
grote bedrijven, die toegesproken zullen worden door hun collega's van
onder andere DSM, BASF, Nestlť, en Rabobank. Er staat geen enkele boer
als spreker in het programma. (2)

Nina Holland, die de lobby van multinationals volgt voor de organisatie
Corporate Europe Observatory, bekijkt de conferentie kritisch: "De
bijeenkomst in het Hilton is vooral een PR-stunt voor bedrijven die meer
belang hebben bij het vergroten van hun monopolie op de zaad- en
voedselmarkt, dan bij het oplossing van de honger in de wereld. De
industriŽle landbouw maakt de boeren steeds meer van hen afhankelijk, en
bedreigt de voedselzekerheid door het doen verdwijnen van lokale
voedselproductie."

Critici stellen dat betere oplossingen om de wereld beter en blijvend te
voeden mogelijk zijn, maar dat die in  de conferentie niet aan bod komen.

Janneke Bruil van ILEIA, een kenniscentrum voor duurzame landbouw,
stelt: "Deze conferentie mist de boot. De oplossing voor het
wereldvoedselprobleem ligt vooral bij de 400 miljoen kleine boeren, de
wetenschappers en de consumenten die samen de omslag kunnen maken naar
een duurzame, gezonde en eerlijke voedselproductie. Zo’n voedselsysteem
is gebaseerd op een combinatie van bestaande kennis en ervaring van
lokale boeren met wetenschappelijke innovatie, en is gericht op een
gezonde bodem, die jaar in jaar uit kan blijven produceren, ook bij
tijdelijke droogte of overvloedige neerslag." (5)

Greet Goverde van Platform Aarde Boer Consument zegt: “De beste garantie
voor voedselzekerheid is de producent een eerlijke prijs te betalen. Dan
kan het voedsel duurzaam geproduceerd worden daar waar het nodig is, en
gaat er weer in de landbouw geïnvesteerd worden.”

In het deze week verschenen rapport van het Europees Milieuagentschap
(EEA) wordt de intensieve GGO productie vergeleken met agro-ecologisch
methodes die door steeds meer boeren in het Zuiden toegepast worden. Het
agentschap concludeert verder dat de risico's van genetisch
gemanipuleerde organismen (GGOs) steeds worden onderschat, terwijl de
voordelen ervan worden overschat. (6)

Prinses MŠxima opent de conferentie in het Hilton. Er wordt veel
landbouwgif gespoten op de ruim 20 miljoen hectare sojaplantages in haar
geboorteland ArgentiniŽ. De lokale bevolking ondervindt hiervan de
schade aan hun gezondheid. De 'sojawoestijn' leidt tot ontbossing,
vervuiling van water, uitgeputte gronden,  conflicten over land en meer
armoede. (7) Flip Vonk van ASEED Europe, een milieuorganisatie in
Amsterdam, zegt : “Het is ronduit ironisch dat  prinses Máxima zich
leent voor het opluisteren van deze conferentie. Als Argentijnse weet
zij als geen ander  welke schade de praktijken van bedrijven als
Monsanto en Cargill kunnen toebrengen aan mens en milieu.”


Ondertekenende organisaties:

Corporate Europe Observatory (CEO)
Platform Aarde Boer Consument
ILEIA – Centre for learning on sustainable agriculture
Transnational Institute (TNI)
ASEED Europe
Voor Mondiale Duurzaamheid
Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)
Burgers voor gentechvrij voedsel Nijmegen
Groene Ruimte Maken
Slowfood Amsterdam
Gevoel voor Humus
TEAM Ecosys
Stichting OtherWise
Gifsoja.nl
Supermacht.nl


Noten:

(1) The Nine Billion Question:
http://www.saiplatform.org/uploads/Modules/Library/Economist%20Special%20Report%20on%20Food%20Security%20FEB26.pdf

(2) Agenda:
http://cemea.economistconferences.com/event/feeding-world-2013/ftw-europe-agenda
Kosten voor een deelnemer: € 1600.
Sprekers:
http://cemea.economistconferences.com/event/feeding-world-2013/ftw-europe-speakers#.ULKgDRzept0

(4) Landbouw verantwoordelijk voor uitstoot van broeikasgassen:
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf

(5) Het kan ook anders, bijvoorbeeld:
http://independentsciencenews.org/un-sustainable-farming/how-millions-of-farmers-are-advancing-agriculture-for-themselves/

(6) http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/the-cost-of-ignoring-the

(7) Zie bijvoorbeeld de video Growing Doubt van Greenpeace, over de
ervaring van boeren in de VS met Monsanto’s gifresistente gewassen:
http://www.youtube.com/watch?v=CNxhw2jiDtA


Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst