[Duurzaamlijst] Kom in actie nu! - Stop de toelating van Pioneers 1507 gentechmais

Linda Coenen linda op aseed.net
Ma Dec 16 18:06:12 CET 2013


Beste lezer,

Heel binnenkort zullen de ministers van alle EU-landen samen besluiten
of de gentechmais 1507 van Pioneer geteeld mag gaan worden in Europa.
Met de Stop the crop-campagne roepen Friends of the Earth Europe en
Corporate Europe Observatory Europese burgers op hun regeringen aan te
schrijven en te laten weten dat toelating van deze gifmais een slecht
plan is. Lees meer op http://stopthecrop.org/nl. Ook ku je via deze site
onderstaande protestbrief sturen naar de Nederlandse staatssecretaris
Dijksma. (Je kunt ook de andere Eu-lidstaten aanschrijven, die een
sleutelrol spelen in dit besluit.

Bedankt!!!

***

Geachte Staatssecretaris,

U zal zeer binnenkort een beslissing nemen of een genetisch
gemodificeerde maÔs (technische benaming 1507) van Pioneer commercieel
mag worden geteeld. Ik roep u op deze maÔs, die zelf insecticide
aanmaakt, niet toe te laten omwille van het welzijn van de Europese
burger en het milieu.

Er zijn voldoende wetenschappelijke, politieke en juridische gronden die
een verbod  rechtvaardigen.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft gesteld dat
deze maÔs schadelijk kan zijn voor vlinders en motten. Er is geen
onderzoek gedaan naar de effecten van deze maÔs op andere nuttige
insecten zoals bijen en andere bestuivers. Bovendien is de maÔs tolerant
voor een krachtige onkruidverdelger die is geclassificeerd als zeer
giftig door de EU. In strijd met de EU-wetgeving, heeft de Europese
voedselautoriteit de vereiste veiligheidsbeoordeling over het gebruik
van deze onkruidverdelger niet uitgevoerd.

De meerderheid van de Europese consumenten en een aanzienlijk aantal
levensmiddelenbedrijven hebben genetisch gemodificeerde gewassen
consequent afgewezen. Dit is gebaseerd zowel op aanwijzingen van
mogelijke risico's van gentech gewassen, alsook op het gebrek aan echte
voordelen ervan.
De Europese landbouw is productiever dan die van de VS, zonder gebruik
van gentech gewassen, en met minder chemicaliŽn. We hebben de genetisch
gemodificeerde gewassen dus niet nodig.

Ik doe een beroep op u om tegen de toelating van de maÔs 1507 te
stemmen, en in plaats daarvan die landbouwmethoden ondersteunen die het
milieu beschermen en gezonde voeding leveren voor iedereen.


Hoogachtend,

......


Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst