[Duurzaamlijst] Nederland klaar voor kringlooplandbouw

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Di Sep 25 16:09:47 CEST 2012


(25 september 2012 - Bericht van Marc Siepman - 'Gevoel voor humus')

P E R S B E R I C H T

Nederland klaar voor kringlooplandbouw

Valthermond, 25 september 2012 - 
Als tegengeluid voor de uitspraken van Aalt Dijkhuizen 
(Wageningen Universiteit, voorheen Nutreco), waarin hij stelt 
dat de landbouw nog intensiever (lees: energie-intensiever) 
moet om honger te voorkomen, is er een petitie gestart om 
kringlooplandbouw een impuls te geven. Onze 
voedselvoorziening moet niet op eindige grondstoffen 
gebaseerd worden, maar op gesloten kringlopen en systemen die 
weinig energie nodig hebben.

De laatste jaren zijn er nieuwe fenomenen ontstaan in 
Nederland op het gebied van voedsel, waarbij de meeste 
aandacht naar stadslandbouw en permacultuur gaat. De 
biologische land- en tuinbouw krijgt veel kritiek te verduren 
en zo vreemd is dat niet: ook deze sector krijgt te maken met 
industrialisatie en verloochent daarmee zijn eigen 
beginselen. 

Dat betekent echter niet dat gangbare landbouw er 
ongeschonden vanaf komt: pesticidengebruik en genetische 
manipulatie zijn twee aspecten die de consument niet lekker 
zitten, maar onvoldoende om ze over te laten stappen naar 
biologisch. 

Voedselonzekerheid 

Olie-afhankelijkheid, bodemdegradatie, slinkende 
fosfaatvoorraden en een dreigend tekort aan drinkwater zijn 
factoren die ons echter zeer kwetsbaar maken voor 
voedselschaarste. Maar ook de kredietcrisis en de 
Euro-crisis. De hongerende Grieken zouden bij ons de 
alarmbellen moeten laten rinkelen: honger is dichterbij dan 
wij denken. Wij zijn in geen enkel opzicht beter af dan de 
Grieken wat betreft voedselzekerheid alleen worden zij nu al 
gewezen op het belang van lokale voedselproductie, die 
gezonde gronden dicht bij huis vraagt. 

Reeds 191 jaar geleden zei Justus von Liebig dat doorgaan 
met het gebruik van kunstmest alleen maar kan leiden tot het 
einde van de beschaving. Saillant detail: hij heeft de 
kunstmest zelf uitgevonden. 

Door het gebruik van niet-duurzame landbouwtechnieken (zoals 
ploegen, pesticide- en kunstmestgebruik) slaagt de mensheid 
erin om elke minuut 23 hectare woestijn te creëren. Dat is 
een oppervlakte ter grootte van Italie per jaar. En we 
verliezen 75 tot 500 miljard ton bodem per jaar door 
erosie. Die cijfers liegen er niet om: en dat terwijl we elk 
stukje gezonde bodem hard nodig hebben. 

Fantoomdraagkracht 

Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Wageningen Universiteit en Research centrum (WUR), en Louise 
Fresco, universiteitshoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam, hebben onlangs gezegd dat intensiveren een pure 
noodzaak is, dat er anders honger zou komen in Nederland. Het 
tegenovergestelde is echter waar: door in te zetten op 
intensivering kun je tijdelijk meer voedsel produceren, maar 
dat is fantoomdraagkracht. Als gevolg daarvan zal de 
bevolking groter groeien dan de natuurlijke draagkracht van 
de Aarde aankan. Zodra de basis van die fantoomdraagkracht 
wegvalt (met name olie- en aardgasproducten zoals 
brandstoffen en kunstmest), zijn de gevolgen niet te 
overzien. De natuurlijke draagkracht van de Aarde neemt af 
door intensivering; hoe sneller we overschakelen, hoe meer 
mensen er blijvend gevoed kunnen worden. 

Petitie voor verandering 

Is het dan al te laat? Dat is moeilijk te zeggen. Maar er is 
een feit dat goede hoop geeft: 75% van de Nederlandse 
landbouwgrond wordt gebruikt voor het verbouwen van 
veevoeder. Dat is nog onder het wereldwijde gemiddelde, maar 
wel dermate veel dat er wat rek zit in de overstap naar 
kringlooplandbouw. 

De tijd dringt echter en daarom is actie vanuit de burger, 
zoals stadslandbouw en permacultuur, onmisbaar. Maar vanuit 
Den Haag moet er beleid komen dat deze transitie bespoedigt. 
Teken daarom de petitie 'Overschakelen op kringlooplandbouw' 
op http://kringlooplandbouw.petities.nl , die aan de Tweede 
Kamer aangeboden zal worden. 

De petitie is gestart door Marc Siepman, bezorgde burger en 
eigenaar van 'Gevoel voor humus', een not-for-profit 
initiatief dat zich inzet voor het herstel en behoud van de 
natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem. 
http://gevoelvoorhumus.nl

-------

Noten voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Gevoel voor humus 

Contactpersoon: Marc Siepman 

Noorderdiep 230 

7876 CM Valthermond 

0599-638973 

marc op gevoelvoorhumus.nl

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Marc Siepman - 'Gevoel voor humus'
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst