[Duurzaamlijst] Fwd: Persbericht Toekomst Zaaien [info op stichtingdemeter.nl]

Omslag omslag op omslag.nl
Do Sep 13 12:22:04 CEST 2012


Wellicht zie je kans om actief mee te doen aan deze dag.

--- Op 04-09-12 11:41:53 schreef Stichting Demeter:

Persbericht

Driebergen 04-09-2012

Biodynamische boeren nodigen burgers uit om samen akkers in 
te zaaien

Kom ‘Toekomst zaaien’ bij de boer

In de weekenden van oktober nodigen acht 
biologisch-dynamische boeren burgers uit om handmatig een 
akker in te zaaien met wintergraan. Hiermee sluit Nederland 
zich als 12e deelnemende land aan bij het internationale 
project ‘Toekomst zaaien’. In 2006 begonnen de Zwitserse 
BD-boeren Ueli Hurter en Peter Kunz dit project om burgers 
actief te betrekken bij de bron van de landbouw; het 
zaadgoed, met als nevenboodschap ‘Houd de landbouw 
gentechvrij’. In 2009 groeide het project al uit tot 53 
akkers in vijf verschillende landen en dit jaar vindt het 
voor het eerst in meer dan 10 landen plaats. In Nederland 
wordt het project uitgevoerd door Stichting Demeter 
(keurmerk biodynamisch voedsel) en Stichting Zaadgoed.

Zaadgoed is een deel van ons cultureel erfgoed en komt 
voort uit duizenden jaren van selectie en vermeerdering. 
Wat ooit in handen was van vooral boeren en tuinders is 
sinds de laatste decennia voor ruim de helft in handen 
gekomen van nog maar 10 multinationals, zoals Monsanto. Met 
deze machtsconcentraties van bedrijven die zaadgoed en 
bestrijdingsmiddelen leveren, wordt het aanbod van rassen 
en gewassen steeds beperkter, omdat het voor deze 
multinationals commercieel interessanter is om te werken 
aan een klein aantal rassen waarover zij eigendom kunnen 
garanderen door patent/ kwekersrecht en/of hybride zaden.  
Hierdoor ontstaan monoculturen in de landbouw, met steeds 
minder biodiversiteit en wordt de keus voor u in het 
winkelschap steeds kleiner.

Houd onze landbouw gentechvrij!De initiatiefnemers van dit internationale project, twee 
Zwitserse boeren startten ‘Toekomst zaaien!’ ook als een 
protest tegen genetische manipulatie van zaad. Hoewel de 
lange termijneffecten van het eten van gentech voedsel nog 
altijd onduidelijk zijn, is in experimenteel onderzoek 
aangetoond dat dieren die de keuze krijgen tussen voedsel 
dat voortkomt uit genetisch gemanipuleerde soja of mas en 
gewone soja of mas het gemanipuleerde voedsel laten staan. 
Helaas hebben steeds minder dieren die keuze en eten wij 
die dieren zonder dat we weten dat ze dit voedsel hebben 
gegeten. Dit valt namelijk niet onder de 
etiketteringsplicht. Het project wil burgers bewust maken, 
en boeren en burgers gezamenlijk een stem geven.Mensen die deelnemen zaaien gezamenlijk een akker in met 
graan. Daarnaast krijgen ze een rondleiding op het 
biologisch-dynamisch landbouwbedrijf om te laten zien hoe 
er gewerkt wordt aan kringlopen van mest en voer, 
dierenwelzijn en bodemvruchtbaarheid. Verder is er uitleg 
over rassen en zaadgoed en na het zaaien nog een drankje en 
een hapje. De bedrijven die deelnemen zijn verspreid over 
Nederland. Zie voor de data en adressen de website: 
www.stichtingdemeter.nl

Het project Toekomst zaaien wordt georganiseerd door 
Stichting Demeter in samenwerking met Stichting Zaadgoed en 
wordt mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en de 
sponsoren: EkoPlaza, Zuiver Zuivel, Estafette/Odin, de 
BioBakker en Eosta.Meer informatie en beeldmateriaal:

Stichting Demeter, Bert van Ruitenbeek, 
bert op stichtingdemeter.nl, 06-20731016-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst