[Duurzaamlijst] Analyse Verkiezingsprogramma's 2012 door Vrouwen voor Vrede en WILPF NL

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr Sep 7 13:08:59 CEST 2012


(7 september 2012 - Bericht van Vrouwen voor Vrede en Women's International League for Peace and Freedom (WILPF))

P E R S B E R I C H T

Analyse Verkiezingsprogramma's 2012 door Vrouwen voor Vrede en WILPF NL

Amersfoort, 7 september 2012 - 
Vrouwen voor Vrede en Women's International League for Peace 
and Freedom (WILPF) in Nederland hebben de programma's van 
een aantal politieke partijen die deelnemen aan de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september 2012 
bekeken op de onderwerpen die voor vrede van belang zijn.

Gekeken is naar de programma's van het Christen Democratisch 
Appel (CDA), Christen Unie (CU), Democraten 66 (D66), 
GroenLinks (GL), Partij van de Arbeid (PvdA), Partij voor de 
Dieren (PvdD), Partij voor de Vrijheid (PVV), Partij voor 
Vrijheid en Democratie (VVD) en Socialistische Partij (SP) 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: Mensenrechten; 
Crisispreventie en Vredesopbouw; Ontwikkelingssamenwerking; 
NAVO; Wereldeconomie; Europa; Kernwapens; Wapenhandel en JSF. 

Bij elk genoemd onderdeel wordt eerst uiteengezet hoe 
Vrouwen voor Vrede en de WILPF dit graag zouden zien, met 
daarna een korte samenvatting van de manier waarop de 
politieke partijen deze kwesties willen oplossen. 

Pdf-bestand vcan het document: 
http://www.vrouwenvoorvrede.nl/WILPF%202012%20vergelijking%20programma%27s%20def.pdf 

Vrede is niet alleen een kwestie van 'geen oorlog', maar 
betreft ook een harmonieuze samenleving, met aandacht voor 
ieders behoeften en waarin conflicten zonder geweld worden 
opgelost. De keuzes van de politieke partijen kunnen zo'n 
samenleving dichterbij brengen of juist niet.

-------

Noten voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

WILPF Nederland: http://www.wilpf.nl 

mevrouw J.C. Deggeller: 070-397 46 82, e-mail: 
handeggeller op live.nl 

of 

Vrouwen voor Vrede: http://www.vrouwenvoorvrede.nl 

mevrouw Janne Poort - van Eeden: 035-6242127, e-mail: 
j.poortvaneeden op chello.nl

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Vrouwen voor Vrede en Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst