[Duurzaamlijst] Inspraak bedrijfsduurverlenging Borssele

Daniel [1979 - 20..] mujaheddin op hotmail.com
Do Nov 15 10:45:19 CET 2012


-------- Original Message --------

Subject: [Kernenergienieuws] 12 november 2012Date: Mon, 12 Nov 2012 16:28:24 +0100From: Laka Foundation <info op laka.org>To: kernenergienieuws <kernenergienieuws op laka.org>


Vandaag:

* Voorbeeld zienswijze tegen bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

Eind oktober is de procedure met de mededeling van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ElenI) dat ze voornemens is 
de kerncentrale Borssele toestemming te geven in bedrijf te zijn tot 
het jaar 2034. De kerncentrale is nu al 39 jaar oud. De 7 oude 
kerncentrales die Duitsland na Fukushima om veiligheidsredenen uit 
bedrijf nam, waren allemaal minder oud dan de nu al 39 jaar oude 
kerncentrale in Borssele. Sterker, de Duitse kerncentrales die nog tot 
uiterlijk 2022 mogen draaien, zullen dan maximaal 34 jaar oud zijn. 
Dit terwijl de ook Duitse kerncentrale in Borssele (immers gebouwd 
door KWU Siemens) toestemming vraagt om 60 jaar in bedrijf te blijven!
Dien een bezwaar in tegen het voornemen van het 'bevoegd gezag' om dat 
toe te staan. Op de laka site staat nu een voorbeeld van een 
'zienswijze' die voor 5 december bij het ministerie ingediend moeten 
worden.

De voorbeeld zienswijze staat op:
www.laka.org/nieuws/2012/11-zienswijze_KCB.doc


* Vanmorgen in dagblad Trouw ruim 2 pagina's waarop medewerkers van de 
kerncentrale Borssele leeg mogen lopen over hoe veilig de centrale is 
('veiligheid zit in ons DNA')

lees meer op:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3346607/2012/11/12/Borssele-heeft-ander-reactorvat-dan-Doel.dhtml

en:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3346628/2012/11/12/Shell-heeft-meer-geheimen-dan-Borssele.dhtml

-- 
Stichting Laka
Ketelhuisplein 43
1054 RD Amsterdam
www.laka.org
www.kernenergieinnederland.nl
_______________________________________________
Kernenergienieuws mailing list
Kernenergienieuws op laka.org
http://lists.laka.org/mailman/listinfo/kernenergienieuws

 		 	  		 Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst