[Duurzaamlijst] 29 juni: TransitionTuin, samen eten en film 'In Transition 2.0' bij Omslag

Omslag omslag op omslag.nl
Vr Jun 1 22:35:51 CEST 2012


Beste mensen,

Op vrijdagmiddag 29 juni organiseert Omslag in Eindhoven 
een extra 'theetuin' rond het thema 'Transition Towns'. 
Actief betrokkenen bij Transition Town-initiatieven in het 
land, maar ook belangstellenden in dit fenomeen, zijn van 
14:00 tot 17:00 uur welkom voor een informele ontmoeting en 
uitwisseling.Locatie: de tuin van Omslag, aan de Hoogstraat 
301a, Eindhoven.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is het uitkomen van de 
nieuwe film over Transition Towns. Omslag was in 2008 een 
van de initiatiefnemers voor de introductie van het 
TT-concept in Nederland. Naar aanleiding van de vijf 
landelijke bijeenkomsten die Omslag in 2008 en 2009 in 
Eindhoven organiseerde, is menig TT-initiatief ontstaan.
Tijdens de Theetuin kunnen verhalen worden opgehaald, 
ervaringen gedeeld en nieuwe ontmoetingen tot stand komen.

Wie wil kan na de theetuin blijven en 's avonds de film In 
Transition 2.0 bekijken.

Rond 17:15 uur maken we met de mensen die zich daarvoor 
hebben opgegeven samen een eenvoudige 
biologisch-vegetarische maaltijd, die we ook in de tuin 
nuttigen.

Om 20:00 uur draaien we de gloednieuwe film over de 
praktijk van Transition Towns wereldwijd: 'In Transition 
2.0'. De film duurt ongeveer een uur en is Nederlands 
ondertiteld. Na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek.

Aanmelden voor Theetuin, maaltijd en/of film kan tot 
uiterlijk 28 juni, via 040-2910295 of per e-mail: 
omslag op omslag.nl. Van de deelnemers vragen we een 
vrijwillige bijdrage in de kosten.

# Over Transition Towns:

Transition Towns bestaan uit groepen enthousiaste burgers 
in steden, dorpen of buurten, die met elkaar aan de slag 
zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder 
olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. 
Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste 
drijfveren om in actie te komen. Transition Towns dragen 
met een overvloed aan praktische, sociale en betaalbare 
oplossingen bij aan de omschakeling naar een volledig 
duurzame wereld. Ze laten het niet alleen afhangen van 
overheid of bedrijfsleven. Netwerken van kleine en grotere 
projecten gaan wereldwijd de vitaliteit van de lokale 
economie en de lokale gemeenschappen herstellen en 
versterken.

In Nederland zijn inmiddels zo'n 80 lokale initiatieven. 
Website: www.transitiontowns.nl

# Over de film 'In Transition 2.0':

Wie betrokken is bij een plaatselijk initiatief zal zich 
niet altijd realiseren dat overal ter wereld groepen mensen 
met hetzelfde bezig zijn: hun eigen stad of dorp ‘omvormen’ 
naar een toestand die veel minder afhankelijk is van 
fossiele energie en die een antwoord biedt op de 
klimaatverandering door CO2-uitstoot.

In de eerste film over Transition Towns, uit 2010, stonden 
vooral de ontwikkelingen in Groot-BrittanniŽ centraal. De 
2.0 versie brengt zestien inspirerende praktijkervaringen 
uit zeven landen: de VS, Engeland, Portugal, ItaliŽ, Japan, 
India en Nieuw-Zeeland. De beelden zijn gemaakt door 
filmers ter plaatse. Elk initiatief heeft zijn eigen 
volgorde en dynamiek. ,,En dat is ook precies hoe het 
werkt'', aldus Rob Hopkins, die tussen de voorbeelden door 
een toelichtende en verbindende uitleg geeft. Een 
internationale film dus, die de brede verscheidenheid van 
Transition Towns op een enthousiasmerende manier in beeld 
brengt. Meer over de film 'In Transition 2.0': 
http://www.omslag.nl/bios.html#29juni2012

Deze film is ook bij Omslag te koop: 
http://www.omslag.nl/bestel.htm#ITB

Misschien tot (weer)ziens bij Omslag!

Met vriendelijke groet,
Omslag,

Marta Resink


-- Lees ZOZ - tijdschrift voor 
doen-denkers.----------------------------------------------
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
040-2910295 - http://www.omslag.nl
----------------------------------------------
Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst