[Duurzaamlijst] Uitnodiging bijeenkomst Vierde Kamer op 13 december

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr Dec 7 12:56:30 CET 2012


Beste lezer,

Onze buren, De Hoogstraatgemeenschap, vroegen ons om 
onderstaande uitnodiging aan u door te sturen. Bij deze. Van 
harte aanbevolen!

Met vriendelijke groet, Omslag.

---

Doorgestuurd bericht:

Uitnodiging voor de 150ste bijeenkomst van De Vierde Kamer

Op donderdag 13 december om 20.00 uur wordt in de 
huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap voor de 150ste keer 
een avond gehouden van De Vierde Kamer, voorheen ‘Politiek 
Avondgebed'. U bent van harte welkom!

Tijdens deze bijeenkomst zal zr. Veronique van Woerkum in 
een interview, afgenomen door mevr. Helen Beeley, vertellen 
waarom zij in 1983 met deze avonden van De Vierde Kamer 
(voorheen: het Politiek Avondgebed) is begonnen, hoe zij op 
de reeks van avonden terugkijkt, waarin deze zich 
onderscheiden van andere lezingen en hoe zij de toekomst van 
deze bijeenkomsten ziet.

Dorothee Sölle, een Duitse Theologe en zeer actief om tot 
gerechtigheid in de maatschappelijke verhoudingen te komen, 
begon in 1968 in Keulen met het Politisches Nachtgebet. In 
verschillende steden vond dit initiatief navolging, o.a. in 
Eindhoven, waar dit nog steeds doorgaat.

150 keer werd een actueel maatschappelijk thema aan de 
orde gesteld; aanvankelijk vraagstukken rond kruisrakketten, 
later de millenniumdoelen van de VN, meer recent: het Earth 
Charter, de multiculturele samenleving en de huidige 
verontwaardiging in de maatschappij.

De bijeenkomsten hebben ook steeds een bezinnend karakter 
(gedicht, muziek) en ook de dialoog is een belangrijk 
onderdeel, evenals de vraag: wat kunnen wij doen?

Na de pauze gaan de deelnemers o.l.v. mevr. Helen Beeley met 
elkaar in gesprek over hun visie over vorm en inhoud van deze 
avonden.

Deze avond wordt o.a. opgeluisterd met liederen van het 
actiekoor ‘Het Lopend Vuurtje’ dat eveneens in 1983 is 
ontstaan.

De avond vindt plaats – zoals altijd – in de huiskamer 
van de Hoogstraatgemeenschap: Hoogstraat 301 A te Eindhoven 
en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Zie: http://www.hoogstraatgemeenschap.nl

Voor informatie: tel 040.2525609, e-mail: 
info op hoogstraatgemeenschap.nl

--- Einde doorgestuurd bericht


-- Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven
T 040-2910295
E omslag op omslag.nl
W http://www.omslag.nl


Meer informatie over de Duurzaamlijst maillijst